Hjälper en diagnos sent i livet?

Äldre vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har länge varit en osynlig grupp i samhället. Få har fått en diagnos, mörkertalet är förmodligen stort, och allt fler äldre misstänker att de har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i takt med att medvetenheten ökar i samhället.

Även om diagnosen kommer sent i livet är den betydelsefull för de allra flesta. Med en sen diagnos kan många blicka tillbaka på sitt liv med ökad förståelse för varför livet varit så utmanande. Det kan innebära en möjlighet till att befria sig själv från skuld och skam, att försonas med sig själv och mildra självanklagelserna som följt genom livet.

Vad är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för diagnoser som ADHD och autism, men där även Tourettes syndrom, språkstörning och andra relaterade tillstånd ingår.

NPF påverkar den kognitiva förmågan, hur man hanterar information och hur man upplever och bearbetar sinnesintryck. Orsaken bakom NPF är biologisk och har ingenting med uppfostran eller intelligens att göra.

Spektrumet inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är stort. NPF-diagnoser ser olika ut för olika människor.

 

För mer information besök Attention.se. Riksförbundet Attention sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och erbjuder gemenskap. Du kan också beställa rapporten “Äntligen förstår jag varför hela livet har varit kaos – röster om NPF och åldrande” från Attention.