Lyssna på Minds seminarier

Här hittar du inspelade seminarier och rundabordssamtal som Mind bjudit in till eller deltagit i. Ta del av samtal med forskare och sakkunniga och lär dig mer om psykisk hälsa. Välkommen!

Omfamnar du ditt åldrande?

Oavsett hur gammal du är – en dag (om du har tur) blir du gammal. Hur vill du bli bemött då? Hur vill du se på ditt eget åldrande? Se seminariet!

Hur mår vi egentligen?

Hur mår människor i Sverige psykiskt och hur vi kan främja psykiskt välbefinnande? Se seminariet som bygger på Minds rapport Hur mår vi psykiskt – egentligen? (2021)