Ge en gåva

Ekonomi

Vår ekonomi

Vi har växt en hel del de senaste åren. Och enligt vår prognos ser vi ut att växa ännu mer kommande år. Du kan hitta all information om vår ekonomi i våra årsredovisningar, som du kan ladda ned i menyn till vänster.

Nedanstående grafer baseras på årsredovisningarna från 2011-2017. Tryck på pilen i nedre högra hörnet för att förstora. Du kan sedan föra muspekaren över bilderna för att se kronor och procent.

 

 

Bidrag från stiftelse och fonder

Vi vill särskilt tacka nedanstående stiftelser och fonder som under 2017 skänkte över 10 000 kr.

 • Kicks AB
 • Postkodsstiftelsen
 • Odd Fellow Logen nr 4 FS & SKM
 • Gustav Vasagården
 • Kavlifonden
 • Sveriges Begravningsbyråers IT AB
 • Ester Bomans stiftelse
 • Its Nordic AB
 • Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen
 • Skyltmax
 • Harri Oksa
 • Kommunal Västra Svealand
 • Maria och Högalids sjukvårdsförening
 • Fridholm och partners AB
 • Viacom International Media Networks
 • Ragnhild Frykbergs stiftelse
 • Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
 • Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
 • Olle Engkvist Byggmästare
 • Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Johanniterordern
 • Timmermansorden
 • Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
 • Stiftelsen Infinity
 • Magnus Bergvalls stiftelse
 • Stiftelsen Otto Nordstrands Hälsofond
 • Stiftelsen Hjälpfonden
 • Källvikenstiftelsen
 • Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål
 • Byggnadsstiftelsen S:t Erik
 • ÅWL Arkitekter
 • Lannebo fonder

Företag och samarbeten

Vi har större samarbeten med följande företag:

Offentliga bidragsgivare

Vi tog under 2017 emot bidrag från följande offentliga bidragsgivare:

 • Folkhälsomyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms stad, Äldreförvaltningen
 • Stockholms läns landsting

 

Mind finansieras av gåvor och bidrag, bl.a. från: