Artikelförteckning Psykisk Hälsa 1960-1969

Tidningen Mind hette förr Tidskriften Psykisk Hälsa och har sina anor så långt tillbaka som 1960, då första numret gavs ut. Ibland får vi förfrågningar om äldre artiklar. Här nedan kan du leta i våra innehållsförteckningar. Vill du beställa en artikel? Mejla till [email protected], ange artikelnamn, författare, årtal och nummer. Vi scannar gärna in artikeln åt dig, men det kan ta ett par veckor innan du får den, då detta utförs av våra volontärer.

1960:1

Anmälan/Björn Kjellin

Den medicinstyrda människan/Gunnar Lndquist

Världsförbundet för psykisk hälsa/Gerd Zetterström

Upplysningsmaterial från Svenska föreningen för psykisk hälsovård/Lillian Gottfarb

Glimtar från den mentalhygieniska världskongressen i Barcelona 1959/Bertil Söderling

Ungdomsproblem på skandinavisk kongress/Ulla Löfgren

Möten och kongresser under 1960

1960:2

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Små orsaker. En studie i flyktingens situation/Katarine Vértes

Flickor på glid. Promiskuitet hos flickor i 12-16-årsåldern/Gustav Jonsson

Abnormbrottsligheten. Lagen och metafysiken/Karl-Erik Törnqvist

Korta recensioner

Möten och kongresser under 1960/omslagets tredje sida

1960:3

Ett stort steg framåt. Upprop till föreningens medlemmar

Värdenas betydelse för personlighetsutvecklingen/Gösta Harding

Vårdmöjligheter för psykiskt handikappade barn/Olof Brandberg och Bengt Rundberg

Inbjudan till WFMH:s VI:e kongress i Paris

Ungdom och narkotika/John Takman

Korta recensioner och mötesreferat

Aktuellt

Möten och kongresser

1960:4

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Relationsbehandling i äktenskapskonflikter/Anne-Marie Engstedt

Taigitu-tecknet

Aktuell forskning angående ungdomskriminalitet

Förklaring om barnets rättigheter

Konferens angående självmordsprofylax/Ruth W. Ettlinger

Svenska föreningen för medicinsk psykologi/Gösta Harding

Aktuellt (forts.)

1961:1

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Casework med föräldrar inom den psykiska barn- och ungdomsvården – relationsbehandling/Kersti Höjer

Hur debuterade de kroniska, långtidsvårdade schizofrenierna?/Sten Mårtens

”… och för övrigt anser jag att Ni skall gå med i en förening”/Bo Nilsson

Nyinkommen film till Societas´ Filmarkiv

Barnet och sagan
Intervju med magister Stefi Pedersen och författarinnan Astrid Lindgren/Synnöve Bellander

Möten och kongresser under 1961 – omslagets 3:e sida

1961:2

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Synpunkter på mentalhygienisk verksamhet i skolorna/Torsten Ramer

En skolsköterskas syn på skolhälsovården/Tea Åström

Barnet och sagan/Inga Sylvander

Mänskliga relationer mellan dem som arbetar på mentalsjukhus/Maggie Wärenstam

Korta recensioner

Konferenser och möten 1961

1961:3

Aktuellt – omslagets 2.a sida

Är vår uppfattning om begreppet ”Mental hälsa” i behov av revidering?/Martti Paloheimo

Alkoholforskning och nykterhetsvård/Gunnar Lundquist

Behövs de medicinska äktenskapshindren?/George M. Jacobson

Intryck från den sjätte internationella Kongressen för Mental Hälsa i Paris 1961/Hans Curman, Lillian Gottfarb och Gerd Wittrock

Kort recension – omslagets 3:e sida

1961:4

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sida

Institutionen i socialpsykologisk belysning/Wulff Feldman

Den nya utbildningen inom mentalsjukvården/Synnöve Bellander

Om dagvård av psykiskt sjuka/Bengt Berggren

Klubb 10/Sven Åhström

Recensioner

Möten

1962:1

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Utvecklingslinjer inom modern mentalsjukvård

En jämförelse mellan Sverige och några oss närbelägna kulturländer/Snorre Wohlfahrt

Barn och läsning/Lennart Hellsing

Om casework/Gerd Wittrock

Kontaktmöte

Recensioner

1962:2

Wilhelm Wernstedt in memoriam/Sven Ahnsjö

Psykoanalys och moral/Stefi Pedersen

Aktiv fritid för äldre/Gösta Löw

Behandlingen av ett autistiskt barn/Bruno Bettelheim, referat av Synnöve Bellander

Konsulentverksamheten under 1961/Ingeborg Zandhers-Andersson

Årsmöte
Korta recensioner

1962:3

Möten – omslagets 2:a sida

Kerstin Hesselgren in memoriam/Sven Ahnsjö och John R. Rees

Psykologiska svårigheter i sexuella relationer/Thorsten Sjövall

Barn uppfostrade av förvärvsarbetande mödrar/Gerd Blume-Westerberg intervjuad av Synnöve Bellander

Barnet, modern och samhället/Gregor Katz

Den kollektiva uppfostran i kibbutzerna/Lillian Gottfarb

1962:4

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Mentalhygieniskt arbete bland barn på Island/Sigurjón Björnsson

Kriminellt beteende som behandlingsproblem/Thore Persson

Mentalsjukvård i USA/Olena Sennton

Att umgås med patienter/Inga Sylvander

Inlägg i kvinnofrågan/Ulla Sjöström

Att förstå patienten – makarna Balint på besök i Stockholm/Gösta Harding

12th Annual Meeting of the European League for Mental Hygiene

Recensioner

1963:1

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Att uppfostra barn/E. Lundegård

Efterundersökning av pubertetsflickor vid rådgivningsbyrå/Merit Hertzman-Ericson

Recensioner
Möten

1963:2

Aktuellt – omslagets 2.a sida

Barn och ungdom/Ulf Otto

Polisens ungdomsklubbar/Mogens Hein

Besättningen på protestbåten Everymann III/Margit von Malmborg

Recensioner

Möten och kongresser

1963:3

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Landsforeningen for Mentalhygiejne i Danmark 25 år/Sten Falck

Mentalsjukhusets park/Sylvia Gibson

Gemensamma samtal vid relationsbehandling/Maud Holmqvist

Individualterapi/Klas Güettler

Recension

Möten och kongresser

1963:4

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Behovet av specialister inom den sociala barnavården/Margit Törnudd

Pedagogisk-psykologisk rådgivning i ungdomsskolan/Cato Hambro

World Federation for Mental Health 16.e årsmöte/John Lind

Il Congresso Europeo di Pedopsichiatria, Rom 1963/Ulf Otto

Individuell samtalsterapi med ungdomar på skolhem och ungdomshem/Göran Schedin

3 års erfarenheter av Italienresor med långvaright mentalsjuka från Beckomberga/K. Andersén, P. Stenfelt och B. Wetterholm

Recension

Möten och kongresser

1964:1

Styrelserna i de Mentalhygieniska föreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige – omslagets 2:a och 3:e sida

Nordiska Mötet 1963

Rapporter från de olika ländernas verksamhet

Lärarattityder i Sverige/Ingvar Johannesson

Diskussion om lärarattityder

Föräldraattityder i Sverige/Anna-Lisa Kälvesten och Gustav Jonsson

Diskussion om föräldraatityder

Möten och kongresser under 1964

1964:2

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Gammal idag – i morgon/Greta Hamrin

Öppen åldringsvård i Göteborg/Alma Ryberg

Vem var Freud?/Börje L. Löfgren

Rådgivning per radio/Lis Asklund

Behöver vi en föräldraskola?/Lillian Gottfarb

Tankar om Lennart Hellsing/Mary Örvig

Korta recensioner

Möten och kongresser

1964:3

Information om Svenska föreningen för gruppsykoterapi – omslagets 2:a och 3:e sida

Terapimetoder inom barnpsykiatrin/Anna-Lisa Annell

Samhällsplanering och ungdomsbrottslighet/Britt-Mari Persson-Blegvad

Handledning – erfarenheter från Psykiska barna- och ungdomsvården i Stockholm/Gerd Wittrock

Ensam om barnet/Birgitta Karlsson

Recensioner

Möten och kon gresser under 1964 och 1965

1964:4

Information om World Federation for Mental Health – omslagets 2:a och 3:e sida

Det normala senilsyndromets struktur/G. Eberhard Nyman

Några erfarenheter av grupparbete med asocialt agerande tonårsflickor intagna på upptagningshem/
Merit Hertzman-Ericsson

Våld i ungdomsgäng/John H. Schaar

Familjens roll i den unga människans sociala fostran/Ulla Ziegler

Aktuellt

Barn i en värld i snabb förändring – OMEP:s X:e världskongress i Stockholm/Lillian Gottfarb

Industrialisering och mentalhygien – WFMH:s årsmöte i Bern/Sten Falck

Recensioner

1965:1

Information om Euroean League for Mental Hygiene och Féderation Internationale des Ecoles de Parents et d´Educateurs – omslagets 2:a sida

Till minnet av Gunnar Nycander/Erik Reinius

Sexualitet och mänskliga relationer/Thorsten Sjövall

Familjeterapi i USA/Birgitta Linnér
Nyare självmordslitteratur/Ruth W. Ettlinger

Recensioner

Möten och kongresser

1965:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Behöver vi behandlingshem för barn och ungdom?/referat från SFPH:s årsmöte den 6 maj 1965

Mentalhygien för personal i det människovårdande arbetet/Hans Hartelius

Inventering av gruppterapiverksamheten i Sverige/Bo Sigrell och Jan Ording

Resocialisering på institution/Bo Sigrell

Recensioner

Möten och kongresser

1965:3

Aktuellt – omslagets andra sida

Norsk djuppsykologi i blickpunkten. Festskrift till Harald Schjelderup/referead och kommenterad av Nils Haak

Synpunkter på psykologiska undersökningar vid vårdnadsmål/Inga Sylvander

Recensioner

Möten och kongresser

1965:4

Aktuellt – omslagets andra sida

Specialsjukhus för narkomaner – ett inspirerande norskt initiativ/Hans Curman och Jan Ording

Pluralistisk människosyn/Stefi Pedersen

Barnets situation i den förändrade familjen. Sammanställning ur litteraturen/Lillian Gottfarb, Inga Gustavsson, Mirjam Israel och Hellis Sylwan

Möten och kongresser

1966:1

Aktuellt – omslagets andra sida

Alkoholberoende hos kvinnor/Gunnar A. R. Lundquist

Problemet tvång och frihet i svensk nykterhetsvård/Alvar Söderholm

SFPH:s filmråd/Sten Falck

Recensioner

Möten och kongresser

1966:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Ett familjebehandlingshem/Hans Curman

Narkotikabehandling i sluten anstalt/Arnfinn Teigen

Rehabilitering av långtidshospitaliserade schizofrena patienter/Olle Hagnell och Bengt Sandberg

Lära för livet. Intryck från ett studiebesök vid Ecole des parents i Paris/Lillian Gottfarb

Lekkonsulentens verksamhet/Gulli Engdahl

Recensioner

Möten och kongresser

1966:3

Aktuellt – omslagets andra sida

Kan vårt förebyggande arbete förbättras?/Erik Reinius

Skolan som arbetsmiljö – stort och svårt debattämne vid årsmötet/Referat från Svenska föreningens för psykisk hälsovård årsmöte maj 1966

Institutionsdynamik och personalproblem/Asger Hansen

Ungdomen i internationell belysning – UMOSEA:s kongress i Evian/Britta Holmström, Elisabeth Levy och Ulla Ziegler

Mental Health and Education – WFMH:s årsmöte i Prag/Marianne Cederblad

OMEP:s XI:e världskongress i Paris/Lisa Smedberg

Mentalhygieniska filmer/Sten Falck

Recensioner

Möten och kongresser

1966:4

Aktuellt – omslagets andra sida

Några synpunkter på barn- och ungdomspsykiatri/Gösta Harding

Psykosomatiska synpunkter på astmapatienter/Rolf Thorén

Externa kommunikationsproblem vid barn- och ungdomspsykiatrisk klinik/Ulf Otto

Utbildning i gruppsykoterapi

Kommentar till Erik Reinius´ artikel i Psykisk hälsa nr 3/Karl Grunewald

Svar av Erik Reinius

Recensioner

Möten och kongresser – omslagets tredje sida

1967:1

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Familjeterapi på anstalt/Gustav Jonsson

Att nå multiproblemfamiljen/Marianne Cederblad

Familjestugan på Skå/Ted Winther och Birgit Sunesson

Gruppterapi/Bo Sigrell

Samhället som behandlingsform/Lennart Svensson

Replik/Jan Ording

7:e Internationella kongressen för fortbildning av psykiatrisk personal/Jane Emers

Folksams mentalhälsokampanj/Anne-Marie Engstedt

SFPH:s filmråd/Olof Elthammar

Recensioner

Möten och kongresser

1967:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Gamla tabun och nya kulturmönster/Elisabeth Levy

Nya mål i socialvården/Ragnar Schulze

Gruppen som mentalhygieniskt instrument/Referat från SFPH:s årsmöte

Gemensamma samtal med makar/Anne-Marie Engstedt

Planeringssamtal inom familjerådgivningsverksamhet/Netty Herulf

Recensioner

Filmrådet

Möten och kongresser

1967:3

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Mentalsjukvård – några reflexioner i efterhand/Olena Sennton

Patientråd vid psykiatriskt sjukhus/Börje Lassenius

Patientråd vid mentalsjukvård: Kommunikation och värdering/Carl-Erik Brattemo

Socioterapin, en relativt ny aktiveringsgren inom mentalvården/David Holmkvist

Austen Riggs Center – ett amerikanskt utbildnings- och forskningssjukhus/Imre Szecsödy

Familjeterapi i USA/Siv Boalt, Karin Hultberg och Agneta Nordenankar

Intryck från den Internationella Psykoanalytiska kongressen i Köpenhamn/Johan Cullberg och Clarence A. Crafoord
Debattinlägg/Lennart Svensson

Recensioner

Möten och kongresser

1967:4

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Möten och kongresser

Att hjälpa familjer med utvecklingsstörda barn/Gustaf Amnell

Bort från anstalten/Fredrik Fränkel

Det autistiska syndromet hos barn/Gregor Katz

Head Start – ett projekt för bekämpande av fattigdomen i USA/Ulla Löfgren

Världsfred och psykisk hälsa/Referat av Otto Klinebergs föredrag den 23 oktober

Sjuksköterskans roll som arbetsledare/Barbro Gustafsson

Föreningen för Miljöterapi – en presentation

Studieförbundet Vuxenskolans handikappverksamhet

Recensioner

1968:1

Aktuellt – omslagets andra sida

Preliminära erfarenheter från ett samarbete mellan patientvänner från Vällingby Rödakorskrets och Beckomberga sjukhus/Henry Mjönes och Brit Widman

Hur trivs man i vår Trivselklubb?/Olle Krouthén-Thim

Mentalhygienisk tankeställare apropå ”Robins: Deviant Children grown up”/Anders Torold

Struktur – improvisation. En evig fråga på institutionen/Christer Båge

Mentalhygieniskt arbete i Frankrike – några glimtar från en studieresa våren 1967/Ulla Ziegler

Recensioner

Möten och kongresser

1968:2

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

En psykiatrisk undersökning av första årets studerande/under ledning av Yrjö O. Aalanen, Kari Savonen, Juhani Hirvas och Marjatta Marin

Några glimtar från Norges Röda Kors´ patientvänners arbete/Johanne Grieg Cederblad

Den äldre arbetskraftens anpassningsproblem/referat från SFPH:s årsmöte

Kompletterande synpunkter på den äldre arbetskraftens anpassningsproblem/Sten Granath

Mentalhygieniska föreningen i Kristianstad/Ulf Otto

Svenska Föreningen för Holistisk Psykoterapi och Psykoanalys – en presentation/Kurt Wikström

Nordens psykoanalytiker på Hässelby slott/Cl. A. Crafoord

Föreningsnytt

Recensioner

Möten och kongresser

1968:3

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Barn och ungdom på fritiden/Ingmar Lagergård

Intensivterapi – individuell miljöterapeutisk behandling av socialt missanpassade ungdomar/Nils Gustavsson

Sociala klubbar för utskrivna patienter – en kort tillbakablick/Johanne Grieg Cederblad

Autistiska barn – referat av dr. Lorna och John Wings föredrag den 9 maj i Stockholm

Keys to Progress – Mental Health Education. 7De internationella kongressen i London 12-17 aug. 1968/Marianne Cederblad

Ny film

Recensioner

Möten och kongresser

1968:4

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Biblioterapi – mentalhygienisk effekt av skönlitteratur/Gösta harding

Tonåringarnas situation i den nya svenska skolan/Birgitta Ejve

Reflexioner kring ”Tonåringarnas situation i den nya svenska skolan”/Merit Hertzman-Ericson

”Konst och psykisk hälsa”. Anmälan av en konstutställning i samband med Londonkongressen i aug. 1968

Int. Seminarium i Helsingör om institutionsbehandling av störda barn och ungdomar/Lars Höjer och Jan Ording

Tankar kring Helsingörsseminariet/Marianne Cederblad

Personliga intryck från IV int. Kongressen för gruppsykoterapi i Wien 16/9-21/9 1968/Gerd Wittrock

Recensioner

Utbildning i gruppsykoterapi

Möten och kongresser

1969:1

Årsregister medföljer

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Ny väg till framgång i långtidsbehandling av narkotika missbrukare/Daniel Casriel och David Deitch

Positivt försök med folkhögskolekurs för mentalsjuka/Ingemar Mossberg

Fredsforskning och psykoanalys/Henrik Carpelan

Recensioner

Ny film

Möten och kongresser

1969:2

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Psykiatrisk långtidsvård – utvecklingslinjer och aktuella perspektiv/Bengt Lundqvist

Anstalt eller ej – den falska frågan/Gustav Jonsson

Psykoanalys, adaptation och konformism/Lennart Rudhe

Efterlysning/Anders Olson

Experiential Family Group Therapy – ett samtal kring en metod för familjeterapi/Siv Boalt-Boethius

Recensioner

Möten och kongresser

1969:3

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Familjeterapins utveckling, skilda former och indikationer/Yrjö O. Alanen

Möjligheterna att förebygga självmord/Referat från SFPH:s årsmöte den 24 april 1969

Våra värderingar/Ulf Otto

Smörgåsbord för OBS-lärare/Ture Jönsson

Symposium on Anxiety. Referat från en kongress i Melbourne, maj 1969/Lars Lidberg

Recensioner

Möten och kongresser

1969:4

Aktuellt – omslagets andra sida

Psykodynamiska synpunkter på ungdom-vuxenkonflikter/Christer Båge

Experiential Family Therapy och mentalhygien/Walter Kempler

Något om allmänna principer för målargrupper för barn och ungdom/Jan Thomaeus

Intryck från 26th Int. Psychoanalytical Congress i Rom/Clarence A. Crafoord

Från Rädda Barnens kongress i Stockholm/Lillian Gottfarb
Ungdomsrevolten – 3rd Scandinavian Mental Health Seminar i Bolkesjö, Norge/Jan Ording

Recensioner

Seminarier, möten och kongresser