Artikelförteckning Psykisk Hälsa 2000-2010

Tidningen Mind hette förr Tidskriften Psykisk Hälsa och har sina anor så långt tillbaka som 1960, då första numret gavs ut. Ibland får vi förfrågningar om äldre artiklar. Här nedan kan du leta i våra innehållsförteckningar. Vill du beställa en artikel? Mejla till [email protected], ange artikelnamn, författare, årtal och nummer. Vi scannar gärna in artikeln åt dig, men det kan ta ett par veckor innan du får den, då detta utförs av våra volontärer.

 

2000:1

Bilder/ Edvard Derkert

Våren 2000

Nya böcker

Styvmoder – en inte självklar relation/Cornelia Sabelström Levander

Att rätta munnen efter matsäcken/Åsa Landberg och Margareta Carlberg

Cogito ergo sum – en utgångspunkt eller ett mål? Flerårig terapi med en ung man med Aspergers syndrom/Birgitta Edvinson och Lars Olsson

I begynnelsen var dialogen. Marte Meo-metoden. Med fokus på dialogens kraft/Erik Fredin

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

Årgångsregister 1999

2000:2

Bilder:Hos psykologen/Gunborg Palme

Hösten 2000

Nya böcker

Början – när man går över gränsen för möjlig förändring/Ulla-Britt Bodlund

Faderslängtan – några personliga reflexioner kring filmen Central do Brasil/Christer Sjödin

Värsting i morgon? Insatser för fyra pojkar i ett Råd- och stödprojekt/Karin Olaison

Vad säger spykiatrin om psykisk hälsa? En filosofisk betraktelse/Per-Anders Tengland

Terapi med svårt anknytningsskadade barn/Birgit Ahlén

Recensioner

Aktuellt

Nya böcker i biblioteket

2000:3

Bilder/Marja Ruta

Hösten 2000

På tröskeln. Om hud och gränstillstånd i den psykoanalytiska processen/Annika Hirdman Künstlicher

Integrerad behandlingsmodell ur psykoanalytiskt perspektiv/Inger Lindberg och Stefan Löwenthal

Hur hjälper man barn och ungdomar med psykisk ohälsa?/Per-Anders Rydelius

Pojkar som gått vilse/James Garbarino

Narcissism/Suzanna Lundblad

Om anknytning och identitetsutveckling i kamratgruppen/Barbro Goldinger

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

2000:4

Bild/Marja Ruta

Nya böcker

In memoriam

Psykisk hälsa 40 år! Den medicinstyrda människan/Gunnar Lundquist
Förord av Eggert Nielsen

Om ”kuren” i psykoterapi vid psykoser/Hans Kaatari

Avund-dödssynd eller dödligt kval/Monica Tönnesen

Kognitiv psykoterapi-en eller flera?/Giacoma d´Elia
Symboler och symboliseringsförmågan sedda ur ett barnpsykoterapeutiskt perspektiv/Ann Lanzourakis

Motioner till riksdagen om psykisk hälsa/Hans Knodt

Recensioner

Nya böcker i bibilioteket

Aktuellt

2001:1

Bilder/Maria Lundmark

Våren 2001

Nya böcker

Psykoanalytisk differentialdiagnostik mellan psykotiska och icke psykotiska missbrukare/Kristian Aleman

Splittring, ”split” och utbrändhet i personalgrupper/Kurt Gordan och Lisbet Palmgren

Vändpunkter/Marit Borg, Carsten Bjerke, Johan Svensson och Alain Topor

Sävsjö-projektet – ” Att ha roligt i skolan”/Göran Ahlqvist, Britta Ericson, Gunborg Hermansson, Anitha Johansson, Jan Palmblad och Per-Anders Rydelius

Les états généraux de la psychoanalyse/Ola Lindgren

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

Årgångsregister 2000

2001:2

Bilder/Maria Luostarinen

Hösten 2001

Ny bok

Gruppterapi med sexberoende män. Vad blev resultatet?/Eva Hedlund

Dubbelbindningsaspekten av psykoterapihandledning eller öppenhetsparadoxen som arbetskoncept/Björn Wrangsjö

Sjukdomsbegreppet inom barnpsykiatrin/Ingvar Nylander

Myten om föräldrars makt – varför barn blir som de blir/Judith Rich Harris

Uppföljning av patienter från småbarnsavdelning vid den tidigare barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på S:t Görans barnsjukhus – om kvaliteten i vården/
Inger Wikström och Per-Anders Rydelius

Reflektioner om Jurgen Reeders bok: Hat och kärlek i psykoanalytiska institutioner/
Christer Sjödin

Den skall lova att vandra i mörkret – läsupplevelse i skuggan av stress-sammanbrott

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

2001:3

Psykoterapienheten, Stockholms produktionsområde – psykiatrin södra, 5 år/
Margareta Mörner

Hur kan man se på skillnaden mellan psykoanalytisk psykoterapi och stödterapi?/
Ulla-Britt Bodlund

Magiska ögonblick eller en psykos för två?/Hanna Sitter Randén

Att arbeta som bildterapeut på Psykoterapienheten/Ditte Grimgarn

Grupper på psykoterapienheten – inledning/Ditte Grimgarn

Att våga släppa taget/Christina Olmås Ahlin och Elisabet Stam

Är det sant att stålmannen inte finns?/ Bertil Berg och Lennart Löfblad

Sitter vi alla i samma båt?/Roland Lövgren och Hanna Sitter Randén

Om åldrande och psykoterapi – ”i huvet på” en psykoterapeut 55+/Agneta Engström

Förr var det vi unga och de äldre – nu är det nog vi äldre/Ewa Wikman

Psykoterapiprojektet s-compas i Stockholm/Agneta Engström

”The Inventory of Interpersonal problems” – ett urvalsinstrument för olika typer av psykoterapi?/Anita Hännestrand

Recension

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

2001:4

Om rätten till psykoterapi

Jagets identitet blir till i samspel med andra/Sophie Rappaport

Öppna samtal/Jaakko Seikkula

Familjerådgivning samtidigt med individualterapi/Kristina Broström och Britt Wiberg

Emotionell kompetens i skolan/Lars H Gustafsson

Minne och bortträngning/Suzanna Lundblad

Väntelistegrupp – som en järnvägsstation med möjlighet till spännande möten med nya människor/Louise Nordström

Vad tycker läsarna om Psykisk Hälsa?/Lars-Christer Hydén

Nya böcker i biblioteket

Recension

Aktuellt

2002:1

Våren 2002

Nya monografier

Rätten till psykisk hälsa

Förord
Psykoterapi för personer med funktionshinder – möjligheter och svårigheter/Gunilla Berglund och Gunilla Svensson

Barn och ungdomar med funktionshinder i psykoterapi/Christina Renlund

Psykodynamisk korttidspsykoterapi för barn med funktionshinder/Cecilia Malmström

Annorlunda terapier – när klienten har neuropsykologiska funktionshinder, svår Aspergers syndrom, ADHD eller DAMP/Birgitta Zenker

Kommunikation terapeut – klient. Kommunaikation med intellektuellt funktionshindrade i psykoterapi – ett objektrelationsteoretiskt/självpsykologiskt perspektiv/Boel Ekdahl

Existentiella problem hos vuxna personer med förståndshandikapp – erferenheter från psykoterapeutiskt arbete/Kjell Nordenstam

Psykoterapi för vuxna personer med utvecklingsstörning/Barbro Carlsson

Recensioner

Aktuellt

Nya böcker i biblioteket

Årgångsregister 2001

2002:2

Hösten 2002

Nya monografier

Psykoterapi – en klassfråga

Mellan narcissism och sprit/Jonas Åberg

Postmodernism och kognitiv psykoterapi/Giacomo d´Elia

Avbrott i spädbarnsobservation/Rita Sommerseth

De medfödda affekterna – i livets tjänst/Alf nilsson

Att leka och att leva/Gunilla Brolin

Identitetens makt och patriarkatets slut/Christer Sjödin

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

2002:3

Hösten 2002

Nya monografier

Nära familj eller avlägsna släktingar?/Johan Blomberg och Rolf Sandell

Vad är kunskap?/Ingela Josefson

Postmodernism och kognitiv psykoterapi/Giacomo d´Elia

EMDR – inte bara traumabehandling/ Margaretha Wächter

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

2002:4

Våren 2003

Unga röster från Kista/Dagmar Fuhrman

Depression/heidi Finnholm

Övergivenhet i adoptionsfamiljen/Lotta Landerholm

Psykoanalysen som subjektets och det omedvetnas vetenskap/Per Magnus Johansson och
Peter jansson

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

2003:1

Illustrationer/Ulla Wennberg
Från redaktionen

Våren 2003

Arena Psykisk Hälsa: Vad är psykisk hälsa?/Agneta Bergsten Brucefors och Hans Michélsen

Vad styr utbudet av psykoterapeutisk behandling?/Sigmund Soback

Psykisk hälsa bland utlandsadopterade i Sverige/Tobias Hübinette

I fråga om hälsa – reflektioner utifrån artikel av Tobias Hübinette

En professionell och personlig resa genom tankeverktygens värld/Björn Wrangsjö

Kliniska erfarenheter och reflektioner omkring schizofreni/Håkan Sellberg

”Vad jag inte vågade säga…”/Ylva Holst

Aktuellt

Nya böcker i biblioteket

Nytt i videoteket

Årgångsregister för Psykisk Hälsa 2002

2003:2

Från redaktionen

Hösten 2003

Rätten till psykologisk hjälp

Arena Psykisk Hälsa:Psykoterapins paradoxer/Christina Bergil

Vändpunktsliknande förändringar/Gunnar Carlberg

Autism ur psykoanalytiskt perspektiv/Anita Dahlgren

Arbetslagshandledning alternativt konsultation i arbetslag/Britt Wiberg

Etik, estetik och psykoanalytisk process/Björn Salomonsson

Mark Solams föreläsningsserie om hjärnan och den inre världen/Lennart Ramberg

Recension

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

Utblick folkhälsa

2003:3

Från redaktionen

Hösten 2003

Arena Psykisk Hälsa: Sjukdomsbegreppet i psykiatrin – ett systemperspektiv/Nils O. Larsson

”MODERSKAP I MOTVIND”. Kvinnors upplevelse av post partum depression. En fenomenologisk studie/Anna Birbrajer och Marie Glas Kullbratt

MEN VAD VILL JAG DÅ? Fyra unga kvinnors väg till förändrad självbild genom psykoterapi/Anna Edenius och Kristina Sandberg Kempe

Psykoterapeutiska insatser för fosterhemsplacerade barn och ungdomar/Kerstin Bånkestad

Vad kan ett neuro-psykoanalytiskt perspektiv ge en psykoterapeut?/Lennart Ramberg

Nytt i biblioteket

Aktuellt

2003:4

Tema: Åldrandets psykologi

Från redaktionen

Våren 2004

Arena Psykisk Hälsa:Den sista sträckan av vägen/Björn Wrangsjö

Tid att åldras/Patricia Tudor-Sandahl

Geropsykiatrisk slutenvård/Ann Charlott Ågren

Schizofreniinsjuknande hos personer över 60 år/Anne Tham

Förståelse i vård och äldrevård – en förutsättning för utveckling/Eva Henriksen

2004:1

Min syn på socialpsykiatrin/Filipe Costa

Reformera psykiatrin i demokratisk riktning

När kroppen faller i tårar av blod – intervjuer med fyra självskärande ungdomar/
Catarina Dahlgren

Psykoterapi med unga vuxna som vuxit upp med en förälder med psykisk störning/
Björn Philips

Fält och forskning och om konsten att sam-värka/Ingegerd Wirtberg

Stressrelaterad ohälsa i gestaltperspekriv/Britt Bragée

Gruppterapi för utbrända – ett försök arr reparera det skadade självet

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

2004:2

ARENA PSYKISK HÄLSA – barngruppernas storlek är den viktigaste kvalitetsfaktorn/
Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström

Handledning för barnens skull i förskola och skola/Carina Östbrant

SMÅ BARN I FÖRSKOLAN – en fråga om psykisk folkhälsa

Anpassning, kamp och flykt – hur förskolepersonal handskas med effekter av besparingar och
Andra förändringar/Birgitta Lidholt

Det eviga projektet att göra föräldrar till bättre föräldrar/Inga Gustafsson

Föräldrautbildning för föräldrar med barn med beteendeproblem/Agneta Hellström

Recensioner

Nya böcker i biböioteket

Aktuellt

2004:3

ARENA PSYKISK HÄLSA: Behandlingsmetoder med samspel som fokus via videofeedback/Monica Hedenbro och Annette Lidén

Sex på köpet? Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete/Suzanna Boman och
Elisabeth Green

Adoption i ett relationsperspektiv/Lena Landerholm

Psykodynamisk terapi som syftar till beteendeförändring. Fokuserad gruppterapi vid utmattningssyndrom/Annika Lindgren och Christer Sandahl

Varför censurerar vi oss i handledning – om den handleddes utsatthet/Marianne Hessel

Stödterapi som integrativ psykoterapi/Sven Sjöqvist

Recensioner

Aktuellt

Nya böcker i biblioteket

2004:4

Avund i psykoterapier med personer med utvecklingsstörning/Lena Fager

Metakognition som fokus för den nya generationen psykoterapi/Örjan Magnusson

Psykoterapiskolor och psykoterapiforskning – bakgrund och utveckling/Billy Larsson

MIND sett utifrån ett evolutionärt och intersubjektivt perspektiv/Lennart Ramberg

Recensioner

Aktuellt

Nya böcker i biblioteket

2005:1

Arena: Vem har det nationella ansvaret för psykisk hälsa?/Nätverket för psykisk hälsa

Salutogenes – Läran om friskutveckling/Eggert Nielsen

En hälsobefrämjande skola/P-A Rydelius

Självbild och framtidsföreställningar – en jämförande studie mellan en grupp tvångsomhändertagna unga män och en grupp gymnasieungdomar/Lena Adamson

I dialog med Stern/Lennart Ramberg

Evolutionspsykoteori och psykoterapiintegration/Billy Larsson

Psykisk hälsa i kulturen

Recension: Första hjälpen för insidan

Kalendarium

2005:2

Debatt Psykisk Hälsa: Psykoterapi som rehabilitering

Gränsöverskridande möten/Astrid Altschul Junesjö och Margit Tengblad

Pojkprojektet i Hälsingland/Laila Lindberg

Familjeterapeutiskt arbete med ungdomar och deras familjer på behandlingshem/
Lena Bernergård och Maria Kruse

Utmattningstillstånd – en tillbakablick/P-A Rydelius

Den virtuella verkligheten och ohälsan i arbetslivet/Christer Sjödin

Tandläkarskräck – ett glömt eller gömt lidande/Sven-Erik Levin, Shervin Shahnavaz och Pernilla Eljenmyr

Telefonrådgivning i sexuell problematik/Eva Hedlund och Marianne Göthberg

Medverkande i detta nummer

Recension: Psykoanalysen i ny belysning

Kalendarium

2005:3

Förord

Debatt Psykisk Hälsa: Alla barns rätt till vård/Lena Nyberg
Sana – ett av vårt lands ”apatiska barn”/Kerstin Linasdotter

Asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom – några reflexioner/Andreas Tunström

De apatiska flyktingbarnen och läkaretiken/Lars H Gustafsson

Barn med svåra uppgivenhetssymptom – apatiska barn med depressiv devitalisering/
Göran Bodegård

Intensivt samarbete och helhetstänkande/Eva Kjellberg m. fl.

Fakta: Asylsökande barn med uppgivenhetssymptom

Medverkande i detta nummer

Välbesökt konferens om psykotraumatologi

Nya medlemmar i sfph

Kalendarium

2005:4

Debatt Psykisk Hälsa: Skolans roll för barns psykiska hälsa/Metta Fjelkner

Skolbarnsföräldrar – en viktig med glömd resurs/Barbro Goldinger och Britta Wingård

Till skolsköterskan går alla/Birgitta Åström

Ungdomar, psykoterapi och antidepressiv medicinering/Sari Granström och Anders Jacobsson

Förebyggande arbete med barn till psykiskt sjuka/Annemi Skerfving

Tre nya rapporter om barns och ungas hälsa

Barn och ungdomar inom BUP – hur går det för dem?/Ulf Engqvist och P-A Rydelius

Mätningar av barns och ungdomars psykiska hälsa/Curt Hagquist

Medverkande i detta nummer

Bokrecensioner

Psykisk Hälsa i kulturen

Nya medlemmar i sfph

Kalendarium

2006:1

Debatt: Svenska föreningen för psykisk hälsas remissvar på Folkhälopolitisk rapport 2005/
Inga Gustafsson

Debatt: Nätverket för psykisk hälsas remissvar på Folkhälsopolitisk rapport 2005

Intryck av fransk psykiatri/Ola Lindgren

Allegiance . svårigheten att vara objektiv i psykoterapeutisk effektforskning/Billy Larsson

Till psykoterapins vetenskapsterapi/Tomas Wånge

Att dela erfarenheter av en svårbegriplig barndom. Utvärderingsstudie av ettårig gruppsykoterapi med unga vuxna som vuxit upp med en psykiskt sjuk förälder/
Ullabritt Bodlund

Kognitiv beteendeterapi via internet. En behandlingsform för framtiden?/Gerhard Andersson,
Per Carlbring och Victor Caldo

Den juridiska lagen som gräns – om den slutna institutionen/Peter Sand

MBT – vad ser patienten i behandlarens ansikte?/Eggert Nielsen

Medverkande i detta nummer

Psykisk Hälsa i kulturen

Nya medlemmar i sfph

Kalendarium

2006:2

Debatt: Remissvar på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Normalitetens gränser. Om mentalhygien, psykisk hälsa och psykosocialt arbete under 1900-talet/Katarina Piuva

Svenska föreningen för psykisk hälsa 75 år!/Mona Danielsson och Tina Holmgren

Föräldratelefonen fyller 10 år:- Du har kommit till Föräldratelefonen/Ann Mari Orrenius

Johan Cullberg och Björn Wrangsjö: I dialog om psykiatrin/Tina Holmgren

Med sfph i tiden/Eggert Nielsen

Nätverket för psykisk hälsa

Dags att riva muren mellan psykiatrisk och kroppslig vård/P-A Rydelius

Hög tid för sociala investeringar/Bitte Lundborg

Medverkande i detta nummer

Bokrecension

Nya medlemmar i sfph

Kalendarium

2006:3

Debatt Psykisk Hälsa: Psykiatrin är i akut behov av en grundlig reform/Felipe Costa

Som en fattig släkting. Psykisk hälsa i samhällsdebatten, speglad genom sfph:s skrifter
1932-2005/Katarina piuva

Är människan en berättelse eller en kemisk maskin?/Clarence Crafoord

Kognition – mer än ett beteende/Niklas Sundling

Gruppsykoterapi och kroppskännedom – behandling av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som barn/Birgitta G Bartelmess

Om natur och kultur i psykoterapi/Alf Nilsson

En veteskapsman tar bladet från munnen. En reflekterande och problematiserande presentation av Steven Pinkers bok Ett oskrivet blad/Lennart Ramberg

Medverkande i detta nummer

Nya medlemmar i sfph

Kalendarium

2006:4

Debatt: Vilken plats får psykodynamisk psykoterapi i Regionalt Vårdprogram för Depressionssjukdomar?/Åsa Lindgren

Debatt: När är det datordags?/Ylva Ellneby

När livet blir ett spel och andra utmaningar för den digitala generationens föräldrar/Mats Brun

Datorspel – en hälsofara?/Frank Lindblad

Behandlingshemmet Game Over – när datorspelandet tagit överhanden/Inger Lundberg och Magnus Björk

Datorspelet – ett nytt syskon i mediefamiljen/Else Nygren

När föräldrarna dricker… Hur reagerar barnen och vad behöver skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomsvården samt missbruksvården veta?/P-A Rydelius

”Porrsurfaren”. Vålds- och förövarbeteenden och schematerapi/Anna-Rosa Perris och Poul Perris

Psykisk Hälsa i kulturen: Fröken Julie och könsmakten/Boel Seldén

Recension

Medverkande i detta nummer

Nya medlemmar i sfph

Kalendarium

2007:1

Debatt Psykisk Hälsa: Uppgivenhetssymptom hos asylsökande mödrar och barn/Magnus Kihlbom och Erling nyman

Vad betyder diagnosen i det terapeutiska arbetet med små barn?/Anders Schiöler

Psykologiska och existentiella frågor vid könscellsdonation/Anna Lindblad och Frank Lindblad

DISA – att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor/Britt-Marie Treutiger

Normbrytande beteende bland barn – ett angeläget med eftersatt problem/Anna-Karin Andershed och Henrik Andershed

Resiliens og sårbarhet: vennskap og utvikling av resiliens/Anne Inger Helmen Borge

Bitterhetens grepp – en psykoterapeutisk fälla/Ann Rosén

Psykisk Hälsa i kulturen: Filmrecension Red Road/Cecilia Hector

Medverkande i detta nummer

Nya medlemmar i sfph

Kalendarium

2007:2

Debatt Psykisk Hälsa: Låg tröskel till ungdomsmottagningen/Marta Hansson Bocangel och
Salar Shalmashi

Skolans roll för barns och ungdomars psykiska hälsa/Britta Alin åkerman

Känslor och meningsskapande hos gravt funktionshindrade barn/Bozena Hautaniemi

Tidiga relationsavbrott och vuxenblivande – speglat genom adoptionserfarenhet/Lotta Landerholm

Social fobi – mer än bara blyg/Liv Svirsky och Ulrika Thulin

Små subtila skillnader i bemötandet kan ha en livsavgörande betydelse/Gabriella Svanberg

Man kan väl inte ha blå julgardiner – eller?/Katarina Person Pagels

Medverkande i detta nummer

Nya medlemmar i sfph

En presentation av ”KBT i utveckling” och kommentarer/Björn Wrangsjö

Recension

Konferenskalendarium

sfph:s verksamhetsberättelse med årsboksslut 2006

2007:3

Debatt Psykisk Hälsa: Att bygga en monolit/Magnus Sundgren

Kroppens vara eller kroppen som vara/Bodil Samuelsson

Att arbeta tillsammans – nya arbetssätt för unga vuxna med psykisk ohälsa/Maria Bohlin och Pia Fogelberg

Ett liv trots ALS – en betraktelse/Margareta Klaman

Freuds det Omedvetna omprövat i nya teoretiska perspektiv/Alf Nilsson

Recension: Handledares erfarenheter i psykoterapi och psykosocialt arbete/Anneli Mark
Orbinski

Nya medlemmar i sfph

Konferenskalendarium

sfph:s böcker, monografier och foldrar

2007:4

Det finns hopp! Om barn och ungdomar med alkohol- och drogberoende föräldrar/Viveca Axelsson

Anmälningsplikten är absolut och vem vågar i dag ta en absolut risk?/Ewa Löwstedt

Den psykodynamiske terapeuten vs KBT-terapeuten – konkurrens eller samexistens?/
Dag Rasmussen

Flickor mitt i skottlinjen – om hedersrelaterat våld/Tina Holmgren

Hysterins återkomst/Gunnar Rehn

Psykisk Hälsa i kulturen/Tina Holmgren

Anmälan av fyra böcker/Björn Wrangsjö

Medverkande i detta nummer

Nya medlemmar i sfph

Konferenskalendarium

sfph:s böcker, monografier och foldrar

2008:1

Brisrapportens siffror ingen anledning till panik/David Eberhard

Gammal=Depression ? Om rätten till psykosocial vård även för äldre/Ewa Löwstedt

Att adoptera som ensamstående/Susann Teiling

Mer kunskap behövs om unga transsexuella/Alex Grönqvist och Per-Anders Rydelius

Kroppen i rörelse mellan hälsa och lidande/Lillemor Lindwall

Att känna sig hel och levande när man närmar sig de 100/Regina Santamäki Fischer

Barnens bästa – vem vet bäst?/Stiftelsen Solstickan

Psykiatri, människosyn och behandling/Eggert Nielsen

Psykisk Hälsa i kulturen: Den havererade relationen mellan mor och barn/Cecilia Hector

Medverkande i detta nummer

Nya medlemmar i sfph

Konferenskalendarium

Sfph:s böcker, monografier och foldrar

2008:2

Tillbaka till skamvrån – vår tids barnuppfostran?/Gloria Zeligman

”Felaktig tolkning av BRIS statistik”/Göran Harnesk

Med telefonen som verktyg/Emily Broström

Att bygga upp självkänslan med hjälp av KBT/Irena Makower

Coaching. Quick fix eller livslång process/Eggert Nielsen

Ju tidigare desto bättre. Om små barn i psykoanalys/judit Lukácz

Dynamisk fokuserad korttidsterapi (DFK)/Rose-Marie Bresäter och Eva Forsberg

Motiverande samtal/Liria Ortiz

Det räcker inte med kärlek/Jenny Lexhed

En klinikers betraktelse/Dag Rasmussen

Recensioner

Medverkande i detta nummer
Konferenskalendarium

sfph: böcker, monografier och foldrar

2008:3

Debatt: Äldres psykiska hälsa – ett gemensamt ansvar/Susanne Rolfner Suvanto

”Livet har fortfarande mycket att erbjuda”/Evy Gunnarsson

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos äldre/Magnus Lindwall

Äldre personer med psykisk ohälsa. En förbisedd grupp inom äldreomsorgen?/Kristina Larsson

Värdighet och välbefinnande hos äldre med äldreomsorg/Anna-Karin Berger

När himlen är nära. Att samtala med äldre om liv, död och självmord/Jan Beskow och Marit Ferm

Behov och utbildning av läkare i äldrepsykiatri/Karin Sparring Björkstén

Ingen är för gammal för att gå i psykoterapi/Egil Linge

Kärlekslängtan bortom åldersgränser. Recension ”Sin ensamma kropp”/Ann-Charlotte Smedler

Recension: Bara detta liv/Björn Wrangsjö

Medverkande i detta nummer

Konferenskalendarium

sfph:s böcker, monografier och foldrar

2008:4

Ester Boman-priset till eldsjäl på Drömmarnas Hus i Rosengård/Tina Holmgren

Debatt Psykisk Hälsa: ”Vi måste få en samlad strategi för äldres psykiska hälsa”/Barbro Westerholm

Kroppen som helande process/Maria Strömbäck

Att leva ett liv i skam, i skuggan av skamlöshet/Iréne Lainio

Barnets förhållande till döden (Del I och II)/Göran Bodegård

Komplicerad sorg/Lars Sundberg

Svensk barn- och ungdomspsykiatri växer fram/Per-Anders Rydelius

Var finns KBT i kulturen?/Jonas Mosskin

Recension: AD/HD i nytt ljus/Björn Wrangsjö

Medverkande i detta nummer

Konferenskalendarium

sfph:s böcker, monografier och foldrar

2009:1

Har psykiatrin med psyket att göra?/Christer Petersson

En psykiatri i blåsväder/Daniel Frydman

Att gå i psykoterapi – vad tycker barnen själva?/Agneta Thorén

Krigstraumatiserade barn och läkande lek/Laila Lindberg

Hur reagerar föräldrar på social problem hos sina ungdomar?/Margaret Kerr och Håkan Stattin

”När det gått så långt att jag nästan tog mitt liv”/Solveig Olausson

Sektliv -en flykt från friheten/Patrik Enocksson

Icke som en annan människa/Cecilia Riving

Vart går psykiatrin?Anne Denhov och Marie-Louise Söderberg

Blir man friskare av kultur?/Anneli Kastrup

Vilka filmer vill vi att barnen ska se?/Cecilia Hector

Recension

2009:2

Sfph ifrågasätter delar av Socialdepartementets utredning om föräldrastöd/Inga Gustafsson

Debatt Psykisk Hälsa: ”Vem är du som bedömer mig?”/Kerstin Ögren

Strategiskt folkhälsoarbete för psykisk hälsa/Fredrik Lindencrona

Missbrukspsykologi – ett angeläget ämne på frammarsch/Claudia Fahlke, Sven-Eric Alborn och Stefan Sanner

Depression och familjeliv/Britt Hedman Ahlström

Positiv posttraumatisk personlighetsutveckling/Anges Botond

”Psykologisk behandling” – en bra term för att beskriva psykoterapeutiska behandlingsinsatser?/Gerhard Andersson och Pim Cuijpers

Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter?/Ulf Engqvist

En psykodynamikers tankelek utifrån Lars von Triers film Antichrist/Lennart Ramberg

Recension: Noter om musik och hälsa

2009:3-4

Ordföranden har ordet/Per-Anders Rydelius

Att som barn växa upp i Sverige/Eva Waltré

Småbarnsårens betydelse för psykisk hälsa/Magnus Kihlbom

Varje barns rätt till en god psykisk hälsa/Fredrik Malmberg

Världens barnvänligaste land?/Inger Ashing

Homo fragilis och ungdomars hälsa/Lars H Gustafsson

Vikten av hälsa ur ett barnperspektiv/Elisabet Lundström

Barns och ungdomars hälsa – en paradox/Sven Bremberg

Att ta barnets perspektiv – några personliga reflektioner/Kristina Telerud

Har Ellen Key och barnperspektivet glömts bort helt och hållet?/Ulf Engqvist

En barnläkare har ordet: Manifest för barnens hälsa i Sverige/Hugo Lagercrantz

”Om någon ändå märkt hur jag hade det…”/Ulla Ek

Trygga, goda uppväxtvillkor avgörande för barns hälsa/Lena Holm

Associalitetsutveckling hos barn och ungdomar – vilken betydelse har skolan?/Per-Anders Rydelius

2010:1

Ordföranden har ordet/Per-Anders Rydelius

Pensionär ”på pappret” – men inte i hjärtat/Tina Holmgren

Anna Odells konstprojekt: Sista ordet är inte sagt/Marie-Louise Söderberg

Mot formulerandet av en vetenskapsteori för psykoterapi/Tomas Wånge

Unga vuxna beskriver orsaker till psykisk ohälsa/Pia Åsbring

Hur frågar psykoterapeuter?/Hans Cagnell

Vändpunktens fenomenologi och struktur/Robert Lundin

Ny avhandling/Christina Scheffel Birath

Recensioner

Konferenskalendarium

2010:2

Ordföranden har ordet/Per-Anders Rydelius

Sammanfattning från två kunskapskonferenser/Curt Hagquist och Per-Anders Rydelius

Medveten elevpåverkan genom tillitsfulla vuxenkontakter/Zelma Fors

En ansats till förståelse av den apatiska barnen/Gunnar Rehn

Framväxten av stödgrupper för barn och ungdomar/Carin Hedberg

Klimatförändringen och miljöpsykologi/Eva-Lotta Sundblad
Möten mellan öst och väst/Per-Anders Rydelius, Astrid Altschul Junesjö och Margit Tengblad

Recensioner

Konferenskalendarium

2010:3-4

Kampanjen Verklighetens folk visar att mycket återstår att göra/Ulrika Westerlund

”Det kan bli bättre sen” – om att vara H-, B- och T-person i Sverige/Linda Almqvist

Trangst – en självbiografisk serie/Timo Hedberg

Rättsliga villkor samt vård och stöd för transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar/Karin Lindell

RFSL överlag mycket positiva till Socialstyrelsens utredning

…liksom Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri/Gerd Mucchiano och
Torgny Gustavsson

Övervikt av sexualpolitiska resonemang och perspektiv på mänskliga rättigheter enligt SFTH/
Gunilla Svartvik

Remissvar från Svenska Barnläkarföreningen(BLF)/Olle Söder

Tankar från en gynekolog: Du är den du är och det har du rätt att vara!/Mari Svanberg Risberg