Ge en gåva

Minds projekt och initiativ

Vi jobbar med en rad olika aktiviteter för att sprida kunskap om psykiskt mående och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla.

Tema ungas psykiska hälsa

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Vi vill bidra till att minska detta, genom att öka ungas kunskap om hur livet kan gå upp och ner, hur man kan hantera svåra känslor och när man bör söka hjälp.

Vara Nere – Rustar unga för livet

En långsiktig satsning med karaktären ”Nere” som hjälper ungdomar att förstå sig själva och hitta verktyg för att hantera sitt mående.

Allt om initiativet Vara Nere

Livet kan skava på 1000 sätt

Ett initiativ som synliggör det ungdomar upplever som problem idag. Riktar sig till både tonåringar och vuxna.

Mer om hur livet kan skava

Älskade tonåring

Tonåren är en av livets mest turbulenta faser. Med detta initiativ vill vi underlätta livet tillsammans med ditt tonårsbarn.

Mer om Älskade tonåring

Tema äldres psykiska hälsa

Äldre vuxnas möjligheter till ett gott psykiskt välbefinnande påverkas av fördomar och brister i kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Det vill vi ändra på.

Psykiskt välbefinnande oavsett generation

Projektet som arbetar för att öka kunskapen och minska fördomarna kring äldre vuxnas psykiska hälsa.

Till projektet Oavsett generation

Du bär på en unik berättelse

Vi bär alla på en historia som kan intressera andra. Mind har tagit fram ett skriv- och samtalsmaterial som gör det enklare att tänka tillbaka och minnas.

Till skriv- och samtalsguiderna

Ensamhet – hur känns den?

Det finns många sätt att vara ensam på. Här hittar du berättelser och kunskap om ensamhet.

Läs om berättaruppropet och om ensamhet

Tema föräldraskap

Föräldraskapet är en berg-och-dal-bana utan dess like. Ibland kan det vara skönt med stöd på den resan.

Föräldrafunderingar

Känner du dig ibland villrådig och otillräcklig? I den här informationskampanjen funderar Ann Söderlund kring olika utmaningar som man kan möta som förälder.

Till Ann Söderlunds föräldrafunderingar

Tonårsguiden

Ett initiativ och en guide som underlättar livet när man upptäcker att ens mysiga 12-åring plötsligt förvandlats till en hormonstinn tonåring vars känslor är lika omväxlande och oförutsägbara som ett svenskt sommarväder.

Läs mer om Tonårsguiden

Fler viktiga initiativ för ökad psykisk hälsa

Inom området psykisk hälsa finns flera viktiga ämnen att lyfta för att öka förståelsen och sprida kunskapen om vad vi människor behöver för ett psykiskt välmående och hur vi kan stötta varandra.

Varmprat

Med initiativet Varmprat vill Mind uppmuntra fler till att våga ta kallpratet till nästa nivå och få oss att prata mer om vårt psykiska mående.

Till Varmpratet

Trans

För att minska stigma och skam, skapa förebilder och höja kunskapen hos allmänheten arbetar Mind aktivt med att ge röst åt transpersoner.

Till Transportalen

Stör döden

Varje år tar fler än 1000 pojkar och män i Sverige sitt liv. Med denna informationskampanj vill vi öka medvetenheten och kunskapen om självmord bland män.

Till Stör Döden