Psykologisk behandling och samtalsstöd

Det är vanligt att äldre vuxna som mår dåligt enbart får läkemedel. Men många behandlingar är bevisat effektiva för att både förebygga och behandla psykiska besvär och allvarliga psykiatriska tillstånd genom hela livet.

Vad kan du få hjälp med?

Syftet med all psykologisk behandling är att du ska må bättre. När du går i terapi kan du få hjälp att förstå dig själv och dina känslor, men också hur du kan hantera eller lösa problem som får dig att må dåligt. Det finns också specifika behandlingar och metoder för olika diagnoser och tillstånd.

Hur går det till?

Varje behandling är individanpassad, både sett till tid och innehåll, och utformas efter dina behov och förutsättningar. Vanligtvis brukar en psykologisk behandling börja med att titta närmare på din situation. Tid och tålamod ökar chansen att behandlingen ska ge det resultat du önskar.

Hur går jag till väga?

Börja med att boka ett besök på din vårdcentral. Många vårdcentraler erbjuder ett antal stödsamtal eller korttidsterapi, men kan också skicka remiss till en psykiatrisk mottagning. Vanligtvis får du först träffa en läkare för bedömning och rådgivning. Det finns även flera privata vårdgivare. Men då får du betala kostnaden själv. Du kan också kontakta vissa psykiatriska mottagningar direkt. Ring 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.