Minds årsrapport är här

Efter årsmötet den 15:e maj är Minds senaste årsrapport nu färdig.

Verksamhetsåret 2022 innehöll över 85 000 mottagna samtal, 740 volontärer, fem stödlinjer, en rad framtagna politiska rekommendationer och flera stora informationskampanjer och kunskapsprojekt.

Läs mer om organisationen och dess omvärld i årsrapporten för 2022!

Årskrönika från Mind

2022 var ett märkligt år för oss alla. Just som pandemin äntligen börjat släppa taget om samhället invaderade Ryssland Ukraina i ett krig som fått långtgående effekter för människor över hela världen.

Såhär inleds årskrönikan från Minds generalsekreterare Karin Schulz. I den kan du höra mer om ett ovanligt, men spännande verksamhetsår.

Årsmötet 2014

Årsmötet

Mind är en ideell förening. Det innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av våra medlemmar. Det högsta beslutande organet är årsmötet, som äger rum på våren varje år. Då väljs styrelse, beslutas om motioner och beslutas om eventuella stadgeförändringar.

Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Vi har växt en hel del de senaste åren och enligt vår prognos ser vi ut att växa ännu mer kommande år. Du kan hitta all information om vår ekonomi i våra årsredovisningar, som du kan ladda ned på den här sidan.

Läs mer