Sverige behöver en nationell återhämtningsplan för psykiskt välbefinnande under covid decenniet (2021) – Mind
Ge en gåva

Sverige behöver en nationell återhämtningsplan för psykiskt välbefinnande under covid decenniet (2021)

Covid-19 pandemin har på ett aldrig tidigare skådat sätt slagit mot människor och samhällen över hela världen. Flera av de mest välkända riskfaktorerna för psykisk ohälsa har förvärrats.

I flera andra länder har regeringar tagit politiska helhetsgrepp för att hantera pandemins följdverkningar på människors psykiska hälsa på kort och lång sikt. Sverige bör följa efter och upprätta en nationell återhämtningsplan.

Mind pekar i den här rapporten ut fem områden som nästa regering har att ta ansvar för:

  1. Politiskt ledarskap med verktyg att hantera komplexitet
  2. Särskild utsatthet och sårbarhet för psykisk ohälsa
  3. Stöd och vård vid psykisk ohälsa
  4. Främjande och förebyggande – nycklar för motståndskraft
  5. Suicidprevention

Läs rapporten i sin helhet: Psykiskt välbefinnande under covid-decenniet. Ritning för nationell återhämtningsplan (pdf)