Joakim Ojanen

“Samhällets mallar för hur vi får vara är alldeles för kantiga”

Varför är du med med ett bidrag Minds trasiga lotteri?
Psykisk ohälsa är en viktig fråga som tyvärr känns ständigt aktuell. Min mamma led av det och missbruk och gick bort när jag var 18 år. Det har påverkat mig mycket och därför känns det fint att förhoppningsvis kunna hjälpa någon annan i liknande situation.

Finns det en koppling mellan konst och mental hälsa?
För mig har konst och skapande i hjälpt mig väldigt mycket i arbetet med att hantera mina egna känslor. Det har varit och är fortfarande en plats som jag känner mig trygg i. Genom skapandet kan jag bearbeta alla möjliga olika situationer i livet.

Kan konst vara påverka människors sätt att tänka kring psykisk ohälsa?
I en värld som kan vara väldigt kantig och som försöker forma människor in i samhällets mallar i stället för tvärtom, tror jag att det är väldigt viktigt med kultur som visar en annan sida av människan. För mig har det alltid varit musik, serietidningar, konst och filmer som har varit det som känns som någonting äkta och berättar hur man kan och får tänka.

Berätta om din kreativa process.
Jag försöker vara ganska fri när jag påbörjar ett nytt verk. När jag jobbar med lera så brukar jag till exempel sällan ha skisser på vad jag ska göra innan. Det är ett möte mellan hjärnan, handen och leran som tillsammans bestämmer vad det i slutändan blir.

Hur gick det till när du gjorde bidraget till lotteriet?
Bläckfisken är en figur som hängt med mig ett tag nu. Jag tänker att den representerar en vän. Ibland är den glad, ibland eftertänksam, ibland förvånad. Den här gången tänkte jag att den skulle få vara ledsen. Det är en vän som behöver tröstas. Formatet på skulpturen tänker jag gör det lätt att plocka upp den och ge den tröst och omtanke. Det kan bli ett fint möte.

 

Delta i utlottningen av Joakims konstverk