Påverka din vård som äldre

Det här kan du själv göra för att förbättra möjligheterna till bra vård.

Kom förberedd

Om du har frågor till din läkare, skriv ner dem före ditt besök så att du inte glömmer bort att ställa dem. Ta gärna anteckningar under läkarbesöket.

En hälsodagbok kan vara till stor hjälp i kontakten med sjukvården och för att gå till botten med vad som besvärar dig och få syn på eventuella biverkningar och symtom.

Om du använder flera läkemedel ska din läkare gå igenom dessa med dig och informera om hur de samverkar och vilka biverkningar som kan uppstå. Det är också viktigt att din läkare följer upp hur läkemedlen som du får fungerar.

Det är vanligt att doser behöver sänkas då vår känslighet ökar med åldern och förmågan att bryta ner läkemedel sjunker.

Be om hjälp

Det kan ta emot att kontakta sjukvården, av olika skäl. Om så är fallet, be gärna någon du litar på att hjälpa dig med att boka tid och kanske även följa med dig på nästa läkarbesök. Det är modigt att våga be om hjälp.

Om du har annat modersmål än svenska, är hörselskadad eller talskadad har du rätt till tolk.
Ring 1177 för information om var du kan få hjälp.

Ge inte upp

Ibland får du av olika skäl inte den hjälp du söker. Kanske upplever du att orsaken till dina besvär inte undersöks och utreds tillräckligt. I sådana fall kan du begära att få träffa en annan läkare.

Detsamma gäller om du genomgår en psykologisk behandling. Om det inte känns bra att prata med den behandlare du träffat kan du be om att få träffa någon annan.