Vi behöver ditt stöd

Det är 1500 personer som tar sitt liv varje år. 100 000 personer genomför självmordsförsök. 500 000 personer har självmordstankar. Det vill vi ändra på. Men vi kan inte göra det själva. Vi behöver dig och ditt stöd.

Ge en gåva

Din gåva till Mind används till vårt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att förhindra självmord.

Läs mer om att ge en gåva

Bli månadsgivare

Rädda liv varje månad. Tillsammans kan vi skapa en värld där ingen tar sitt liv.

Bli månadsgivare direkt

Företagsgåva

Ditt företag kan också rädda liv. Ge valfri gåva och gå med vår i kamp att förebygga psykisk ohälsa.

Läs mer om företagsgåvor

Vad kan din gåva göra för skillnad?

190 kr

räcker till ett samtal

1 900 kr

räcker till tio samtal

13 000 kr

motsvarar utbildning av en volontär

Vanliga frågor om att skänka pengar till Mind

Vad används min gåva till?
Mind har 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och garanterar att dina pengar kommer fram och används till det de ska. Det är ditt bidrag som möjliggör att vi kan fortsätta stödja människor i kris och genomföra våra stödsamtal på ett tryggt och medmänskligt sätt. Din gåva kan därför komma att användas till något av följande:
- Utbildning, handledning och samordning av alla volontärer som tar emot stödsamtal
- Samtalskostnader så att stödsökande kan ringa till oss kostnadsfritt
- Datorer och telefoner så att våra volontärer kan kommunicera med stödsökande
- Kunskapsspridning, påverkansarbete och opinionsbildning kring psykisk ohälsa och självmord
Kan ni redovisa hur mycket av gåvorna som går till ändamålet?
Ja, vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 % av alla gåvor måste gå till ändamålen (våra ändamål är kunskapsspridning, opinion, medmänskligt stöd i form av våra stödverksamheter) och högst 25 % får gå till insamlings- och administrationskostnader. Våra mest aktuella resultat kan du hitta på Svensk insamlingskontrolls hemsida.
Från vem och vilka tar Mind emot gåvor?
Vi tar emot gåvor från privatpersoner, företag, stiftelser samt stat, kommun och landsting. Vi är oerhört tacksamma för de gåvor vi får och nekar sällan gåvor. Men i vissa fall tackar vi nej, och det är när en gåva strider mot vår insamlingspolicy (och i sin tur vår värdegrund).
Vilka står bakom Mind?
Vi är en ideell förening och en oberoende aktör i kampen mot psykisk ohälsa. Vi är religiöst och politiskt obundna. Läs mer om vilka vi är.
Jag har fler frågor, vart kan jag vända mig?
Har du frågor? Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till vår givarservice på [email protected] så hjälper vi dig.

Mind finansieras av gåvor och bidrag, bl.a. från: