Partner

 

Som Partner engagerar ni er långsiktigt i Minds arbete mot psykisk ohälsa och för förbättrad psykisk hälsa i samhället. I dialog skräddarsys upplägg och innehåll utifrån era förväntningar, affärsutmaningar och våra gemensamma strategiska mål.

Samarbetet bygger på gemensamma intressen och fungerar som allra bäst när det kan integreras på ett naturligt sätt i våra partners verksamhet och vardag. Att hitta ett gemensamt fokusområde som fungerar långsiktigt och skapar ömsesidigt värde är en bra utgångspunkt.

Genom partnerskapet med Mind får ni möjlighet att bidra till stoltare medarbetare, nöjdare kunder och ett mer hållbart samhälle. Samtidigt bidrar ni till att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer här om hur ditt företag bidrar till hållbarhetsmålen genom ett samarbete med Mind.

Det är viktigt för oss att samarbetet skapar nytta och värde för båda parter och vi vill gärna bidra till ett ökat engagemang bland era medarbetare.

Som Partner får ni bland annat:

  • Inramat diplom
  • Spridningsbilder till sociala medier
  • Mejlsignatur och banner
  • Fri tillgång till Minds logotyp
  • Exponering av egen logotyp på Minds hemsida
  • Tackfilm
  • Inbjudan till Minds event för samarbetspartners
  • Utbildning för personal & kunder inom psykiskt välbefinnande

För mer information kontakta André Wedin på [email protected] eller 070-220 49 38.

Stödsökande i Självmordslinjen

“Det gav mig hopp, annars hade jag nog varit död nu.”

Samarbeten för etisk och säker gåvoinsamling