Ge en gåva

Ekonomi

Vår ekonomi

Vi har växt en hel del de senaste åren. Och enligt vår prognos ser vi ut att växa ännu mer kommande år. Du kan hitta all information om vår ekonomi i våra årsredovisningar, som du kan ladda ned i menyn till vänster.

Nedanstående grafer baseras på årsredovisningarna från 2011-2016. Tryck på pilen i nedre högra hörnet för att förstora. Du kan sedan föra muspekaren över bilderna för att se kronor och procent.

 

 

Bidrag från stiftelse och fonder

Vi vill särskilt tacka nedanstående stiftelser och fonder som under 2016 skänkte över 10 000 kr.

 • Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
 • Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden
 • Lott och Nils Rosenblads Stiftelse
 • Hedvig och Paul Boréns Stiftelse
 • Gustaf Söderbergs Stiftelse
 • Ester Bomans stiftelse
 • Kavlifonden
 • Märtha och Gustaf Ågrens Stiftelse
 • Arvsfonden
 • Odd Fellow Logen nr 4 FS & SKM
 • Stiftelsen Adiutor
 • Gustav Vasagården
 • Infinity
 • Kronprinsessparets stiftelse
 • Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
 • Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
 • Solstickan
 • Helge Ax:son Johnsons stiftelse
 • Timmermansorden
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Olle Engkvist Byggmästare
 • Åhlén-stiftelsen
 • Jan Lundahls minnesfond (Stiftelsen)
 • Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
 • Kempe-Carlgrenska Fonden
 • Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond
 • Clas Groschinsky Minnesfond

Företag och samarbeten

Vi har inlett större samarbeten med följande företag:

Offentliga bidragsgivare

Vi tog under 2016 emot bidrag från följande offentliga bidragsgivare:

 • Socialstyrelsen
 • Stockholms stad, Äldreförvaltningen
 • Stockholms läns landsting

 

Mind finansieras av gåvor och bidrag, bl.a. från: