Ge en gåva

Psykiska diagnoser och besvär

FaktaPsykoser

Psykoser

Om du får en psykos hamnar du i ett tillstånd där du inte klarar av...

FaktaSchizoaffektivt syndrom

Schizoaffektivt syndrom

En person med schizoaffektivt syndrom drabbas både av psykoser och svängningar i stämningsläget. Det kan...

ansikte förvrängt i vattenspegling
FaktaDID och dissociation

Trauma, dissociation och DID

Dissociation kan uppstå när vi överväldigas av intryck som är för svåra att hantera. Orsaken...

en tvålkopp på ett handfat
FaktaTvångssyndrom/OCD

Tvångssyndrom (OCD)

Alla människor kan ha tvångsliknande idéer för sig ibland, som att kontrollera om spisen är...

FaktaSchizofreni

Schizofreni

Schizofreni är en psykossjukdom där gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut. Den drabbade saknar...

FaktaStress och utmattning

Utmattningssyndrom

Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. När stressen går för långt finns...

FaktaPTSD - Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba vem som helst och när som helst i livet. Att...

FaktaSocial ångest/fobi

Social ångest

Om du har social ångest undviker du sociala sammanhang av rädsla för att utsätta dig...

FaktaEIPS - Emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, eller Borderline som det även kallas, beskriver de problem som du...

FaktaPsykisk hälsa och ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till...

FaktaGAD - Generaliserad ångest

Generaliserad ångest

Om du har så mycket ångest att du nästan hela tiden är rädd att det...

FaktaOro och ångest

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion på hotfulla situationer och är ett slags överlevnadsfunktion. Ångest kan...