Ge en gåva

Psykisk hälsa och ohälsa

KrönikorPsykiska diagnoser och besvär

Hur den synlige görs osynlig

Vid 24 års ålder mådde hon väldigt dåligt, på ett sätt som hon aldrig tidigare...

Herdis Molinders blogg

Ossian, 5

Vi var på sommarön i påsktider. På skärtorsdagen var det familjegudstjänst i kyrkan. Alla barnen...

KrönikorPsykisk hälsa och ohälsa

Styrkorna och utmaningarna med att vara multikulturell i Sverige idag

34 procent motsvarar andelen personer i Sverige som är utlandsfödda eller har en eller två...

Psykisk hälsa och ohälsa

Utforska området psykisk hälsa

Ta del av kunskapsläget genom våra rapporter, seminarier, intervjuer m.m....

Psykisk hälsa och ohälsa

Kunskap för dig som behöver stöd

Innehåll som ger dig bättre förståelse för psykiskt mående.

Psykisk hälsa och ohälsa

Kunskap för dig som vill stötta andra

Hur kan man stötta någon närstående eller människor man möter inom sitt yrke?

Intervjuer

Killar biter ihop om sitt psykiska lidande

Med en gedigen bakgrund som föreläsare i frågor kring machokultur, antirasism och psykisk hälsa bland...

Psykisk hälsa och ohälsa

Seminarier

Ta del av samtal med forskare och sakkunniga och lär dig mer om psykisk hälsa.

Psykisk hälsa och ohälsa

Känner du någon som mår dåligt?

Minds råd, guider och filmer för dig som vill stötta.

Pressmeddelanden

Psykisk ohälsa speglar ojämlikheten i samhället

Den psykiska ohälsan speglar ojämlikheten i samhället. Unga, flickor/kvinnor och personer i socioekonomisk utsatthet är...

Psykisk hälsa och ohälsa

Hur mår vi psykiskt – egentligen? (2021)

Minds rapport över den psykiska hälsan i Sverige 2021.

Två tecknade figurer i en grop. De har en filt om sig. Den ena figuren, som har hatt, säger:
Medmänskliga samtal

Medmänskligt samtal

Lär dig mer om medmänskliga samtal med filmerna Hatten, Filten och Örat.