Ensamhetsuppropet

En antologi med 46 äldre vuxnas tankar om det som inte syns.

Det vanligaste samtalsämnet i Minds Äldrelinje är ensamhet. Självvald ensamhet, men också ofrivillig och existentiell. Många som ringer in säger att de mår bättre av att dela sina tankar och erfarenheter, inte bara med volontären som svarat utan också med andra människor som kan vara i en liknande situation. Därför tog vi fram antologin Ensamhetsuppropet, med äldre vuxnas reflektioner om ett tillstånd precis alla har en relation till.

Det finns en kraft i att dela sin berättelse, en kraft som gör det lättare att bryta tabun, minska ensamheten och att bidra med igenkänning för andra. Det ville vi prata mer om.

Tillsammans med SPF Seniorerna, Pensionärernas riksorganisation, PRO, Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, Riksförbundet Attention samt Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet, NSOE, efterlyste vi erfarenheter och tankar om ensamhet från personer över 65. Snart kom det in mängder av brev och dikter om sorg, längtan och vardagslycka. Om digitala ättestupor och drömmen om en bättre kamera. Här går de nu att läsa, sammanställda i en digital antologi. God läsning – och stort tack till er som delat er berättelse!