Tvångssyndrom (OCD)

Alla människor kan ha tvångsliknande idéer för sig ibland, som att kontrollera om spisen är avslagen eller undvika a-brunnar. Men när tvånget hindrar dig från att leva ditt liv klassas det som en sjukdom. Något du inte är ensam om och som du kan få hjälp för.

Vad är tvångssyndrom?

Tvångssyndrom eller OCD (obsessive compulsive disorder) är en sjukdom som ger den drabbade tvångstankar som kan leda till tvångshandlingar. Om detta tvångsmässiga beteende tar upp minst en timme om dagen, eller försämrar din livskvalitet, kan du lida av tvångssyndrom. En sjukdom som oftast debuterar i barn- eller ungdomen och drabbar minst två procent av alla svenskar.

Ofta är den sjuke medveten om sitt beteende och vill sluta, men kan inte på grund av ångest och andra jobbiga känslor som uppstår om ”tvånget” inte följs. Tvångssyndrom är vanligt vid Tourettes syndrom.

Vad är tvångstankar och tvångshandlingar?

En tvångstanke är en påträngande tanke som irriterar, skräms eller ger obehag. Tankarna kan handla om att du eller dina nära kan råka illa ut eller att du själv kan råka skada någon. Tankarna börjar ofta med ”tänk om…”

Dessa tankar kan även leda till tvångshandlingar. Det vill säga att personen känner sig tvungen göra på ett visst sätt för att tysta tankarna eller minska ångesten. Personen kan ha en stark känsla av att något är fel och därför måste åtgärda det genom att utföra en handling upprepade gånger tills det känns ”rätt” igen.

Vanliga tvångshandlingar är att tvätta sig ofta, kontrollera lås och spisar eller upprepa saker för sig själv som ett mantra. Den drabbade kan till exempel känna sig tvungen att rabbla en viss ramsa för att skydda närstående från olyckor eller andra hemskheter.

Hur påverkas livet av tvångssyndrom?

Personer som lider av tvångssyndrom är ofta i starkt behov av kontroll och rutiner. Det är vanligt att den drabbade skäms över sig själv och sitt beteende och därför drar sig undan. På grund av upptagenhet av tankar och kontroller kan personen ofta bli försenad och eller inte ens komma iväg hemifrån. Att tvätta sig onormalt mycket kan ge problem med sår och rodnad på händerna.

Att leva med tvångstankar och tvångshandlingar är inget val. De jobbiga tankarna och känslorna kommer inte av ens personlighet utan av sjukdomen. Som anhörig till någon med tvångssyndrom är det därför viktigt att inte skuldbelägga personen då det kan spä på ångesten.

Hur och var kan jag få hjälp?

Om du på grund av ditt tillstånd har mycket ångest eller svårt att klara av vardagen finns professionell hjälp att få. Börja med att kontakta en vårdcentral eller en öppen psykiatrisk mottagning. Om du är under 18 år kan du även kontakta en ungdomsmottagning, skolhälsovården eller BUP. Steget till att söka hjälp kan kännas lättare om en närstående uppmuntrar och stöttar i det.

Behandling kan bestå av psykoterapi, läkemedel eller både och. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat bra resultat och går ut på att steg för steg möta det obehagliga och gå emot tvångshandlingarna, för att på sikt minska ångesten. Även avslappningsövningar och fysisk aktivitet är hjälpsamt.

Läs mer hos Svenska OCD-förbundet

Faktagranskare: Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-10-20

Relaterat innehåll

Varje samtal räknas

Avsnitt 25: Jag vågade inte ens dricka vattnet ur kranen | om tvångssyndrom med Mia

Mia kan inte minnas ett liv utan psykisk ohälsa, men när pandemin kom accelererade tvånget....

Egna ordPsykiska diagnoser och besvär

Trots motgångarna är jag tacksam över att leva

Jag är 27 år fyllda och har levt med psykisk ohälsa sedan jag var tolv...

Egna ordADHD och ADD

Jag trodde aldrig att jag skulle kunna ha ett jobb

Som studerande prestationsprinsessa var mitt liv fyllt av ångest. När jag till slut fick mina...