Sverige behöver en nationell återhämtningsplan för psykiskt välbefinnande under covid-decenniet (2021)

Covid-19 pandemin har på ett aldrig tidigare skådat sätt slagit mot människor och samhällen över hela världen. Flera av de mest välkända riskfaktorerna för psykisk ohälsa har förvärrats.

I flera andra länder har regeringar tagit politiska helhetsgrepp för att hantera pandemins följdverkningar på människors psykiska hälsa på kort och lång sikt. Sverige bör följa efter och upprätta en nationell återhämtningsplan.

Mind pekar i den här rapporten ut fem områden som nästa regering har att ta ansvar för:

  1. Politiskt ledarskap med verktyg att hantera komplexitet
  2. Särskild utsatthet och sårbarhet för psykisk ohälsa
  3. Stöd och vård vid psykisk ohälsa
  4. Främjande och förebyggande – nycklar för motståndskraft
  5. Suicidprevention

Läs rapporten i sin helhet: Psykiskt välbefinnande under covid-decenniet. Ritning för nationell återhämtningsplan (pdf)

Relaterat innehåll

Bild på textens författare Agnes.
Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Agnes Mellstrand förklarar psykiatri för icke-psykiatriker

När är ångest en ”normal” stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt...

Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Liv Svirsky skriver om känslor för barn

Liv Svirsky är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon driver också podcasten Barnpsykologerna. Nu har hon...

Friends talking and supporting each other. Happy smiles.
KrönikorPsykisk hälsa och ohälsa

Five helpful steps to self-awareness

Do you know yourself? Do you know what stresses you out? What are your triggers?...

Hitta mer innehåll om: