Mind Mind – ideell förening

Mind är en ideell förening. Det innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av våra medlemmar. Det innebär också att vi är politiskt och religiöst obundna och att vi som förening värnar om vårt oberoende.

Årsmötet

Årsmötet är Minds högsta beslutande organ.

Valberedningen

Valberedningen tillsätter styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen tar de strategiska besluten för Mind.

Styrdokument

Mind har ett antal styrdokument som fastslås av styrelsen.