Valberedningen

Årsmötet tillsätter styrelsen efter förslag från valberedningen. Valberedningens ledamöter 2022-2023 är: