Aktuellt

 • Video: om manualbaserade skolprogram

  Torsdagen den 26 februari genomförde vi ett seminarium om manualbaserade skolprogram. Detta är nu möjligt att se via Youtube.  Seminarium: Presentationerna hittar du här nedan (annars hittar du dem via vår sida på Slideshare). Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram. … … Läs mer 

 • Konferens om distansstöd 22 maj

  Allt fler organisationer erbjuder medmänskligt stöd via telefon, chatt, mejl och Skype. Hur kan distansstödet utvecklas? Den 22 maj ordnar vi en heldagskonferens på temat. Vid konferensen tar vi upp följande frågor: – Fungerar distansstöd – vad säger forskningen - Exempel … … Läs mer 

 • Seminarium om finska krigsbarn

  Hur påverkas den psykiska hälsan av att man är flykting? Det undersöker vi i det kommande numret av Minds tidning Psykisk Hälsa. Vid ett seminarium den 17 mars presenterar då också en ny studie om hur det gick för de … … Läs mer 

 • Seminarium om skolbaserade program

  Flera program har testats för att främja skolbarns psykiska hälsa, såsom SET och DISA. Parallellt sker en diskussion om hur undervisning i livskunskap kan införas i skolan. Många forskare samt Skolverket är dock tveksamma till skolbaserade program. Välkommen till ett … … Läs mer 

 • Mind får “Psynk”-priset

  Idag tilldelades Mind “Psynkpriset” för sitt arbete för barns och ungas psykisk hälsa. Priset delas ut av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och går till mottagare i fem kategorier. Mind får priset i kategorin Samhällsansvar. Enligt motiveringen fick Mind priset “för sitt långvariga, nydanande … … Läs mer 

Newsfeed

Forum

Bloggar