Artikelförteckning Psykisk Hälsa 1980-1989

Tidningen Mind hette förr Tidskriften Psykisk Hälsa och har sina anor så långt tillbaka som 1960, då första numret gavs ut. Ibland får vi förfrågningar om äldre artiklar. Här nedan kan du leta i våra innehållsförteckningar. Vill du beställa en artikel? Mejla till [email protected], ange artikelnamn, författare, årtal och nummer. Vi scannar gärna in artikeln åt dig, men det kan ta ett par veckor innan du får den, då detta utförs av våra volontärer.

 

1980:1

Inbjudan till studiedagar – omslagets andra sida

Makarenkos och Aichhorns syn på behandling av utagerande ungdomar/Magnus Ringborg

Korttidspsykoterapi med en familj/Kerstin Fornhem

Familjeterapi på analytisk grund/Per-Göran Bodén

Du vet väl nu…/Gert Glentow

XI:e Internationella Psykoterapikongressen i Amsterdam 27-31 augusti 1979

Globalt samarbete för miljöterapi/Lars Bremberg

Recensioner

Kongresser 1980

Aktuellt – omslagets tredje sida

1980:2

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Björn Kjellin avgår efter 25 år som Sfph´s ordförande

Jag drömde mig ett liv men glömde vara/Olov Dahlin

Om god anpassning och psykisk ohälsa i arbetslivet/Mats Alvesson

Om vingklippta fåglar/Anders Olson

Recensioner

Kongresser

1980:3

Aktuellt – omslagets 2.a och 3:e sidor

En sorg för livet – det tidigt döda barnet i dikt och verklighet/Astrid Andersson Wretmark

Aktiva tekniker i gruppsykoterapi/Bertil Sundin
Psykiatriskt samtal/Anders Berge

Specialskola för autistiska barn/Lilian Heie

Den XI:e världskongressen för International Federation for Parent Education

Recension

Böcker

Möten och kongresser

1980:4

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Paradoxen i det terapeutiska samtalet/Clarence Craaford

Terapeutisk kultur som konstruktivt försvar mot ångest/Lena Teurnell

Drömarbete i korttidsterapi/Cecilia Hector

Om korttidsterapi: samtal med dr D H Malan/Tom Lundin

Psykodrama – en som om upplevelse/Peter Felix Kellermann

1981:1

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Om värdet av en fristående kunskapsinriktad psykoterapi/Lars Lorentzon

Gatlykta och fyrverkeri – reflexioner kring ett honnörsord/Lajos Székely

Icke verbal kommunikation/Eva Basch-Kåre

Natur och konst/Anders Olson

Barnets uppfattning av begreppet ”psykiskt störd”/Anders Eriksson

Rapport från kongressdeltagande i USA/Brita Strandberg och J Richard Tuck

Recensioner

Möten och kongresser

1981:2

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Rättspsykiatriskt undersöktas handlingsmöjligheter – en intensivstudie/Lars Fredén

Handikapp och livskvalitet/Inger Persson

Psykotrauma och psykodeficit/Hans Hartelius

Hur ska vi kunna ställa rätt krav på daghemmen?/Ann-Mari Orrenius-Andersson

Vårdarens relation till den som vårdas inom mentalsjukvården/Karl Grunewald

– men vår fru Musica – hon skall bestå/Stina Hammar

Sektoriserad psykiatri i Frankrike – från pilotanda till eftertanke/Gudrun Reinius

Recensioner

1981:3

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Några synpunkter på avslutandets villkor/Olof Dahlin

Att arbeta med familjer med misshandelsproblematik/Margareta Bergström och Felipe Costa

Om psykoterapins högkonjunktur/Mats Alvesson

Förebyggande arbete – en gammal historia i ny tappning/Magnus Kihlbom

Plaidoyer för osäkerheten/Lajos Székely

Att vara eller inte vara/Anders Olsson

Recension

Böcker till biblioteket

1981:4

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Tidig utveckling: psykoanalytisk teori och modern forskning – några reflexioner/Mikael Heimann

Överföring och motöverföring i psykoterapi/Gudrun Olsson
Empati – en kunskapsgenomgång/Barbro Lennéer-Axelson

Drömvärlden återupptäckt/Ted Schröder

Nordkalottseminarium i barn- och ungdomspsykiatri 1 – 3 april 1981/Ingrid Hylander

Debatt: Hur samarbetar en terapeutisk institution som PBU med socialvården?/Jan Jonsson

Recension

Böcker till biblioteket

1982:1

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Anteckningar om narcissismen/Jurgen Reeder

Habilitering av barndomspsykoser i Västerbottens län/Inga-Lill Bohman, Eva Sjöholm och Michael Bohman

Förståelse och insikt/Lajos Székely

Gemensamma grunder i psykoterapierna/Adrian Parker

Motstånd i psykodrama/Peter Felix Kellermann

En vädjan blir bönhörd/Ludvid Igra

Giv mig ej guld ej makt/Anders Olsson

Recension

Möten och kongresser

1982:2

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Betydelsen av terapeutens upplevelser vid psykos- och borderlinebehandling/Gunilla Sternudd

Sexuella övergrepp på barn – en dold eller uppenbar form av barnmisshandel/Inga Britt Eklund

Existentiell ångest/Lars Sjöstrand

Från flicka till kvinna/Lillian Gottfarb

Kommentar till den svenska översättningen av D V Winnicotts ”Playing and reality”/Olov Dahlin
Kernberg kring borderline/Eggert Nielsen

Böckr till biblioteket

Möten och kongresser

1982:3

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Ingrid Malmfors

Betydelsen av terapeutens upplevelser vid psykos- och borderlinebehandling, del II/Gunilla Sternudd

Hälso- och sjukdomsbegreppet i allmänläkarvården/Göran Westman

Att ta ungdomar med problem på allvar. Rapport från ett sudiebesök vid Brent Consultation Centre, London/Majlis Winberg och Erik Winberg

Om interventioner i familjeterapi/Tom Lundin

Vad är borderline?/Curt Borgenstam

Vårdnadsutredaren som lyssnare/Christina Hagelthorn

Plaidoyer och avståndstagande. Öppet brev till Ludwig Igra

Recension

Böcker till biblioteket

1982:4

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Depressionsreaktionens orsak och funktion. En hypotes/Emmy Gut

Problem bland personalen på terapeutiska institutioner/Sture Enberg

Det är ännu krut i de gamla systrarna!/Barbro Ohlson

Barndomspsykoser – en kort översikt/Christopher Gillberg

Lek och verklighet – Ett svar till Olof Dahlins kommentar ang. översättningen av ”Playing and reality”/Ingeborg Löfgren

Böcker till biblioteket

Möten och kongresser

1983:1

Aktuellt – omslagets 2:a, 3:e och 4:e sidor

Empati och transformation av narcissism i grupper/Olov Dahlin

Den mentalhygieniska forskningen och fredsarbetet/Yrjö O. Alanen

Kroppskännedom i grupp med patienter med ofullständigt strukturerade jag – Erfarenheter och reflektioner/Monica Mattsom och Kari Öhman

Anne-Marit Duve – Pionjär inom modern spädbarnsforskning/Malin Alfvén och Gösta Alfvén

Recension

Böcker till biblioteket

Möten och kongresser

1983:2

Aktuellt – omslagets 2:a och 2: sidor

Psykoterapi över kulturgränser/Eva Basch-Kåre

Fas-familjeterapi/Carole Gammer

Mentalhygien och fred är idag siamesiska tvillingar!/Erik Reinius

Recensioner

Böcker till biblioteket

Möten och kongresser

1983:3

Aktuellt – omslagets 2:a och 3: sidor

Svein Haugsgjerd kring psykospsykoterapi och miljöterapi/Eggert Nielsen

Framtidens lärarroll/Sture Enberg

Där medmänskligheten slutar börjar omänskligheten/Hans Hartelius
Relationen mor/farföräldrar-barnbarn; från den internationella föräldrautbildningskonferensen i Sèvres/Lillian Gottfarb

Vem är Lulu?/Anders Olson

Gertrude och Rubin Blanck i Stockholm/Eggert Nielsen

Man kallar det MBD. Om barn med koncentrationssvårigheter, motoriska problem och perceptuella störningar/Christopher Gillberg och Peder Rasmussen

Recensioner

Böcker till biblioteket

1983:4

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sidor

Masochistisk karaktärsstörning/Claes Davidson

Poesi och psykodrama. Om konst och terapi/Christina Hagelthorn

Förändringens problematik/Zahoor Hasnain Syed

Genesis och dödsdrift/Ludvig Igra

Objektrelationsteori och identitetsstörning/Sara Rydin

En barnpsykologs reflektioner/Signe Ohlsson

Recensioner

Böcker till biblioteket

1984:1

Aktuellt – omslagets 2:, 3:e och 4:e sidor

Det sårbara barnet – uppväxtvillkor och psykisk hälsa/Marianne Cederblad

Kvinnor och psykoterapi/Patricia Fritiof

Det observerande självet – reflektioner om kultur, paradigm och medvetande/Jan Bärmark

Skolpsykologer – också i Sovjetunionen?/Torsten M Nilsson

Alkoholism och existens/Lars Sjöstrand

Två recensioner

Böcker till biblioteket

1984:2

Aktuellt – omslagets 2:a och 4:e sida

Léon Wurmser och ”The Mask of Shame”/Marianne Faxén

Fort – visa mig väg! Reflexioner kring texter av Alice Miller och Richard Wagner/Olov Dahlin

Harold Searles om jordens framtid/Anders Lagerlöf

Behandlingskontraktets roll i psykiatriskt arbete/Lars Hansson

Robert Langs och psykoterapins kris/Claes Davidsson

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1984:3

Aktuellt – omslagets 2:a. 3:e och 4:e sida

Handledning och projektiv identifikation – En ny syn på Searles ”Återspeglingsprocess”/Lars Sjögren

Diagnostik av strukturell personlighetsorganisation utifrån strukturell intervju samt DMT/Bengt-Åke Armelius

Narcissistisk problematik/Claes Davidson

Att leva och åldras tillsammans – från Internationella Federationens för Föräldrautbildning XII:e världskongress/Lillian Gottfarb

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1984:4

Aktuellt – omslagets 2:a, 3:e och 4: e sidor

Att vara psykoterapeut i teori och praktik/Patricia Rosén-Sandahl

Om industriell gerontologi/Jan Helander

Alkoholmissbrukares återfall i belysning av beteendeterapeutiska och psykodynamiska tankegångar/Christer Sandahl

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

Sfph´s forskningsfond – omslagets 3:e sida

1985:1

Aktuellt – omslagets 2:a, 3:e och 4:e sidor

Sfph´s kansli och Psykisk Hälsas redaktion har flyttat till nya lokaler

En psykodramatisk intervju med Dr Jakob L Moreno/Christina Hagelthorn

Forskningen kring nära döden-fenomen och utomkroppsliga upplevelser/Anette Richter

Familjeterapi, systemteori och människosyn/Magnus Kihlbom

Verklighet, fantasi och skuld – Om den aktuella verklighetens betydelse för barnet i ett incestförhållande och för patienten i den psykoterapeutiska situationen/Inga-Britt Eklund

Olov Dahlin, Alice Miller och Richard Wagner – Kommentar till OD:s artikel i PH 2/84 – ”Fort visa mig väg!”/Gunilla Thernlund

Incest-presentation av två amerikanska forskare som kommer till Sverige/Hellis Sylwan

Recensioner och notiser

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1985:2

Aktuellt – omslagets 2: sida och sid 106

Den understrukturerade personligheten i socialt behandlingsarbete/Jonas Åberg

Döden som enhet – om ond bråd död/Thomas Silfving

Om psykoterapi vid depressioner/Hans Hartelius

Manligt – kvinnligt. Kastrationsångestens roll vid masochistisk och narcissistisk problematik/
Claes Davidson

Potträningens betydelse för uppkomsten av enkopres och andra psykiska störningar hos barn/Hans Kåreland

Är det omedvetna omedvetet?/Rolf Drýsen

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

Möten och kongresser

1985:3

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Anne-Marie Engstedt

Aspekter på kärnvapenkrigets psykologi i de s k ”randområdena”

Aktuellt om andragenerationsfenomenet/Tomas Böhm och Suzanne Kaplan

Reserapporter om korttidsterapi i USA/Tomas Böhm

Psykodynamiskt synsätt i en social verklighet – ett sätt att arbeta med ungdomar med psykiska problem/Ulf Hagström och Gunnar Lindfeldt

Kastrationsångest, masochism, narcissism och objektrelationer- a propos artikeln Manligt – Kvinnligt i Psykisk Hälsa 2/85/Gunvor Åström

Föreningen BRIS – en organisation med annorlunda syn och förhållningssätt till barn/Marianne Swedmark

The resilient children – salutogenes/Viveka Sundelin-Wahlsten

Röda Korset startar rehabiliteringscenter för flyktingar som utsatts för tortyr/Judit Horwath-Lindberg

Recension

Nya böcker till biblioteket

Möten och kongresser

1985:4

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sida

Psykiatri och världsåskådning – Några reflektioner med utgångspunkt från Karl Jaspers´ ”Psychologie der Weltanschauungen”/Bengt-Arne Roos

Alkoholism sedd som produkt. Vård som produktion av nyktra liv/Arne Zaring

Föräldragrupp inom vuxenpsykiatrisk dagvård – erfarenheter från en försöksverksamhet/Annie Norell och Elisabet Olander

Apropå psykos: Några variationer kring mångtydighet och osäkerhet/Iréns Matthis

Vart är psykoterapin på väg idag?/Gustaf Almenberg

Teorin om tidig störning/Magnus Ringborg

Virginia satir still going strong – från IHLRN:s internationella konferens i Sveti Stefan, Jugoslavien, september 1985/Lillian Gottfarb

Om fosterbarnsvård – Fyra böcker recenseras

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

Möten och kongresser

1986:1

Aktuellt – omslagets 2: och 3:e sidor

Den terapeutiska relationen ur interaktionellt perspektiv. En jämförande studie av Robert Langs och David W Winnicott/Grazia Monzardo

Salutogenes – faktorer som befrämjar psykisk hälsa hos individer som växt upp i högriskmiljö för psykisk och social störning/Lisa Dahlin och Marianne Cederblad

The Eight Annual Conference on the Psychology of the Self – New York 3-6 oktober 1985/Johan
Schubert

Barnpsykiatriska aspekter på juvenil diabetes/Gunilla Thernlund

Onödiga motsättningar inom terapeutiskt arbete?/Jan H Forslund

Kritik av Gunnar Carlbergs ”Psykoterapi med föräldrar till psykotiska barn”/Claes Davidson

Några kommentarer till Claes Davidsons kritik/Gunnar Carlberg

Vård och behandling av sexualbrottslingar i USA/Eva Hedlund

Ett symposium präglat av Margaret Mahlers död – Rapport från Paris/Gunnar Carlberg

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1986:2

Aktuellt, omslagets andra, terdje och fjärde sidor samt sid 152

Den tidiga utvecklingen – introduktion till Psykisk Hälsas ”Spädbarnsnummer”/Eggert Nielsen

Spädbarn igår och spädbarn idag – en förändrad syn på små barns utveckling/Pia Risholm-Mothander

Terapeutisk intervention under spädbarnsåret – en modell för behandling av tidiga störningar i mor-
barn relation/Margareta Berg Brodén

Den fruktbara triangeln/Ulla Risling

Att vänta och att ha tvillingar/Britta Alin-Åkerman

Riskmödrar och riskbarn vid för tidig förlossning/Carin Dedijer och Eva Hansen

Spädbarnsbehandling – en metodik i utveckling/Malin Alfvén, Margit Ekenbark och Anna Skagerberg

Bowlbys teori om den tidiga bindningen – kliniska implikationer/Mikael Heimann

Normal autism och symbios – en kritisk granskning/Viveka Sundelin-Wahlsten

Inför Scandinavian Lecture den 15 sept 86: James F Masterton om borderline/Clarence Crafoord

Nya böcker till biblioteket

1986:3

Aktuellt, sid 223-224 samt omslagets 2:a och 3:e sidor

Kohults självpsykologi/Lars Gunnar Lundh

Monopol på sanningen!/Ludvid Igra

Naturvetenskapliga aspekter på psykisk hälsa/Erik Skarman

Barnjournalens psykopatologi/Jonas Åberg

En självklarhet (åter-)upptäckt – eller den moderna psykoanalysens blinda fläck/Claes Davidson

Aspergers syndrom – finns det?/Christopher Gillberg

Barndomspsykoser – arv eller miljö?/Lennart Lindqvist

Dagbok efter ett självmord/Kerstin Röhne

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1986:4

Aktuellt sid 308 samt omslagets 2:a och 3:e sidor

”Family Systems Medicine” – Donald A. Bloch/Eggert Nielsen

Efterskrift till en personalrådgivning – ett försök till en utvärdering av ett mentalhygieniskt projekt 1966-1985 inom företagshälsovården i Stockholms kommun/Olov Dahlin

Psykoterapiforskningen i dag – Gudrun Olsson

Psykisk sjukdom hos nyblivn mödrar/Ann-mar Hofsten

WAIPAD-kongressen i späbarnspsykiatri 1986/Monica Vogel

Psykoanalysen förnekar människans andliga dimension/Sture Enberg

Bergtagen och basic assumptions-reflexioner vid en omläsning/Christina Forsberg och Börje Palmberg

Glimtar från den psykiska barn- och ungdomsvårdens upprinnelse och första tid i Stockholm/
Dagmar Arpi

I exilens skugga/Enrique Bustos och Luis Ramos Ruggiero

Incestutredningar – Sylwan Windings metod/Klas Guettler

James Masterton i Stockholm/Eggert Nielsen

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1987:1

Aktuellt, sid 72 och omslagets 2:a, 3:e och 4:e sidor

Incestutredningar – Videoinspelade barnintervjuer/Hellis Sylwan och Ruth Winding

Handledning och kön – Allienser och mesallienser i ett dolt samspel/Karin Crafoord

Café 84 – Dagcenterverksamhet för judiska överlevande/Hedi Fried och Howard M Waxman

Psykisk traumatisering hos flyktingar/Enrique Bustos

Vår kunskap om psykiatriska vårdmiljöer/Lars Hansson

Mötet med det främmande utmanar det välkända – Ett barnhem i Frankrike som inspiration för det sociala arbetet med barn i Sverige/Marie Hessle och Sven Hessle

Psykoterapeutiskt småbarnscenter i Washington D C/Pia Eresund

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

Årsregistret över artiklar och recenserade böcker 1986 återfinns i mitten av tidskriften

1987:2

Aktuellt omslagets 2:a och 3:e sidor samt sid 142-144

Att värja sig mot vansinnet/Hartmut Apitsch

Familjeterapi i team med planerad intervention/Magnus Ringborg

En presentation av Gregory Bateson samt några axplock ur hans idévärld/Carl M Hamilton

Några tankar efter ett års klinisk erfarenhet med torterade flyktingar/Marika Lindbom-Jakobson

Brain storming omkring drift, moderlighet och högre själsliv/Lajos Székely

Synpunkter på diagnostik och Kernbergs strukturella intervjuteknik/Per Ullerstam

WHO´s utmaning mot psykisk hälsovård/Erik Reinius

Kommentar till artikeln av Sylwan och Winding i Psykisk Hälsa 1/87/Klas Guettler

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1987:3

Aktuellt, omslagets 2:a, 3:e och 4:e sidor samt sid 219-220

Kollektivt föräldraskap/Barbro Goldinger

Etnisk jagidentitet hos sverigefinska förskolebarn/Pirjo Pöllänen Lantz

Kalle – ett exempel. Om individualterapi inom miljöterapins ram/Louise Lange

Process och produkt. Apropå två utställningar och deras kataloger/Jan Thomaeus
Systemteori och psykoterapi-interaktionism/Hardy Olson

Människan år 2000 – intryck från en kongress om humanism i mentalhälsoarbetet/Lillian Gottfarb

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1987:4

Aktuellt, omslagets 2:a, 3:e och 4:e sida

Patrick Casement – en kort presentation inför hans Sverigebesök/Grazia Monzardo

Sorgens väsen och jublets kategorier. Läsning av Göran Tunströms roman ”Juloratoriet” som process/Margareta Frimodig

Den kresensitiva personligheten/Björn Rosendahl

Spädbarnspsykologins utveckling i Sverige. Ett gemensamt intresse för forskare och kliniker/
Pia Risholm-Mothander

Några reflexioner kring faderns roll i spädbarnsfamiljen/Anders Löfström

”Käcka barn” – om ett psykosocialt bristsyndrom/Lisbeth Lindell

Tortyrens psykologi/Hartmut Apitsch

Barbro Sandin och psykoterapins framtidsutsikter i Sverige/Alvar Söderholm

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1988:1

Aktuellt, sid 88 och omslagets 2:a, 3:e och 4:e sidor

En kropp för två/Joyce McDougall

Psykoonkologi och psykoimmunologi-tankar kring cancer, HIV och psyket/Sigmund Soback

”Fågelns ord”. Berättelsen om en kurs om vårt stmbolspråk/Stina Hammar

En barn- och ungdomspsykiatrisk angelägenhet: Ge utrymmet för individualterapin!/Magnus Kihlbom

Riktlinjer för kvalitativ analys vid klinisk utvärderingsforskning/Andrzej Werbart

Paranoia hos äldre kvinnor – Symtom och behandling/Irma Asplund och Christina Bäckström

Misshandlade kvinnor – Diagnostik och korttidsterapier/Marianne Nilsson

Att arbeta med tolk i psykoterapi på psykoanalytisk grund, erfarenheter från RKC/Marika Lindbom-
Jakobson

Psykiska akuta sammanbrott hos ungdomar/Hans Hartelius

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1988:2

Aktuellt, omslagets 2:a, 3:e och 4:e sidor

Havets frukter (fortsättn på artikel i PH 1/88 ”En kropp för två”)/Joyce McDougall

Om kultur- och klasskillnader i psykoterapi. En litteraturstudie/Britta Kennedy

Psykiatrisk institutionsbehandling och psykoterapeutiskt förhållningssätt/Andrzej Werbart

Psykoterapi för psykotiska patienter – frågor och svar om urval/Sonja Levander

”Därför tiger flyktingarna” – Några synpunkter angående anamnesupptagande med asylsökande/
Lisbeth Palmgren

Tortyroffer i Afganistan/Mohammed Azam Dadfar

Krig och fred. Om psykodramatisk rollteori och flyktingens livssituation/Christina Hagelthorn

Att strukturera kaos – om jagstärkande bildgrupper/Seija Anagrius och Eva-Karin Ström

Psykoterapi utan ord/Gunilla Blomqvist

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1988:3

Aktuellt, se omslagets 2:a, 3:e och 4:e sidor

Virginia Satir/Marianne Cederblad

Den analytiska psykologins grunddrag/Edward F. Edinger

Psykoanalys och systemiskt tänkande/Eggert Nielsen

Rollo May – The cry for myths/Thomas Silfwing

Psykiatrisk institutionsbehandling och psykoterapeutiskt förhållningssätt: del II/Andrzej Werbart

Om terapeuters och analytikers odödlighet/Madeleine Kats

Tvångsneuros och reningsritualer i Islam/Ingela Bel Habib

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1988:4

Aktuellt – omslagets 2:a sid samt sid 300

Karin Crafoord

Joyce McDougall och jagets teatrar/Eggert Nielsen

Existens och system/Erik Graffman

Öppenvård plus slutenvård, problem eller resurs/Jehoshua Kaufman och Göran Willner

Ett psykologiskt reaktionskomplex av betydelse för vittnespsykoplogin. Fragment av en kasuistisk studie/Rudolf Schlaug

Skoldaghem för psykotiska barn/Gunilla Arvidsson och Kristina Rüdow

Att växa ifrån. Om behandling av en utvecklingsstörd man på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning
/Martha Julku

Recensioner

Stödverksamhet åt förlustdrabbade – Annons om ny kurs i Sfph´s regi

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1989:1

Aktuellt – omslagets 2:a och 3: sida

Vägen in/Alain Topor

Tillblivelse i schizofrenipsykoterapin: Reflektioner från det nionde internationella symposeiet om psykoterapi vid schizofreni/Staffan Lindén

Dödsdriften inom psykoanalysen/Rolf Künstlicher

Dödsdrift – behövs den?/Ludvig Igra

Psykopatologi och ätsjukdomar/Per Johnsson
En teori om hur stamning uppkommer/Tore Wolff

Den nya heroismen/Hhans Hartelius

Tystnad är det verkliga brottet/Hanna Segal

En presentation av Psykologer mot kärnvapen och Psykoanalytiker mot kärnvapen

Psykiska modeller och administrativa strukturer – Missbrukarproblem som ett exempel/Gustaf Almenberg

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1989:2

Aktuellt – sid 184 samt omsl 2, 3 och 4

Om kollektiva bemästringssätt inom läkaryrket/Britt-Marie Wallin

Janine Chasseguet-Smirgel/Eggert Nielsen

Ett nytt paradigm för tvärvetenskaplig hälso- och beteendeforskning/Hedi Bel Habib

Psykoanalys, psykoterapi och psykoanalytisk psykoterapi – en identitetskris/Madeleine Kats

Vilken mening har alkoholruset och depressionen?/Lars Fredén

Om mellanområdet i handledningssituationen/Ulla Simonsson Brinck

Mänskliga rättigheter och psykisk hälsa – ett förslag till fem internationella regler baserade på japansk erfarenhet/Larry Gostin

Couples in Collusion and Couples Therapy/Eggert Nielsen

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1989:3

Aktuellt – omslagen samt sid 257-260

Strukturmedveten och behovsanpassad behandling av jagsvaga – en modell/Ingela Thylefors och Sven Kylén

Glasnost-Psykologiska och språkliga effekter på förändring/Sonja Levander

Det ofödda barnets upplevelser/Peter de Chateau

Om barns tänkande om döden/Claes-Göran Wenestam

Hur man hjälper Rödluvan att gifta sig med vargen – Parterapi med hjälp av sagor/Åke Högberg

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1989:4

Aktuellt

Relationen mellan patient och terapeut, överföring och motöverföringsreaktioner/Gudrun Olsson

Psykoterapiutbildning behövs-för att förverkliga intentionerna med den sektoriserade psykiatriska vården/Imre Szecsödy

Rus, inspiration och existens/Lars Sjöstrand

Betydelsen av kontoriseringen av den psykoanalytiska mottagningen/Christer Sjödin

Arvet från Selma Fraiberg: intryck från ett studiebesök vid ett infant-parent program i San Francisco/Pia Risholm-Mothander

Helhetssyn i svensk och kinesisk hälsa- och sjukvårdsorganisation/Ingela Bel Habib

John Bowlby? John Bowlby!/Hans Lohmann

Sigmund Freud/Thomas Silfving

Handledning på psykoterapeutiskt orienterade psykiatriska institutioner/Andrzej Werbart

Psykoterapeut-psykoanalytiker/Alf Nilsson

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek