Ge en gåva

På tal om ålder – en rapport om psykisk hälsa hos äldre vuxna (2021)

Det finns två miljoner personer över 65 år i landet år 2021 och mycket talar för vi blir allt äldre. Samtidigt verkar det som om det saknas kunskap om äldres psykiska hälsa och att fördomar och attityder påverkar hur vi ser på äldre personer, och även hur vi som äldre ser på oss själva.

Så hur ser det egentligen ut med äldre vuxnas psykiska hälsa?

Vi har tillsammans med forskare vid Aging Research Center (ARC) på Karolinska institutet tagit fram en rapport där vi får en översikt av forskningsläget idag. Vi har också kompletterat rapporten med äldres egna röster i form av enkätundersökning och samtal med äldre enskilt och i referensgrupper.

Det visar sig att uppemot 40 procent av äldre vuxna rapporterar besvär med nedstämdhet, ängslan, oro eller ångest. Samtidigt är skammen inför att tala om de psykiska besvären ofta stor. Det är tydligt att det finns stora skillnader i psykisk ohälsa, där grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa.

Det finns brister i vård och behandlande insatser och många gånger får äldre inte den vård och det stöd de har rätt till. Många äldre uppger att fördomar och attityder kring äldre och åldrande påverkar hur de behandlas och vilka möjligheter de har att leva som de vill. Många anger också att de har svårt att klara sig ekonomiskt vilket leder till social isolering och ensamhet, när de inte kan köpa kläder, laga sina tänder, resa eller ta del av fritids- och kulturaktiviteter eller delta i möten eller aktiviteter som sker digitalt.

I slutet av rapporten har vi sammanställt rekommendationer som utgår från de olika problemområden som synts tydligast i rapporten.

Läs rapporten i sin helhet: På tal om ålder – Psykisk hälsa oavsett generation (pdf)

Se seminariet som berör rapporten – Diskriminerar vi vårt äldre jag?

Relaterat innehåll

Stina Lodén, redaktör och skrivpedagog, sitter med laptop, kakor, blommor och anteckningsböcker i ett soligt rum.
KrönikorEnsamhet

Jag är inte ensamrädd längre

När jag var liten var jag inte mörkrädd. Jag var ensamrädd. Så skriver Stina Lodén,...

Herdis Molinders blogg

Syrener

Våren och försommaren bjuder på en oändlig variation. Från vintergäck till blåsippor och vitsippsbackar till...

Herdis Molinders blogg

Att bli gammal

Några tecken på att du måste inse att du är gammal. På gott och ont...

Hitta mer innehåll om: