Tack för din livsviktiga gåva!

Du gör det möjligt för oss att fortsätta bedriva vår stödverksamhet, som varje dag ger människor kraft att leva. Din gåva kan på riktigt vara skillnaden mellan liv och död.

Förra året tog vi emot över 80 000 samtal i våra stödlinjer, det är ett fantastiskt resultat. Men behovet är långt större och varje dag är det tyvärr samtal som förblir obesvarade. Varje gåva gör det möjligt för oss att hjälpa fler.

Förutom Självmordslinjen driver vi även Äldrelinjen som ger stöd till äldre som behöver någon att prata med samt Föräldralinjen dit den som oroar sig för ett barn kan ringa. Vi har också Mind Forum, ett modererat forum på nätet, där man kan skriva av sig och få stöd av andra. Förutom stödverksamheten jobbar vi aktivt med kunskapsspridning och påverkansarbete. Vårt mål är ett samhälle där personer som mår psykiskt dåligt blir respekterade och får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Ingen ska behöva möta kampen mot psykisk ohälsa ensam och alla samtal till Minds stödlinjer visar med största tydlighet hur viktig vår verksamhet är för att ge hopp till dem som behöver det mest.

Din gåva gör det möjligt för fler som lider av oro, ångest och ensamhet att få medmänskligt stöd. Tillsammans ger vi människor kraft att leva – tack för att du är med oss!