Några sätt att hantera sorg och saknad

Sorg är en del av livet och att vara människa. Sorg kan utlösas av dödsfall, skilsmässa och separation, sjukdom eller nedsatt fysisk förmåga. När livet inte blir som man tänkt sig eller det man hoppats på inte blev av. Vi sörjer på olika sätt och olika länge. Här är några sätt att hantera sorg och saknad.

  • Sänk dina krav. Sorg tar både tid och kraft, därför kan du behöva sänka kraven en tid.
  • Prata med andra om hur du känner. Det kan underlätta att vara öppen med sin sorg och prata om den.
  • Gör gärna sådant du blir lugn eller glad av, när du orkar. Det kan ge dig en liten paus.
  • Försök behålla dina rutiner och sociala aktiviteter, så gott det går. Rutiner och aktiviteter är värdefulla och kan vara det som tar dig genom dagen.
  • Var ensam när du vill och behöver det men försök att inte stänga in dig helt. Stöd från anhöriga, och även sociala aktiviteter, kan hjälpa dig att komma vidare.
  • Prova att skriva ner dina tankar. Att beskriva hur sorgen känns, och sätta ord på tankar och känslor kan kännas skönt och befriande.
  • Vila när du känner att du behöver det. Sorg kan ta mycket energi och du kan behöva vila eller sova mer än vanligt.
  • Kontakta en stödgrupp. Att prata med någon eller några som har liknande erfarenheter kan ge tröst och perspektiv. De flesta religiösa samfund ger stöd åt personer som sörjer, men det finns också föreningar, organisationer och nätverk.