Äldrelinjen

Längtar du efter någon att prata med? Vi är bara ett samtal bort. Ring Äldrelinjen, 020-22 22 33, måndag till fredag 8–19 eller lördag till söndag 10–16, för att prata med någon av våra volontärer.

 

Äldrelinjen
  • Telefon: 020-22 22 33
  • Öppet: måndag till fredag 8–19 och lördag till söndag 10–16
  • Volontärer svarar
  • Du är anonym
  • Synpunkter på bemötandet i Äldrelinjen?
    Fyll i vårt formulär

Om Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Vi är bara ett samtal bort.

Äldrelinjen är öppen måndag till fredag 8–19 samt lördag till söndag 10–16 och är bemannad av utbildade volontärer. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Den viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig. Det gör vi genom att lyssna, reflektera och bekräfta.

Vi erbjuder inte behandling, men när tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt. Vid behov hänvisar vi vidare till annat eller professionellt stöd.

Eftersom vi vill att fler ska kunna komma fram på Minds stödlinjer har vi från februari 2023 infört en gräns på max tre besvarade samtal per person och dygn. Du är varmt välkommen att höra av dig igen om tjugofyra timmar om du behöver ytterligare stöd.

Volontärerna arbetar ideellt och uppringare och volontärer är anonyma för varandra.

Du är anonym

Vi ser inte ditt telefonnummer när du ringer in till oss. Vi har heller inte möjlighet att ta reda på detta.

Din anonymitet och integritet är viktig för oss. När du hör av dig till Äldrelinjen har du alltid möjlighet att vara anonym. Våra volontärer utför ett frivilligt arbete och det är inte okej att utsätta dem för någon form av kränkning, vare sig i form av ilska/hot eller sexuella anspelningar.

Efter avslutat samtal görs en utvärdering av samtalet på ett särskilt formulär för statistik och inför kvalitetsutveckling av samtalsstödet.

I bland medverkar vi i olika forskningsprojekt vid väl etablerade universitet, då avkodar vi alla samtal från personliga detaljer, så att det inte framgår någon information som innebär att du kan identifieras.

Om att bli äldre

Att åldras är på flera sätt lättare i dag än för 30 eller 50 år sedan. Medicinska framsteg och ökad välfärd har gjort att vi ofta kan leva hälsosammare och längre liv. Men för många präglas åldrandet tyvärr av ofrivillig ensamhet och psykiska besvär.

Statistik visar att äldre personers psykiska ohälsa är ett eftersatt område och att psykisk ohälsa och självmord är vanligt. Depression är till exempel vanligt bland äldre personer. Psykisk ohälsa hos äldre personer är ofta ett bortglömt problem som förknippas med skamkänslor. Dessutom betraktas ofta depression, ångest och andra psykiska sjukdomar som ett naturligt tillstånd för de äldre. Många får därför inte rätt behandling.

Äldrelinjen startades 2012 för att stödja äldre personer som längtar efter någon att prata med eller har psykiska besvär.