Ge en gåva

Valberedningen

Årsmötet tillsätter styrelsen efter förslag från valberedningen. Valberedningens ledamöter 2017-2018 är:

  • Gunnel Torstensson (sammankallande)
  • Cecilia Modig
  • Monica Tegerstedt

Valberedningen nås via e-post till Gunnel Torstensson.