Att hålla ett medmänskligt samtal

Hur kan man stötta någon som mår dåligt när man varken är psykolog eller läkare utan “bara en annan människa”? Svaret är ett medmänskligt samtal och det kan vem som helst kan lära sig att hålla. Kärnan i medmänskliga samtal är att lyssna och underlätta någons berättelse.

I filmerna nedan lär du dig vad du behöver ha med dig för att kunna hålla ett medmänskligt samtal. Vi pratar om hatten, filten och örat, som är tre viktiga beståndsdelar i det medmänskliga samtalet.

Ditt stöd kan betyda mer än du tror. För den som mår dåligt är det en enorm skillnad att ha en person som lyssnar och att inte ha någon alls. Samtalet med dig kan vara allt som behövs. Men det kan också vara första steget i ett hjälpsökande.

Vad är psykisk ohälsa?

Livet går upp och ner i perioder för oss alla. Men att må dåligt, är det alltid tecken på ohälsa? Vad är det för skillnad på sjukdom och besvär? När övergår ohälsa i sjukdom och när ska man söka professionell hjälp? Vi reder ut begreppen.

Välj rätt hatt (Hatten)

Genom att ta på dig “stöttahatten” när du går in i ett medmänskligt samtal hjälper du den som mår dåligt att sätta ord på sin situation. Använd din empati, fokusera på att lyssna och bekräfta.

Att möta någon med empati (Filten)

När någon hamnar i svåra stunder eller perioder i livet kan kännas som att sitta i en grop. Då stöttar man bäst genom att själv klättra ned i gropen och sätta sig med den som mår dåligt. Svep en filt över er båda och hjälps åt att sortera och sätta ord på känslorna.

Lyssna för att förstå (Örat)

Lyssnandet är den absolut viktigaste delen i ett medmänskligt samtal, men det kan vara svårt att lyssna aktivt och befria sig från tanken att komma med ett “bra svar”. Under ett samtal är det naturligt att tystnad uppstår ibland. Men man kan behöva pröva sig fram på olika sätt om man möts av för lite respons.

Mind i samarbete med Bilda

Filmerna är framtagna av Mind tillsammans med Studieförbundet Bilda och ingår i en större utbildning ursprungligen riktad till ledare för unga inom t.ex. idrottsrörelsen eller föreningslivet.
Ta del av hela ledarutbildningen (nytt fönster) 

Ledarutbildningen en del av ett större initiativ

Ledarutbildningen ingår i sin tur i initiativet Vara Nere som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper förpackade på olika sätt: utbildningen för ungdomsledare (se ovan), en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och ett studiecirkelmaterial.
Till Vara Neres kunskapsportal (nytt fönster)