Ängslan, oro och ångest

Ångest är intensiva känslor av rädsla eller oro som känns i kroppen. Att ibland känna ängslan, oro eller ångest är vanligt och en del av livet.

Ångest går alltid över, men kan komma tillbaka.

Hur känns ångest?

Ångest kan upplevas på olika sätt och vara olika stark. Lindrigare ångest kan väcka känslor av oro eller rastlöshet, medan stark ångest kan märkas i kroppen. Då kan det kännas som att du får svårt att andas, har ett tryck över bröstet eller får hjärtklappning.

Andra fysiska tecken på ångest är:

  • Svettningar
  • Yrsel
  • Spända muskler
  • Illamående
  • Hjärtbesvär
  • Mag- och tarmbesvär
  • Sömnbesvär
  • Smärta
  • Snabbare puls och andning

 

Ångest betyder inte att det är något fel på dig. Det är en naturlig reaktion som beror på att kroppen reagerar på något som verkar hotfullt, eller situationer och känslor som är jobbiga att hantera. Symtomen beror på att din kropp ökar mängden stresshormoner. Det är en evolutionär överlevnadsinstinkt som fyller ett viktigt syfte i våra liv.

Panikångest

Om ångesten kommer snabbt och utan att du är förberedd kallas det för panikångest.

När du är mitt i en panikattack kan det kännas som att du håller på att svimma eller dö. Ångest går dock alltid över efter en stund, och det är inte farligt även om du är övertygad om det just då.
Det kan vara lättare att få panikångest om du har ätit eller sovit dåligt under en stressig eller omtumlande period i ditt liv.

Ångestsyndrom

Om du upplever en ständig oro och ångest över många saker, i minst sex månader, kan du ha generaliserat ångestsyndrom, eller GAD som det brukar förkortas. GAD är ett så kallat ångestsyndrom.

Andra exempel på ångestsyndrom är paniksyndrom, fobier och social ångest. Många av dessa ångestsyndrom handlar om att du ofta undviker saker eller situationer som ger ångest.

Vad kan ge ångest?

Ångest kan till exempel utlösas av en tanke eller känsla som skrämmer dig, eller som får dig att känna dig hotad, maktlös, misslyckad eller värdelös. Ibland kan ångest hänga ihop med höga krav, skamkänslor eller skuldkänslor. Det är vanligt att känna sig konstig och udda, att det är ”något fel” med dig. Ångest kan också utlösas om du blir sviken eller övergiven. Att riskera att förlora något som är viktigt för dig som till exempel trygghet, status eller kärlek kan också ge ångest. Ibland finns ingen tydlig orsak, utan ångesten kan smyga sig på utan att du riktigt vet varför.

Hantera din ångest

Det är naturligt att vilja fly när ångesten kommer. Att undvika obehag är mänskligt. Men ångest försvinner inte för att du undviker den, snarare tvärtom. Ett bra sätt att hantera ångest är att acceptera den och inte försöka fly från den. Om du orkar det brukar ångesten oftast gå över snabbare och bli lättare att hantera i längden.

Stress och ångest hör ofta ihop. Om du försöker äta, sova och göra sådant du tycker om kan du få större motståndskraft mot både stress och ångest. En annan viktig del är att våga säga nej och sätta gränser för vad du orkar med.

När behöver du stöd?

Om du har så mycket ångest att du känner att påverkar ditt liv, sänker din livskvalitet och hindrar dig i vardagen – tveka inte att söka dig till vården. Det finns bra behandlingsmetoder för att behandla ångest och ångestsyndrom, men du kan också få tips på övningar som du kan prova själv vid lättare ångest.

 

Mer än var tredje kvinna och mer än var fjärde man i åldrarna 65–84 år har besvär med ängslan, oro eller ångest. Källa: Folkhälsomyndigheten.