Artikelförteckning Psykisk Hälsa 1970-1979

Tidningen Mind hette förr Tidskriften Psykisk Hälsa och har sina anor så långt tillbaka som 1960, då första numret gavs ut. Ibland får vi förfrågningar om äldre artiklar. Här nedan kan du leta i våra innehållsförteckningar. Vill du beställa en artikel? Mejla till [email protected], ange artikelnamn, författare, årtal och nummer. Vi scannar gärna in artikeln åt dig, men det kan ta ett par veckor innan du får den, då detta utförs av våra volontärer.

 

1970:1

Aktuellt – omslagets andra sida

Om konstterapi med psykiskt sjuka/Margot Ekelund

Ungdomsrevolten – några reflexioner/Erik Reinius

Replik/Christer Båge

Psykologiska aspekter på psykosomatiska sjukdomar/Barbro Lamberger

Några anteckningar från World Mental Health Assembly i Washington den 17-21 nov 1969

Recensioner

Möten och kongresser

1970:2

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Psykodrama en översikt/Kenneth Seeman

Elevvårdskonferensen – några funderingar och kommentarer kring tre seminarier/Barbro Wiking och Lars Höjer

Intryck från fyra terapeutiska miljöer i Norge/Cl. A. Crafoord

Andra internationella kongressen för psykiatri i Bukarest/Lars Lidberg

Debattinlägg: jag – en arg själsgrovjobbare/Olle Thim

Svar av överläkare Erik Reinius

Recensioner

Möten och kongresser

1970:3

Bilaga medföljer

Aktuellt – omslagets andra sida

Social club-verksamheten som en form av psykiatrisk vård/K.A. Achté

Elevvårdskonferensen som arbetsform

Spegel spegel på väggen där…/Anders Olson

Humanist och psykoanalytiker: Alexander Mitscherlich/Stefi Pedersen

Mobbing

Recensioner

Möten och kongresser

1970:4

Bilaga medföljer

Aktuellt – omslagets andra sida

En vecka vid Hampstead barnterapiklinik i London sommaren 1969/Margit Bellman

Upptäck ert barns maskerade budskap/Walter Kempler

Psykoterapi och inlärning/Torkel Scholander

Invigning av SOS-Centralen i Helsingfors den 23/10 1970/Marianne Wistrand

XX Reunion Anual de la Liga Europa de Higiene Mental

Recensioner

Nyutkommen litteratur – småskrifter

Möten och kongresser

1971:1

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Två intervjuer med dr T S Szasz/Tomas Böhm

Social club-verksamheten i ljuset av litteraturen och de egna erfarenheterna/V. Aalberg

Psykiatrisk rehabiliteringssymposium i Örebro/S. Rost

Direct decision therapy/Harold Greenwald/Eggert Nielsen

Möten och kongresser

1971:2

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Det psykiska traumat. Om kristerapi och krispsykoterapi/Johan Cullberg

Ett försök med terapeutisk miljö för unga narkotikamissbrukare/Bo Löfgren

5th Scandinavian Mental Health seminar – The Therapeutic Community/Martha Berg och Eggert Nielsen

Recensioner

Möten och kongresser

1971:3

Aktuellt – omslagets andra sida

Det terapeutiske samfunn som televisjonsopplevelse/Herluf Thomstad

Vägen till modersmålet/Anders Olson

Intryck från några barnpsykiatriska insitutioner i Västtyskland och Schweiz/Stina Hesselman

Invandrarproblem – kulturkonflikt

Workshop on Conjoint Family Therapy och Assessment of Pathology. Referat från två seminarier/
Eggert Nielsen

Debatt: Sagan om O´Rakels äventyr i Skolanien/Brtitta Eriksson

Recensioner

Möten och kongresser – omslagets tredje sida

1971:4

7th Scandinavian Mental Health Seminar våren 1972 – omslagets andra sida

Familjeterapin mellan teknik och teori/Salvador Minuchin

”Hemma-hos-terapi” på rådgivningscentral/Marianne Cederblad och Erwin Dörner

Experiential Family Therapy och en teori om personlighetens struktur/Kai Blomqvist

Aggresjon. Psykoanalytisk kongress i Wien/Randolf Alnaes
Depression hos barn. Referat från barnpsykiatriska kongressen i Stockholm/Gregor Katz

Referat från XXI Annual Meeting of the European League for Mental Hygiene i Helsingfors

Recensioner

Möten och kongresser

Sfps:s Monografiserie – omslagets tredje sida

1972:1

Bilaga medföljer

Aktuellt – omslagets andra sida

Psykodramakongressen i Amsterdam 22-27/8 1971/Gerd Wittrock

Den kognitiva och sociala utvecklingen under spädbarnsåret/Inga-Britt Månsson

Tankar krig dilemmat terapi – demokrati i det terapeutiska samhället/Clarence Crafoord

O´Rakel och Sklo-Le(d)a/Ture Jönsson

Psykiatri – Rehabilitering österut. Kongressreferat från Bulgarien/S. Rost

Referat från WFMH årliga möte i Hongkong nov 1971/Eggert Nielsen

Recensioner

Möten och kongresser – omslagets tredje sida

1972:2

Om förebyggande arbete/Bertil Sundin

Diskussionen kring begreppet psykisk sjukom/Arne Nelton

Gestaltterapi – en presentation/Karen och Kai Blomqvist

Utbildningsförsök i Norrbotten/Olof Elthammar

7th Scandinavian Mental Health Seminar/Eggert Nielsen

Recensioner

Möten och kongresser

Anmälan till gruppterapikurs – omslagets tredje sida

1972:3

Aktuellt – omslagets andra sida

Referat och reportage från diskussioonsmöte i Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri den 17.3-18.3 1972/Ingrid och Nils Palm

Politik eller vetenskap i PBU-arbetet?/Erik Reinius

Seminarium i familjeterapi med David Rubinstein/Lillian Gottfarb

Ledare – lärare-grupp, referat från Sfph:s årsmöte/Eja Nilsson

Recensioner

Beriktigande av dr Erland Mindus

Möten och kongresser – omslagets andra sida

1972:4

Aktuellt – omslagets andra sida

Principiella synpunkter på ”behandling” av s k socialt avviskande enskilda personer och familjer-grupper/Göran Schedin

Gruppterapi – Synpunkter på grupp-psykoanalys/Imre Szecsödy

Existentiella modeller för beskrivning av abstinenstillstånd/John Falkenberg

”Att segla är livet och det finaste är kryssen”/Peter Molin

Seminaium om Familjeterapi med Martin Kirschenbaum och Shirley Luthman/Eggert Nielsen

Unik neurosklinik i Stuttgart/Björn af Forselles

Recensioner

Svar till Erland Mindus

Möten och kongresser – omslagets tredje sida

1973:1

Aktuellt – omslagets andra sida

Om konstteori/Jan Thomaeus

Verkningsmekanismer vid psykoterapi

Samordning, kvarterspsykiatri och psykoanalytiskt orineterad psykoterapi – några intryck från ett studiebesök vid 13:e arrondissementet psykiatriska verksamhet, Paris -72/Karin Crafoord

Barnpsykiatri på Gotland/Gösta Lyttkens

”Acting out” i familjeterapi/Carl A. Whitaker

Recensioner

Möten och kongresser

1973:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Ett notat om lagstiftningar/Ingemar Rexed

Bruk av rusmidler på Island/Palmí Frímansson

Narkotikaepidemins utvecklingsfaser i Finland/Juhana Idänpää-Heikkilä

Narkotikaproblemet bland helsingforsungdom/Tor-Björn Hägglund och Kari Pylkkänen

Bruken av stimulerende midler i ungdomskulturen, med saerlig henblik på familjens situasjon og behandling/Nils Retterstöl

Missbruksproblem bland ungdomar i Sverige/Dag Notini

Storfindtagelse og livsvilkår/Erik Schörring

Stofbruk og stofmisbrug blandt unge/Peter Ege

Kan vi tale om behandling av unge stofmisbrugere af opiater i Danmark/Tine Bryld och Carsten Staehr Nielsen

Behandlingens dialektik/Richard Thomsen

Möten och kongresser

1973:3

Aktuellt – omslagets andra och tredje sida

Hemma-hos-terapi på rådgivningscentral. Femton månaders kontakt med familjen X/Marianne Cederblad, Erwin Dörner och Inger Schultz

Klienterna tycker – en intervjuundersökning av femton familjer vid PBU, Vällingby/Vera Hamilton

Identifikationsproblem och personlighetsutveckling/Sara Rydin

Bland ungdomar i Stockholms city – ett samtal med konstnären Ulla Zimmerman

Unga lagöverträdare – deras psykologiska situation, hem, bakgrund, uppfostran, skola, fritid/Referat från Sfph:s årsmöte

Ingen dans på rosor – I never promised you a rosegarden – en intervju med Joanne Greenberg/Inger
Nelson-Löfgren och Bo Löfgren

Recensioner

1973:4

Aktuellt – omslagets andra sida

Om fattigdom/Stefi Pedersen

Whitaker-seminariet/Göran Schedin

Föräldraskola på Gotland/Gösta Lyttkens och Eva Vadenmark

Socialpsykiatri i Amsterdam/Margareta Falk, Tomas Böhm och Magnus Kilhlbom

Terapeutiskt samhälle och terapi av unga/Sven Hessle

7:e internationella kongressen för suicidprevention/Marianne Wistrand

Recensioner

Möten och kongresser

1974:1

Aktuellt – omslagets andra sida

Skuld/Anders Olson

Om skapande dramatik i terapeutiska sammanhang/Ebba Sörbom

Det verbala maktspråket/Jan Thomaeus

Handledning i psykoterapi/Imre Szecsödy

Sociala kontaktklubbar i Sfph:s regi/Lars Thörne, Gerd Malmqvist och Inga-Britt Fridell

Kristallenprojektet – ett försök med s k samhällsarbete vid Psykiatriska Verksamheten i Luleå/Sören
Jörngården och Clarence Crafoord

Familjeseminarium med Virginia Satir/Marianne Cederblad

Recensioner

Möten och kongresser

1974:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Sociokulturella aspekter på tonåringars identitetsutveckling/Björn Wrangsjö

Forebyggende familieundersökelse/Walter Kempler

Sammansmältning och differentiering – några tankar kring samspelet mellan personal och dåligt jagavgränsade patienter/Karin Crafoord

Stress-Livsförändring-Kriser/Referat av Sfph:s årsmöte den 16 maj

Om värdet av att var och en börjar med att ta hand om sig själv/Lars Berg

Recensioner

Möten och kongresser

Seminarier i augusti med Martin Kirschenbaum

1974:3

Inbjudan till 2-dagars seminarium med Virginia Satir – omslagets andra sida

Psykoterapi inom kriminalvården/Hans Hartelius

An eco-structural approach to systems change: a brief discussion/Harry J. Aponte

Föräldra-barn-kommunikation – amerikanske modell för föräldragrupper/Monica Kalmér

Vem ska vårda småbarnen?/Johnny Ludvigsson

Recensioner

Möten och kongresser

1974:4

Nyföddhetsperiodens betydelse för moderns relation till sitt barn/Karin Ekman och Gunilla Larsson

Videoband i gruppterapiutbildning/Karin Gyllensköld och Bertil Sundin

Kärlek – om det fåfängliga i de eviga försöken att förändra människans kropp och själ/Anders Olson

Tvångsneurosen – min trygghet och mitt helvete/Britt Lennartsson

Intryck från en 8-veckors kurs för utbildning i familjeterapi i London/Ulla Höjeberg

Barnet i riskzonen – barnpsykiatrisk kongress i Philadelphia/Inga-Britt Månsson

Rapport från Youth and responsible parenthood, FN-seminarium i Norge/Björn Wrangsjö

Recensioner

Ansökan till gruppterapiutbildning – omslagets tredje sida

1975:1

Inbjudan till seminarier med Virginia Satir – omslagets andra sida

Försök med ungdomsmottagning/Magnus Kilhlbom, Gunnar Carlberg och Kajsa Sundström-
Feigenberg

Mental sundhed og oekonomisk vaekst/Eggert Petersen

Personlighetsutveckling. En hjälp mot själsligt lidande/Rosita Nurman

Självmordshandlingar bland barn och ungdomar/Ulf Otto

Familjeterapi med Virginia Satir. Referat från ett seminarium i Gränna, 1974/Lillian Gottfarb

Recensioner

Möten och kongresser

Vidareutbildning i familjeterapi med Tony Manocchio

Aktuellt

1975:2

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sida

Försök med intensiv familjebehandling i Boden/Gunvor och Olle Elthammar

Om lekterapi/Ivonne Lindquist

Har klienterna fått hjälp på familjerådgivningen?/Anna-Stina Högström och Birgitta Karlsson

Kunna – Om det fåfängliga i människans eviga försök att behärska naturen/Anders Olson

Recensioner

WFMH:s världskongress i Köpenhamn

Presentation av Skandinavisk Förening för Psykodrama

Möten och kongresser

1975:3

Aktuellt – inbjudan till studiedagar – omslagets 2:a sida

Den sociala klubben – ett eftervårdsalternativ/Gerd Malmmquist-Celsing

Samtalsgrupper om dödsproblematik: Utvärdering av fortbildning för lärare i hälso- och sjukvård/
Monica Finndahl, Lena Lundh och Lena Nilsson

Depression/Lena Nurmann

Bo i betong – referat frpn Sfph:s årsmöte

WFMH – rapport från Köpenhamnskongressen/Lillian Gottfarb och George M Jacobson

Recensioner

Inkomna böcker i biblioteket

Möten och kongresser

Inbjudan till workshop – omslagets tredje sida

1975:4

Inbjudan till Sfph:s 1-åriga utbildning i familjeterapi – omslagets 2:a sida

Barn med atypiska störningar/Lena Teurnell och Göran Schedin

En socialpsykologisk undersökning av homosexuella människors livssituation/Christina Hagelthorn

Ansvar/Anders Olson

Poul Bjerre, en svensk innovatör i psykoterapin/Jan Bärmark och Ingemar Nilsson

Barns bidrag vid familjeterapi/Dath Hall och Gregor Katz

Recensioner

Möten och kongresser

Family Therapy Institute of California, European Family Training Program

Inbjudan till Sfph:s studiedagar – Sjukdom och mänskliga relationer – omslagets 3:e sida

1976:1

Aktuellt – omslagets andra sida

Om bildterapi:
Tre arbetsformer/Jan Thomaeus

Recension av fyra böcker av Margaret Naumburg/Margot Ekelund

Recension av ”Bildterapi med barn” av Edith kramer/Patricia Frithiof

Vad är och gör och händer med PBU, egentligen?/Magnus Kihlbom

Klinik 4 – återblick och framtidsvyer/Curt Åmark

Språk och bråk/Ulla-Britt Kotsinas och Kristin Lidbäck

Poul Bjerre, 1896-24/5-1976/Gösta Harding

Intryck från 5:e euopeiska barnpsykiatriska kongressen i Wien 1975/Gregor Katz

Ett enkelt liv/Stefi Pedersen

Recension

Böcker till biblioteket

Möten och kongresser

1976:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Att vara gammal och patient/Suzanne Jones

Sex- och samlevnadskampanj på Gotland/Gösta Lyttkens

Kohults studier över den libinösa aspekten på narcissism/Gunnel Knave

Biblioterapi som hjälpmedel vid en PBU-central/Inger Törnquist

Videoband som pedagogiskt hjälpmedel/Ranveig Brodd, Kerstin Jurdell och Eva Schyllander

Recensioner

Familjeterapiseminarier

Rådgivning i psykiska frågor för äldre – omslagets tredje sida

1976:3

Aktuellt – omslagets 2:a och 3:e sida

Moreno mot Freud och Perls

Hur kan man hjälpa föräldrar med deras sorgearbete, då de förlorat sitt barn i samband med förlossningen?/Irene Sandros

Bildarbete med döva/Ingamaj Beck

Om författarens uppgift/Anders Olson

Ett annorlunda årsmöte i Sfph/Anne-Marie Engstedt

Rappport från föräldrakurs anordnad av Föreningen för Psykotiska Barn/Dath Hall

Recensioner

Böcker till biblioteket

Möten och kongresser

1976:4

Inbjudan till Satirseminarier – omslagets andra sida

Till minnet av Gösta Harding/Hans Curman

Mot en kritisk psykiatri – vetenskapsteori, människosyn, samhällssyn/Anders Torold och Johan Cullberg

Om insikt vid psykoanalytisk gruppsykoterapi/Henrik Carpelan

Pål. En fallbeskrivning/Ellen Johanne Krokstad och Doreen Hellstedt

Bild om besvärjelse. En ny bok om Hill/Jan Thomaeus

Aktivt föräldraskap – intryck från en seminarievecka under ledning av Thomas Gordon/Monica Kalmér

Recensioner

Sfph:s videoband

Möten och kongresser

Seminarier och kurser

1977:1

Aktuellt – omslagets 2:a sida

Etologi och stressjukdomar/Nikolaas Tinbergen

Sammanfattning av erfarenheterna i samband med hjärnskadeutredningar under läsåret 1975-76/
Erling Nyman

Människorna och fållorna/Anders Olson

Utvecklingsstörd i USA/Karl Grunewald

Recensioner

Böcker till biblioteket

Möten och kongresser

Upplysningar om WFMH kongress i Vancouver, aug. 1977

Information om kurser – omslagets 3:e sida

1977:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Ungdomens ideologiska kris i dagens samhälle/Torbjörn Hägglund, Kari Pylkkänen och Vappu Taipale

Krispoliklinik på en vårdcentral – sammanfattning av två års erfarenheter/Roland Nolte

En alternativ människo- och samhällssyn/Erik Reinius

Om att inte se skogen för bara träd – reflexioner kring konsultrollen på institution/Siv Olsson

Om att läsa Freire/Ingvar Johannesson

Recensioner

Böcker till biblioteket

1977:3

Till hans Curmans minne/Björn Kjellin och Inga Sylvander

P-grupper som stöd för personer med människovårdande uppgifter/Sven Hessle

Psykoanalytisk historia och behandling av narcissism/Tomas Böhm

Ernest Beckers teori om diskussioner/Lars Fredén

En månad med Virginia Satir/Anita Olof-Ors

Nyinkomna böcker

Möten och kongresser

Seminarier med Kirschenbaum/Gammer – omslagets 3:e sida

1977:4

Om politiska värderingar i analyssituationen/Tomas Böhm

Kring den psykiatriska diagnosen/Anders Berge

Katharsis/Peter Felix Kellerman

Bildterapi på avd 8, en miljöterapeutisk avd på Karolinska sjukhuset/Gunnar Ekman, Hans Fredlund, Bodil Guldberg och Mirjam Wolff
Bildterapi som en teknik för behandling av familjer/Margot Ekelund

Grundskolebarns svårigheter i skolgymnastiken – en litteraturstudie/Hans Adler

Intryck från den 18:e int Montessorikongressen/Göran Kjellberg

9.e int kongressen för självmordsprevention och krisintervention/Marianne Wistrand

Recensioner

Nya böcker

1978:1

Omslagets andra och tredje sidor – inbjudan till familjeterapiseminarium i Linköping

Reflexioner kring kvinnans frigörelse/Renee Nell

The County Place – stället dit man kom efter att ha prövat allt/Cecilia Hector

Religion, psykologi och neuros/Owe Wikström

Philadelphia Child Guidance Clinic – en familjeorienterad klinik i teori och praxis/Renate Josefsberg-Larsson och Bo S. Larsson

Några synpunkter på urval till psykoanalys i förhållande till teoribildning/Gunnar Ekman

Recension

Möten och kongresser

Planerade workshops i psykodrama

1978:2

Aktuellt – omslagets andra och tredje sidor

Behov av kontaktverksamhet inom långtidsvården/Jan Helander

Mats, en fallbeskrivning/Hans Carlberg, Britt-Marie Kjäll och Lars Wetterberg

Känsla/Anders Olsson

Den illustra familjen-Barbapapa som co-terapeut/Erling Nyman

Möte med psykodrama/Clarence Crafoord

Containing functions – ett halvdagsseminarium med Isca Salzberger-Wittenberg
Recension

Nyinkomna böcker

Möten och kongresser

Workshops i psykodrama

1978:3

Aktuellt – omslagets andra och tredje sidor

Korttids psykoterapier utformade på erfarenheter och teorier hämtade från psykoanalys/Imre Szecsödy

Interaktionistisk korttidsterapi-Modell MRI/Bo S Larsson

Konsult, konsultation och organisation. Några synpunkter/Lena Teurnell

Hur skall stödet till föräldrar till handikappade barn utformas? Referat från ett symposium på St Görans barnkliniker/Birgitta Jalling och Bo Hellström

Rapport från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping om arbete med autistiska barn/
Karin Örnell, Anna-Lisa Önnersten och Lars Rosenquist

Recensioner

1978:4

Aktuellt – omslagets andra sida

Om motöverföring i gruppterapi/Tomas Böhm

Den inre dialogen/Cecilia Hector

Invandrarbarnens psykiska hälsa/Birgitta Anstrin

Hur en arbetsblockerande familjeöverföring hos en familjeterapeut avslöjas och bearbetas i direkt anslutning till en handledd terapisittning/Göran Schedin

Tolv terapeutiska dialoger/Peter Felix Kellerman

Konsultation – fungerar det?/Margareta Carlberg, Suzanne Goldman, Inga Gustafsson och Lena Teurnell

Barnpsykiatrins framtid/Dag Rasmussen

Böcker till biblioteket
Möten och kongresser – sid 288 och omslagets tredje sida

1979:1

Aktuellt – omslagets andra och tredje sidor samt sid 64

Analytisk gruppsykoterapi sedd genom D W Winnicotts begreppsvärld: Gruppen som övergångsfenomen/Olov Dahlin

Spöken i barnkammaren – hur man befriar föräldrar från barndomens spöken/Margareta Carlberg, Suzanne Goldmann, Inga Gustafsson och Lena Teurnell

Familjeavdelningen vid Danderyds sjukhus/Karin Backa Tellefsen, Dath Hall, Gregor katz och Lennart Ramberg

”Javisst, naturligtvis vill vi lära oss nya metoder! – Men …”/P F Pegg och Ulf-Johan Olson

Till minne av Britta Sundström

Recensioner

Möten och kongresser

Böcker till biblioteket

1979:2

Aktuellt – omslagets andra sida

Till Göean Schedins minne/Birgitta Ejve

Kvinnoanalysen och kvinnopsykologin/Eva Basch Kåhre

Ivars saga/översättning av Lisbet Palmgren

Kan Barnbyn Skå ha något att erbjuda storstaden?/Sven Hessle

Redogörelse för en uppföljningsundersökning utförd vid Danderyds sjukhus, barn- och ungdoms-
psyk. Kliniken/Karin Backa Tellefsen, Dath Hall och Lennart Ramberg

Hos doktor Bergler/Gert Glentow

Familjeterapi och annan verksamhet på psykoanalytisk grund. Reserapport från Giessen i Västtyskland/Magnus Kilhbom

Böcker

WFMHkongress i Salzburg – omslagets 3:e sida

1979:3

Aktuellt – omslagets andra sida

Terminalvård och sorg – två samtal/Tom Lundin

Synpunkter på psykoterapiforskning/Curt Borgenstam

Bild och psykiatri/Ingegerd Baltatzis

Några synpunkter på begreppet förebyggande psykiskt arbete/Inga Gustafsson

Den Nordiska psykologkongressen på Island/referat av Lillian Gottfarb

Recensioner

Böcker

1979:4

Aktuellt – omslagets 2: och 3:e sidor

Om psykologiskt stöd åt anhöriga/Tom Lundin

Introduktion till arbete med drömmar på egen hand/Astrid Mörner

Det går att behandla narkomaner inom kriminalvården psykoterapeutiskt/Ingegärd Sjöblom-Eriksson och Stina Johansson

Tolv terapeutiska interventioner/Peter Felix Kellerman

Recensioner

Böcker till biblioteket

Kongresser 1980