Att motivera till att vilja leva

I boken “Att motivera till att vilja leva” beskrivs hur samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) kan användas i suicidpreventivt syfte vid stödjande och motiverande chattsamtal. Boken är skriven av Liria Ortiz, psykolog.

För tillfället säljs inte boken, då den håller på att uppdateras och utvidgas till att inkludera både chatt – och telefonstöd. Preliminärt kommer den lanseras under första delen av 2019. Under tiden kan du ladda ned boken i pdf-format.

Om boken

Motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing) är en samtalsmetod som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring.

Metoden har i åtskilliga studier visat sig effektiv i att stödja personer med alkoholproblem, spelmissbruk, bristande följsamhet till behandling, etc.

Boken vänder sig främst till den som använder chatten som ett stödjande verktyg, men också till den som vill utveckla sin förmåga att stödja människor via det goda samtalet i alla dess former.

I boken beskrivs de grundläggande processerna och verktygen inom MI, med tillämpningar i autentiska chattsamtal från Självmordsupplysningen (Självmordslinjens föregångare).

Liria Ortiz är psykolog och författare och medverkar regelbundet i bl a Dagens Nyheter och i Psykologförbundets www.psykologiguiden.se. Hon är författare till ett antal böcker om motivation, motstånd och förändring inriktade till både professionella och allmänhet.