Aktiegåva

Inför vårens bolagsstämmor har du möjlighet att ta ställning till om du vill skänka hela, eller en del av, din aktieutdelning till Mind. Då blir din gåva skattefri.

  1. Ladda ned blanketten
  2. Fyll i blanketten
  3. Lämna den ifyllda blanketten till din bank eller fondkommissionär senast en vecka in bolagsstämman.