Hur vet jag om jag är sjuk?

Psykisk ohälsa är vanligt och kan drabba alla. En av fyra drabbas någon gång i livet av egen psykisk ohälsa och tre av fyra av egen eller närståendes. Trots det är kunskapen om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom generellt låg.

Livet innehåller svåra perioder för alla. Men när något påverkar det psykiska välbefinnandet och ens vardagsfunktioner under minst 6 månader behöver man söka hjälp. Den här sexmånadersregeln är dock inte alltid tillämpbar. Mår du hastigt sämre under mer än två veckor skall du också söka hjälp. Det kan vara farligt att exempelvis vara djupt deprimerad eller ha självmordstankar under en längre tid.

Tuffa perioder behöver inte betyda att du är sjuk

Det kan vara bra att fundera över hur man mår över en längre tid, cirka sex månader, för att få perspektiv. Många upplever tillvarons höga krav och har orimliga förväntningarna på livet. Sociala medier bidrar till att ge en skev bild av hur människor mår och lever. Då är det viktigt att prata om att livet innehåller ibland längre perioder som är tyngre och då man inte mår bra utan att det behöver vara psykisk ohälsa eller sjukdom.

Sorg är ett sånt exempel. Att förlora någon, eller något, man älskar, påverkar vårt sinnestillstånd. Att vara ledsen är en naturlig reaktion på något som drabbar alla och är inte per definition samma sak som att vara psykiskt sjuk eller att drabbas av psykisk ohälsa. Däremot händer det att sorg övergår till en djup depression. En eventuell diagnos kan dock endast ställas av en läkare, varför det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt om du mår dåligt en längre tid.

När märks det?

När man drabbas är det inte sällan omgivningen som reagerar först, och ofta för att man ser ett förändrat beteende. Eftersom psykisk ohälsa är stigmatiserat och skamfyllt i vårt samhälle är det ofta svårt att ta upp och prata om, och även svårt att höra om. Ofta vill man inte kännas vid att man skulle vara drabbad, vilket gör att många går för länge och lider i onödan trots att de flesta tillstånd drabbar många och är enkla att behandla.

Sammanfattningsvis är det viktigt att reagera och agera om du mår dåligt. Det är alltid bättre att söka hjälp en gång för mycket. Stigma, skam och skuld leder ofta till att det är svårt att berätta, vilket gör att man känner sig ensam. Det kan till och med vara farligt att inte prata om det eftersom det kan öka risken för självmordstankar. Psykisk ohälsa drabbar de flesta på något sätt och det går att få hjälp.

Här finns en begreppsförklaring kring psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Relaterat innehåll

Varje samtal räknas

Avsnitt 18: Hela min uppväxt bar jag känslan av att inte passa in | med Adam Risberg / Admira Thunderpussy

Vägen till segern i Drag Race Sverige var inte utan smärta och snårighet för Adam...

Bild på textens författare Agnes.
Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Agnes Mellstrand förklarar psykiatri för icke-psykiatriker

När är ångest en ”normal” stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt...

Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Liv Svirsky skriver om känslor för barn

Liv Svirsky är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon driver också podcasten Barnpsykologerna. Nu har hon...

Hitta mer innehåll om: