Att åldras med traumatiska minnen

Våldsamma, kränkande eller chockartade händelser i livet – som till exempel krig, katastrofer, våld, olyckor och övergrepp eller en svår uppväxt – kan påverka oss långt efter att de har ägt rum.

Det är inte konstigt eller farligt att ibland tänka tillbaka till svåra eller smärtsamma stunder i livet. Om du däremot undviker sådant som påminner om händelsen eller återupplever trauman genom skrämmande och påträngande minnesbilder – så kallade flashbacks – kan du ha utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Symtom som sömnsvårigheter, mardrömmar, koncentrationssvårigheter, overklighetskänslor, huvudvärk, problem med mage och tarm, ångest, stress och depression är vanligt i samband med PTSD.

Det är inte ovanligt att PTSD bryter ut först när du blir äldre, flera årtionden efter att du har varit med om en traumatisk händelse.

Om du misstänker att du har PTSD ska du din kontakta lokala vårdcentral som kan hjälpa dig vidare.