Hur behandlas depression?

Hur en depression behandlas beror bland annat på vilka symtom du har, dina tidigare erfarenheter och din sjukdomshistorik.

En rekommenderad psykologisk behandling vid depression är kognitiv beteendeterapi, KBT, som i stora drag går ut på att utmana negativa tankemönster och förändra beteenden som hindrar dig i ditt liv. Men det finns flera andra terapiformer som har visat sig vara effektiva för att behandla depression. Exempelvis interpersonell terapi, IPT, som fokuserar på att lösa problem och svårigheter kopplade till relationer, eller psykodynamisk terapi, PDT, som utgår från din livshistoria och dina tidigare erfarenheter och hur det hindrar dig i livet.

Även antidepressiva läkemedel används för att behandla depression.

Det är inte ovanligt med en kombination av psykologisk behandling och läkemedel.

Om du har diagnostiserats med depression ger läkaren dig en rekommendation på en behandlingsplan. Känns läkarens förslag inte bekvämt, be om att bli presenterad andra alternativ. Om du bara får läkemedel utskrivet, fråga gärna vilken typ av kompletterande psykologisk behandling du kan få och vart du kan vända dig.

Du har alltid rätt att påverka din egen behandling.