Vänföretag

Samarbeten som räddar liv

Som Vänföretag engagerar ni er i Minds arbete mot psykisk ohälsa med en investeringsnivå som startar på 10 000 kr. Genom partnerskapet med Mind får ni möjlighet att bidra till stoltare medarbetare, nöjdare kunder och ett mer hållbart samhälle. Samtidigt bidrar ni till att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer här om hur ditt företag bidrar till hållbarhetsmålen genom ett samarbete med Mind.

Det finns fyra nivåer för Vänföretag:

10 000 kr

Motsvarar 40 livsviktiga samtal

25 000 kr

Motsvarar 100 livsviktiga samtal

50 000 kr

Motsvarar 200 livsviktiga samtal

100 000 kr

Motsvarar 400 livsviktiga samtal

Samarbeten för etisk och säker gåvoinsamling