Varningstecken vid självmordsrisk

Hur kan du avgöra om någon som står dig nära befinner sig i riskzonen för självmord?

Varningssignaler för självmord

Var uppmärksam på om personen:

 • Har självmordstankar
 • Har starka känslor av meningslöshet och hopplöshet
 • Känner sig fångad, har en känsla av att det inte finns någon annan utväg
 • Drar sig undan från familjen, kompisar och saker som hen brukar tycka är roligt
 • Får plötsliga och ovanliga vredesutbrott
 • Har stark ångest
 • Sinnesstämningen förändras dramatiskt
 • Pratar om självmord
 • Är upptagen av döden
 • Verkar plötsligt lyckligare och lugnare
 • Är ointresserad av saker den brukar bry sig om
 • Besöker eller ringer plötsligt till viktiga personer
 • Ger bort saker som är viktiga för denne
 • Förändrar eller ökar sitt drogmissbruk

Var alltid uppmärksam på om någon inte länge är sig lik eller får dig att känna dig orolig.

Personen kan visa sig lynnig, ledsen och tillbakadragen och/eller tala om hopplöshetskänslor.

Personen kan känna sig hjälplös och värdelös och uttrycker tankar om döden genom teckningar och berättelser, tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar.

En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

En självmordsnära person kan ibland upplevas som ovanligt lugn. Var särskilt uppmärksam på detta då det kan tyda på att personen tagit ett tyst beslut att fullfölja sin plan och inte längre plågas av ambivalens.

Ibland saknas varningstecken innan ett självmord. Det gäller speciellt bland unga. Närstående kan då beskriva det som en blixt från klar himmel.

Varför tänker någon på självmord?

En människa som tänker på självmord som en lösning på en outhärdlig situation eller för att lösa sina svårigheter och problem, känner sig ofta isolerad och ensam.

Personen kan uppleva att inget eller ingen kan hjälpa eller förstå lidandet och den psykiska smärtan.

När man inte kan se någon lösning eller annat sätt att handskas men denna förtvivlan och smärta kan självmord förefalla som den enda utvägen.

När allt känns hopplöst kan det kännas som det inte finns något val.

När finns en ökad risk för självmord?

När någon är med om en kritisk livshändelse, som förlust av en närstående, en relation, av arbete, status eller pengar.

Större besvikelser som misslyckanden, utebliven befordran, mobbning och kränkning.

Även sjukdomar som depression, psykoser, ätstörningar, missbruk, allvarlig kroppslig sjukdom eller kronisk smärta.

Relaterat innehåll

Egna ordSjälvmordstankar

Verkligheten kom som en käftsmäll

Jag växte upp i en förort till Örebro som heter Almby. Redan som liten fick...

Egna ordDepression och nedstämdhet

Jag blev bestulen på mina tonår och nära nog mitt liv

Jag har tappat räkningen på alla gånger jag har fått tanken "Jag vill inte leva...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

Avsnitt 15: Veronika – Ska jag leva med tankar om döden resten av mitt liv?

- När jag var åtta år satt jag i baksätet på vår bil och planerade...

Hitta mer innehåll om: