Psykoser

Om du får en psykos hamnar du i ett tillstånd där du inte klarar av att skilja på dina inre föreställningar, fantasier och den faktiska verkligheten runt omkring dig. Du kan antingen drabbas av en övergående eller så kallad reaktiv psykos, eller så få återkommande psykoser som symptom på en psykiatrisk diagnos, till exempel schizofreni. De flesta som drabbas av en psykos återhämtar sig med tiden, helt eller delvis. Med behandling minskar risken för nya psykoser.

Vad innebär en psykos?

De upplevelser som du har under en psykos är inte verkliga för andra, men helt verkliga för dig själv. Det ”inbillade verkliga” kallas med ett annat ord för vanföreställningar eller hallucinationer och kan till exempel innebära att du hör röster eller upplever andra fenomen som inte andra ser. Tankarna vid en psykos blir till en absolut sanning som inte är öppet för resonemang. Olika personer kan reagera olika i ett psykotiskt tillstånd beroende på situation, personlighet och omständigheterna runt omkring.

Förändrad självbild och verklighetsuppfattning vid psykos

En vanföreställning kan handla om den egna personen. Det är vanligt att den som är psykotisk upplever sig själv som förändrad. En person som är psykotisk kan till exempel tro att en är en historisk person, som representerar ondska eller andra egenskaper. Någon med psykos kan bli arg och vilja konfrontera omgivningen, en annan känner sig som en frälsare och vill omfamna alla i sin närhet, medan en tredje vänder sig inåt och sluter sig. För omgivningen ter det sig absurt eller obehagligt

Konflikter med omgivningen vid psykos

Upplevelsen att omgivningen inte förstår vad som pratas om och delar din egen oro eller ser de saker som du själv tycker är uppenbara i omgivningen, kan vara mycket frustrerande om du har en psykos. Därför innebär psykosen ofta en konflikt med de du har i din omgivning.

Vad beror en psykos på?

Det är inte helt utrett varför någon får en psykos, men det kan finnas en individuell sårbarhet som handlar om ärftlighet, uppväxt eller särskilt traumatiska upplevelser. Det finns också ett samband mellan droger som hasch, marijuana och psykoser. Sårbarheten för psykoser ökar om du har svår sömnbrist, ångest hypomani eller depression. Om du har återkommande och långvariga psykoser har du en sjukdom du behöver få behandling för.

Vad kan jag få för hjälp vid psykos?

Innan du kan få rätt behandling behöver du göra en psykiatrisk utredning. Beroende på dina svårigheter kan du behöva flera olika behandlingar så som medicin, terapi och annat psykosocialt stöd. För att få en bra sammanhållen vård är det bra om du får en så kallad vårdplan.

De flesta återhämtar sig från en psykos

För att återhämta dig kan du behöva stöd och hjälp från omgivningen. Du behöver förstå vad som hänt dig och vad du kan göra för att undvika att hamna där igen. Du kan behöva medicin under en länge tid, du behöver lära dig att känna igen tidiga tecken på psykos och veta hur du ska komma i kontakt med vården för att undvika en ny psykos.

Faktagranskare: Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-06-14

Relaterat innehåll

Varje samtal räknas

Avsnitt 19: Jag har sett demoner | om schizofreni med Oskar Bergek

Hur är det att leva med schizofreni? Schizofreni är en psykossjukdom och är laddad med...

Egna ordPsykoser

Stressen av att känna sig bevakad bara växte

Jag debuterade inom psykvården sommaren 1990, då mina bröder tog mig dit. Anledningen var att...

Malin, författaren till boken
Mind möterPsykoser

”Åren som försvann” beskriver livet med psykos

När Malin Lindmark är tjugofem år ligger hela livet framför henne. Men efter en lång...