Öppenhet och transparens

För att finansiera vår verksamhet samlar vi in gåvor från bl.a. privatpersoner, företag, myndigheter och andra organisationer såsom stiftelser. Det gör att det är extra viktigt att vi är en öppen och transparent organisation, så att alla givare kan känna sig trygga med att deras gåvor verkligen går till det vi säger.

Ekonomi

Läs om vår ekonomi och ta del av årsredovisningar.

Löner och arvoden

Löner och arvode till styrelse och högsta tjänsteman.

Insamlingspolicy

Policy för hur vi hanterar gåvor och vad de går till.

Svensk insamlingskontroll

Vi har 90-konto via Svensk insamlingskontroll.

Giva Sveriges kvalitetskod

Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod om etisk insamling av gåvor.

Samarbeten för etisk insamling