Givas kvalitetskod

Mind är också medlem i Giva Sverige. De arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt.

Vi följer Givas kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter. Vi rapporterar även till Giva i en så kallad effektrapport. Du kan hitta våra effektrapporter i vänstermenyn.

Om Giva Sverige

Giva verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.