Självhjälpsbok för dig med ätstörningar

Erika Nyman Carlsson och Evelina Linder har tillsammans skrivit boken När det hälsosamma blir ohälsosamt. De har båda två lång erfarenhet av arbete inom ätstörningsvården.

Hur kommer det sig att ni såg ett behov av att skriva den här boken?

– Behovet av en självhjälpsbok som tar upp alla olika typer av ätstörningar saknades. Även en bok för dem som kanske inte uppfyller en ätstörningsdiagnos fullt ut men som ändå har ett stort lidande saknades. Många med ätproblem skulle kunna vara hjälpta av en strukturerad behandling för ätstörningar, så vi skapade en bok som inkluderar alla.

I boken lyfter ni också träning, att det inte alltid är hälsosamt. Hur vet man när det blivit ohälsosamt?

– Träning är bra och något som vi alla bör ha med rutinmässigt i vår vardag för att hjälpa till att upprätta och behålla en god, både fysisk och psykisk, hälsa. Däremot kan det bli ett problem när träning går före, och kanske konkurrerar ut, sådant som vi också mår bra av att ha: relationer, arbete, andra fritidssysselsättningar osv. Träning kan också bli för mycket så att kroppen faktiskt inte längre mår bra och blir stärkt utan i stället bryts ner.

I boken får man svara på några frågor som kan ge en hint om man har fastnat i ett destruktivt förhållningssätt till träning. Bland annat handlar det om att man börjat sätta träningen före annat som man tidigare tyckt om att göra, att man tränar fast man kanske är sjuk eller skadad eller att man får stark ångest av att man inte kan träna eller hålla sig till de träningsregler som man formulerat för sig själv.

Vem riktar sig boken till?

– Det här är i första hand en självhjälpsbok för dem som upplever att tankar om mat, kropp och eventuellt träning har tagit över deras liv. Den är dock skriven så att den fungerar att använda även tillsammans med en professionell behandlare, till exempel en psykolog eller kurator. Även behandlingsenheter som arbetar med specialiserad ätstörningsvård kan använda den som en del i den behandling de bedriver, genom att låta patienter läsa och arbeta med boken tillsammans med personalen.

Vi vill att boken ska nå ut så brett som möjligt. Den som vill lära sig mer om ätstörningar och den psykologiska funktionen bakom problemen kan läsa boken då den ger en god kunskapsöversikt utan att vara en ren faktabok.

Mer information om boken som är utgiven på Natur & Kultur hittar du här.

Intervju av: Hanna Kihlander

Relaterat innehåll

Mind möterÄtstörningar

När maten blir ett stort problem i vardagen

Matvanor är ofta källa till oro för föräldrar och vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar....

Varje samtal räknas

Avsnitt 17: Ätstörningen drog mig längre och längre bort från livet | med Signe & Anna Bennich

I det här avsnittet pratar vi med Signe och Anna Bennich om den svåra och...

Egna ordÄtstörningar

Hur min psykiska ohälsa tog mina tonår ifrån mig 

Från att jag var 17 år handlade allt om siffror. Hela mitt liv räknades i...