Den åldrande kroppen – fysiskt och psykiskt

När kroppen gör ont kan livet göra ont. Att kroppens funktioner försämras och risken för sjukdomar ökar med stigande ålder lär knappast komma som en nyhet. Men förändringarna kan vara svåra att acceptera och hantera, oavsett om de sakta smyger sig på eller kommer plötsligt i samband med sjukdom eller skada.

Hur du mår och hur din kropp känns hör i allra högsta grad ihop. Smärta, sjukdom eller skada kan orsaka känslor av nedstämdhet, sorg och oro under olika lång tid. Det kan bero på värken i sig, att du blir ledsen av att ha ont eller känner dig orolig över att något är fel. Men det kan också bero på att din fysiska hälsa påverkar din vardag. Det är vanligt att känna ilska, sorg, bli nedstämd eller till och med deprimerad när kroppen inte längre klarar av det den tidigare har gjort.

Kroppen och känslolivet

Det omvända gäller också. Hur du mår psykiskt påverkar kroppen. Exempelvis kan depression och ångest orsaka fysiska besvär som smärta kring magen och hjärtat. Känsligheten ökar ju äldre vi blir.

Hur du mår påverkar också hur du reagerar på att ha ont. Smärta, skada eller sjukdom kan bli svårare att hantera om du är nedstämd, orolig eller deprimerad.

Även sömnsvårigheter kan förekomma när du mår dåligt.

Det går förstås att leva med smärta, en sjukdom eller funktionsnedsättning och må bra. Sjukdomar och nedsatt funktion ökar däremot sårbarheten för att drabbas av nedstämdhet, ångest och oro och även utveckla depression.

Det finns också flera läkemedel som påverkar humöret och kan orsaka nedstämdhet och oro.

Anpassning

Vissa saker du tyckte om att göra när du var yngre kan vara utmanande att fortsätta med när du blir äldre. Viljan och lusten kanske finns, men inte orken eller den fysiska förmågan. Beroende på dina förutsättningar kan det kanske gå att fortsätta göra det du tycker om, om än på ett annat sätt än tidigare.

Hjälpmedel

Du som har nedsatt rörlighet kan behöva hjälpmedel för att slippa onödiga hinder i vardagen, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att må bra. Regionerna och kommunerna kan erbjuda hjälpmedel. Fundera på vad du behöver för att kunna leva ditt liv efter bästa förmåga och vänd dig sedan till vårdcentralen eller äldreomsorgen i din kommun.