Ge en gåva

FRIIs kvalitetskod

Mind är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). De arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt.

Vi följer FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter. Vi rapporterar även till FRII i en så kallad effektrapport. Du kan hitta våra effektrapporter i vänstermenyn.

Om FRII

FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.