Utbildningar i viktiga och svåra samtal

Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du kan stötta andra som lärare, ledare eller vanlig medmänniska? Mind har tillsammans med våra samarbetspartners tagit fram pedagogiska utbildningar på området psykisk hälsa och ohälsa. Utbildningarna är gratis och fokuserar på hur viktigt det är att samtala med den som mår dåligt och ger dig rätt verktyg för det. Med hjälp av utbildningarna blir du bättre rustad att våga ta de viktiga samtalen, även när det kan kännas svårt.

Stör döden – utbildning för ledare inom skolan

En utbildning som lär dig skapa trygghet i samtal med elever och ger dig mer kunskap om psykisk ohälsa och självmord.

Till Stör döden (nytt fönster)

Utbildningar för dig som leder unga

När någon du leder mår dåligt, vad kan du som ledare eller instruktör göra? Vi ger dig praktisk övning i att hantera situationer som kan upplevas svåra.

Till ledarutbildningen (nytt fönster)

Medmänskliga samtal – konsten att ge stöd

Hur kan du som “bara är en annan människa” stötta någon som mår dåligt? Svaret är ett medmänskligt samtal och det kan vem som helst lära sig att hålla.

Att hålla ett medmänskligt samtal