Våra företagssamarbeten

Ett samarbete med Mind är ett långsiktigt åtagande som handlar om att generera flexibla, skräddarsydda, långsiktiga partnerskap. Utifrån gemensamma mål och värderingar hittar vi tillsammans former för att stärka varandra och få utdelning på investeringen.

Tillsammans skapar vi ett samhälle där ingen tar sitt liv, där människor med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av hur vi kan bygga ett värdeskapande samarbete tillsammans.
Hör av dig till André Wedin på [email protected] eller 070-220 49 38. .