Ge en gåva

Ungas psykiska hälsa

Här hittar du fakta, nyheter och berättelser som rör ungas psykiska hälsa. Vi har samlat kunskap för dig som är ung, har unga närstående, möter unga i arbetet eller av andra skäl intresserar dig för ungas hälsa och rättigheter.

Aktuellt

Debattartikel

Inför psykisk hälsa på skolschemat

Varannan 15-åring lider av psykiska besvär, och självmord fortsätter att vara den enskilt vanligaste dödsorsaken...

Pressmeddelanden

Livslinjen ska fånga ungas behov av samtalsstöd för att lindra psykiska besvär

Många unga mår dåligt psykiskt men saknar någon vuxen att prata med och få stöd...

Intervjuer

Killar biter ihop om sitt psykiska lidande

Med en gedigen bakgrund som föreläsare i frågor kring machokultur, antirasism och psykisk hälsa bland...

Hur har du det? – En rapport om ungas psykiska mående

Hur ser det ut för unga som upplever att de mår dåligt psykiskt? Berättar de om hur de mår och i så fall till vem? Det är några av frågorna som ställs i Minds senaste rapport.

Minds rapport "Hur har du det?"

Mår unga sämre i en digital värld?

Unga tillbringar mycket tid i den digitala världen och fler unga uppger psykiska besvär sedan mobilen blev deras främsta följeslagare. Konsumtionen av sjukvård och antidepressiva läkemedel har också ökat. Är det här bara en slump? Läs Minds rapport här.

Minds rapport "Mår unga sämre i en digital värld?"

För dig som jobbar inom skola och föreningsliv

Här hittas kostnadsfria utbildningar om psykisk hälsa för dig som möter unga i ditt yrke eller ideella uppdrag.

Utbildning för dig som leder unga

Bli tryggare i dina samtal om svåra frågor med unga.

Gå till utbildningen

Utbildning för lärare

Här får du hjälp att upptäcka och möta psykisk ohälsa hos unga.

Gå till utbildningen

För dig som är ung

I Vara nere:s kunskapsbank får du hjälp att bättre förstå frågor som rör psykisk hälsa – som hur du mår, vad du kan göra åt det och hur du kan prata med andra som är nere. I Vara nere-podden pratar Tusse, Arantxa och andra om när det känns jobbigt.

Egna ordUngas psykiska hälsa

Mellan noterna och ackorden

Tröskeln in till mottagningen kan inte vara högre än tre centimeter. Trots det känns den nästan omöjlig att ta sig över. Jag tittar ner på den och allt som ekar i mitt huvud är - hur hamnade jag här?

Läs mer

För dig som är närstående till en ung person

Mår unga sämre i en digital värld?

Dagens unga tillbringar en stor del av sin tid i digitala världar och fler unga uppger psykiska besvär sedan mobilen blev deras främsta följeslagare. Kan det finnas ett samband?

Läs Minds rapport här

Älskade tonåring

Tonåren kan vara omvälvande – för ungdomar själva och för föräldrar. Här kan du läsa om vanliga frågor.

Läs föräldraguiden ”Älskade tonåring” på Apoteket Hjärtas hemsida

Podden Varje samtal räknas

Podcast: Varje samtal räknas

Avsnitt 1. Hur mår tjejerna?

Mind gästas av Ida och Sofie från Ångestpodden och pratar om unga kvinnors psykiska hälsa. Hur mår egentligen tjejer idag och vad kan vi göra för att skapa förändring?

Ungas psykiska hälsa

Sju sätt att stötta din tonåring

Hur kan man vara en god förebild för en ung person? När är det läge att bara lyssna och när är det dags att söka hjälp utifrån? Varför är det så viktigt att aldrig trivialisera ungdomens problem? Här listar Mind sju enkla råd för dialogen med unga.

Läs mer

Föräldralinjen

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för en ung person i din närhet. Du når oss på telefon 020-85 20 00, vardagar klockan 10–15 och torsdagskvällar 19–21. Du är alltid anonym och Mind står för samtalskostnaderna.