Farmaceuten: “Hjärnan blir känsligare för läkemedel med åldern”

Behöver jag tänka på något särskilt om jag använder antidepressiva? Jessika Wejfalk, legitimerad apotekare, delar med sig av sin kunskap om läkemedel till äldre vuxna.

“Som alltid när du börjar med ett nytt läkemedel är ett bra tips att börja anteckna hur du mår och känner för att se om något förändras.

Det är också viktigt med stöd under behandlingen, att ha regelbunden dialog med din behandlande läkare för att stämma av kring eventuella biverkningar. Skriv gärna ner vilka receptfria läkemedel, tillskott och naturmediciner du använder. Det underlättar i kontakten med läkaren.

Är du det minsta osäker går det alltid att fråga din läkare eller personalen på apoteket. Du kan också fråga om du kan få rådgivning med en farmaceut.

Sedan kan det vara bra att veta att muntorrhet är en vanlig biverkning när man använder antidepressiva, vilket i sin tur ökar risken för bland annat karies. Därför är det viktigt att ta hand om sina tänder lite extra under pågående behandling, man kan exempelvis behöva salivstimulerande preparat.” 

Varför är äldre vuxna mer sårbara för biverkningar? 

“Det beror dels på att njurfunktionen försämras, vilket gör att det tar längre tid för kroppen att bryta ner läkemedel. Och dels på att magslemhinnan blir känsligare, vilket ökar risken för blödningar och sår. Sedan blir hjärnan och nervsystemet känsligare för läkemedel i takt med att vi åldras. Risken att drabbas av biverkningar som trötthet, yrsel och förvirring ökar.

När vi blir äldre är det dessutom vanligt att använda flera läkemedel samtidigt. Ju fler läkemedel du använder desto större risk för biverkningar och att läkemedlen påverkar varandra. Det gäller även receptfria läkemedel. Till exempel kan det vara olämpligt att kombinera antidepressiva med ibuprofen eller naturläkemedel som johannesört.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att känsligheten varierar från person till person.” 

Relaterat innehåll

Äldres psykiska hälsa

Påverka din vård som äldre

Förbättra dina möjligheter till bra vård – i tre steg.

Depression och nedstämdhet

Hur behandlas depression?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en vanlig behandling vid depression. Det finns fler.

Tidningen MindDepression och nedstämdhet

Behandling mot depression ska utformas individuellt

Depression har blivit något av en global folksjukdom och fört med sig att många använder...

Hitta mer innehåll om: