Vara Nere

Så rustar vi unga för livet

Under flera års tid har den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga i Sverige blivit allt sämre. En av orsakerna kan vara att vanlig livssmärta ofta tolkas som sjukdom eller något som bör behandlas bort. Oavsett sjukdom eller inte är det viktigt att ta ungas lidande på allvar.

Vi vill höja kunskapen om psykisk ohälsa i målgruppen unga, inspirera till mer dialog och öka förmågan hos unga att stötta sina kompisar och hos vuxna för att kunna ge stöd till de unga som de möter i sin vardag.

Om initiativet Vara Nere

Varför?

För att rusta unga för livet genom att höja kunskapen om psykisk hälsa och ge verktyg för samtal

Hur?

Genom att introducera begreppet nere. Bland unga är kunskapen om psykisk ohälsa generellt låg. Det är många som inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp eller information, och många blandar ihop vanliga känslor med sjukdomar och diagnoser. Vi har därför valt att i stället prata om att “vara nere”. Det är något som alla förstår vad det betyder, och det är inte stigmatiserande.

Alla kan vara nere.

Vad?

Vi har tagit fram en baskunskap som vi sedan förpackat på en rad olika sätt. Ett instagramkonto, en kunskapsportal, en ledarutbildning, en podd och studiecirkelmaterial.

Vår budbärare Nere

För att göra ämnet lättare att prata om har vi även skapat gestalten Nere. En budbärare som kan klä kommunikationen i en emotionell form och skapa en relation med målgruppen.

Nere är en ganska vilsen men påhittig 17-åring som tycker att saker som egentligen är sorgliga eller allvarliga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare. Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är framför allt att hen är fiktiv, förkroppsligad av en 3D-renderad animation.

Den 3D animerade gestalten Nere vinkar

Baskunskaper

Vi har tillsammans med unga och kliniska experter undersökt vad som borde vara baskunskaper om psykisk ohälsa för unga, och paketerat den på för att kunna etablera den hos målgruppen.

Baskunskapen består av tre begrepp: förstå, hantera och stötta.

Det är viktigt att förstå sitt eget psyke och sin kropp, det är viktigt att veta hur man kan hantera tuffa perioder i livet och det finns saker som är viktiga när man skall stötta andra. De är lika viktiga att känna till för den som är vuxen och kommer i kontakt med unga människor i sin vardag.

Initiativet Vara Nere innehåller följande:

Alla delar finns tillgängliga kostnadsfritt.

Vara_nere på Instagram

Här gör Nere memes om beslutsångest, ilska och pinsamheter. Tanken är att skapa en dialog bland unga och att inspirera till att prata känslor med andra.

Följ Nere på Instagram

Vara.nere på TikTok

Nere ger sina unga följare på Tiktok verktyg för att må bättre – i fem steg: 1. Bygg gemenskap. 2. Var aktiv. 3. Lär nytt. 4. Var generös. 5. Lev i nuet.

Följ Nere på TikTok

Vara Nere-podden

I podden pratar Nere med ett antal spännande personer som har ungas öron. De snackar om när livet skaver och allt inte är så himla kul helt enkelt.

Lyssna på Vara Nere-podden

Neres kunskapsportal

Neres egna sajt med baskunskaper om olika känslor, om hur man hanterar sitt mående och hur man stöttar andra. Förstå, hantera och stötta beskrivet på ett kul och enkelt sätt.

Till varanere.se

Neres ledarutbildning

Kostnadsfri digital utbildning som kan göras enskilt eller i grupp. Enkelt för vem som helst att leda, inga förkunskaper behövs. Fokus på psykisk hälsa och mötet med unga.

Till ledarutbildningen

Fördjupningsmaterial

Möjlighet att fördjupa sin kunskap via cirkelmaterial som tas fram tillsammans med olika aktörer för att kunna användas av olika målgrupper. Kommer hösten 2021.

Intresseanmälan för materialet

Tillsammans rustar vi unga för livet

Ungas ökade självrapporterade psykiska ohälsa är en samhällsutmaning som bör tas på allvar, men det betyder inte att allt är patologi som skall tas om hand av vården. De mellanmänskliga kontakterna kan vara till stor hjälp och här är det civila samhället helt överlägset. Initiativet Vara Nere riktas i första hand till unga. Unga vill ha kunskap och har rätt till den, men det är vi vuxna som har ett huvudansvar för ungas psykiska hälsa, och att rusta unga med kunskap och verktyg att hantera livet.

Ideella ledare får ofta ett stort förtroende men har sällan tillräckligt med kunskap och verktyg.

Det är dock inte alltid lätt att veta vad som är lämpligt att göra eller säga när man möter någon som inte mår bra. Ideella ledare får ofta ett stort förtroende men har sällan tillräckligt med kunskap och verktyg för att känna trygghet och handlingsbenägenhet när de möter unga som mår dåligt.

Mind har sedan 1931 arbetat främjande och förebyggande med psykisk hälsa och driver Sveriges största stödlinje inriktat på suicidprevention baserat på medmänskligt stöd. Vi har har tillsammans med Studieförbundet Bilda, tagit fram material baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet för att kostnadsfritt kunna erbjuda såväl organisationer som engagerar många unga som vuxna som befinner sig  i ungas närhet.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan samarbeta?

Vi vill gärna arbeta tillsammans med andra organisationer för att på strukturell och systematisk nivå  främja och förebygga ungas psykiska hälsa. Vi har verktygen, ni har unga.

Kontakta [email protected]

Mer information om initiativet finns på www.varanere.se/initiativet

Initiativet är framtaget av Mind tillsammans med Studieförbundet Bilda och finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Frågor och svar om Vara Nere

Vem är Nere?
Nere är en ganska vilsen men påhittig 17-åring. Som de flesta i den åldern har Nere ett rikt känsloliv, hen kan det mesta om att vara deppig, hängig och att ha ångest, och kan ge många bra tips och råd till andra som känner likadant. Nere har mycket humor, och tycker att saker som egentligen är sorgliga eller allvarliga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare. Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är att hen är virtuell och förkroppsligad av en 3D-renderad animation. Därför är Nere inte bunden till det fysiska rummets begränsningar utan kan i stället visuellt visa upp de mentala utmaningar tonåringar har idag på ett fysiskt sätt. Vi behöver inte heller vara oroliga för att kränka Neres integritet.
Finns Nere på riktigt?
Nere är en 3D-renderad animation. Därför är Nere inte bunden till det fysiska rummets begränsningar utan kan i stället visuellt visa upp de mentala utmaningar tonåringar har idag på ett fysiskt sätt. Vi behöver inte heller vara oroliga för att kränka Neres integritet.
Vem står bakom initiativet?
Bakom initiativet står den ideella organisationen Mind och Studieförbundet Bilda.
Kan jag lita på informationen om Vare Nere, och på varanere.se?
All information är faktagranskad av experter. För varanere.se: Fredrik Livheim, leg. psykolog, medicine doktor, Peer-reviewed ACT-trainer Jenny Rickardson. lic. psychologist, PhD För ledarutbildningen: Ullakarin Nyberg, Överläkare, med dr, Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms Läns Sjukvårdsområde.
Vad är baskunskapen?
Vi har tillsammans med unga och experter undersökt vad som borde vara en rimlig lägstanivå av kunskap om psykisk ohälsa, en baskunskap, för målgruppen unga. Sedan har vi paketerat det på olika sätt för att kunna etablera den hos målgruppen. Baskunskapen består av tre begrepp, förstå, hantera och stötta. Det är viktigt att förstå sitt eget psyke och sin kropp, det är viktigt att veta hur man kan hantera tuffa perioder i livet och det finns saker som är viktiga när man skall stötta andra. De är lika viktiga att känna till för den som är vuxen och kommer i kontakt med unga människor i sin vardag. Baskunskaperna ligger till grund för alla aktiviteter och budskap som förmedlas i olika kanaler.
Till vem riktar sig kampanjen?
Den riktar sig till alla unga i Sverige, samt till vuxna som finns i ungas närhet.
Varför tror ni att unga behöver det här?
Bland unga är kunskapen om psykisk ohälsa generellt låg. Det är många som inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp eller information och många blandar ihop vanliga känslor med sjukdomar och diagnoser. Själva begreppet “psykisk ohälsa” har olika betydelse beroende på vem du frågar, och det gör ämnet svårt att diskutera. Vi har därför valt att i stället prata om att “vara nere”. Det är något som alla förstår vad det betyder, och det är inte stigmatiserande. Alla kan vara nere.
Vilka delar finns det?
Initiativet bygger på baskunskapen, förstå, hantera, stötta, och finns applicerat i en kunskapsbank (varanere.se) en ledarskapsutbildning (varanere.se/ledarutbildning), ett instagramkonto (https://www.instagram.com/vara_nere/), en podd (lanseras sommaren 2021) studiecirkelmaterial (kommer hösten 2021)
Var hittar jag materialet?
varanere.se/initiativet finns information om initiativets alla delar och länkar till materialet.
Vilket är syftet?
Att Vara Nere är ett initiativ som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper som förpackas på olika sätt; en digital kampanj, en utbildning till vuxna som möter unga, en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. För att se till att kunskapen verkligen når en stor grupp unga går vi samman med ett antal stora organisationer för att tillsammans rusta unga för livet.
Har ni kollat med några ungdomar på riktigt eller är det som vanligt vuxna som kommit på något åt oss unga?
Inför och under hela arbete har vi använt oss av en nära dialog med ungdomar. Via fysiska och digitala ungdomsråd, och enkätstudier.