ASD/Aspergers syndrom – Mind
Ge en gåva

ASD/Aspergers syndrom

ASD är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som står för Autism Spectrum Disorder. ASD är ett samlingsnamn för olika neuropsykiatriska funktionsvariationer som innebär ett annat sätt att kommunicera och relatera socialt. En form av ASD kallas Aspergers syndrom.

Vad beror ASD/Asperger på?

ASD/Asperger beror på att hjärnan fungerar på ett avvikande sätt oftast av genetiska orsaker. ASD/Asperger är medfött och uppmärksammas vanligen i tidig barndom. Diagnosen är vanligare hos pojkar än hos flickor men diagnosen är svårare att ställa hos flickor där tillståndet ofta inte uppträder förrän långt senare.

Hur kan det vara att ha ASD/Asperger?

Att ha ASD/Asperger kan medföra specialintressen som du ägnar mycket tid åt. Du har även svårt att förstå sociala koder och på vilket sätt du ska interagera och kommunicera, något som är självklart för andra men inte för dig. Du är extra känslig för sinnesintryck som till exempel beröring, ljud, lukt och ljud. Att ha ASD/Asperger kan vara en tillgång. Du har ofta uthållighet, är noggrann och kan koncentrera dig länge på en sak så länge.

ASD/Asperger kan leda till funktionsnedsättning

Att ha ASD/Asperger innebär att du kan vara extra stresskänslig. Det i sig kan leda till att du till exempel lätt får ångest, depression och tvångstankar. Förändringar i det yttre kan också vara jobbiga – stora som små. Eftersom du inte kan styra ditt funktionssätt är det lätt du att ofta blir missförstådd av omgivningen. Det är inte ovanligt att skolor och arbetsplatser inte alltid ger dig tillräckligt bra förutsättningar för just din funktionsvariation. Kunskap och förståelse är från din omgivning är alltså väldigt viktig.

ASD/Asperger varierar från person till person

Autismspektrumet är brett och kan variera mycket från person till person och kan te sig på olika. Ditt sätt att uppfatta världen, lösa problem och din intellektuella förmåga spelar också stor roll.

Var söker jag hjälp?

Om du tror att du har ASD/Asperger ska du söka upp en psykiatrisk mottagning. Där får du hjälp med att bedöma om det kan vara så att du har ASD/Asperger eller om det kan finnas andra orsaker. Först brukar du få träffa en läkare eller en psykolog som gör en första bedömning. Efter det får du genomgå en utredning som visar om du har ASD/Asperger eller inte.

Vad kan jag få för hjälp?

Du kan få hjälpmedel och stöd i skolan, på jobbet och i vardagen. Krav, tydlighet, förväntningar och miljö behöver anpassas efter ditt funktionssätt för att undvika stress och ångest.

Faktagranskare: Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-06-14