Ge en gåva

Årsmötet

Mind är en ideell förening med c:a 2000 medlemmar och en styrelse tillsatt av årsmötet.

Årsmötet 2014

 

Högsta beslutade organet

Mind är en ideell förening. Det innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av våra medlemmar.

Det högsta beslutande organet är årsmötet, som äger rum på våren varje år. Då väljs styrelse styrelse, beslutas om motioner och beslutas om eventuella stadgeförändringar.

Du hittar våra årsmötesprotokoll i menyn till vänster.

Det går att bli medlem i Mind som privatperson eller organisation. Vi driver våra verksamheter i Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Mind har lokala avdelningar/lokalföreningar i Halmstad, Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är vår ambition att finnas representerade över hela Sverige.

Föreningens stadgar (reviderades senast 2015)