Ester Bomans stiftelse

Mind har en nära relation med Ester Bomans Stiftelse (EBS). Enligt EBS stadgar tillsätter Mind ledamöterna i styrelsen för stiftelsen. En stor del av stiftelsens överskott tillfaller Mind, och vi sköter administrationen av stiftelsen.

 

Ester Boman – en pionjär inom pedagogiken

Ester Boman (1879-1947) var en svensk reformpedagog. Hon ivrade inte bara för en helhetssyn på skolans ämnen – praktik och teori skulle hänga ihop. Hon tog intryck av flera samtida pedagoger och kvinnosakskvinnor och blev själv också mycket aktiv i kampen för kvinnors rättigheter och rösträtt. Hon utbildade sig till flickskollärare vid Högre Lärarinneseminariet och startade 1909 Tyringe Helpension, en internatskola för flickor. Hennes idéer fick stort genomslag i skolpolitiken på 1920- och 30-talen.

Här kan du läsa mer om Ester Boman.

Avhandling av Kent Hägglund, Stockholms universitet.

En stiftelse för barn och ungas psykiska fostran

I sitt testamente, daterat 30 juni 1934, bestämde Ester Boman att hennes tillgångar skulle gå till en stiftelse med syfte att befrämja barns och ungdomars psykiska fostran. Stiftelsen skulle ha en nära anknytning till Mind (som då hette Svenska föreningen för psykisk hälsovård, Sfph). Ester Boman avled 1947 och några år senare konstituerades stiftelsen. I stadgarna föreskrivs att stiftelsens styrelse ska tillsättas av styrelsen i Sfph (Mind).

Styrelsen för EBS träffas två gånger per år och överskottet av kapitalet delas huvudsakligen ut till olika verksamheter inom Mind. Den verksamhet som har mottagit mest medel genom åren är Minds Föräldratelefon, mot bakgrund av att Föräldratelefonens syfte så tydligt knyter an till Ester Bomans ideal, nämligen att stödja barn och unga genom stöd till deras föräldrar. Ester Bomans Stiftelse har också i flera år finansierat Självmordsupplysningen/Självmordslinjen.

Ester Bomans pris

Stiftelsen har två gånger delat ut ett pris till en person som verkar i Ester Bomans anda, 2008 och 2016.

  • 2008 delades priset ut till Lotta Lundgren, verksamhetsledare vid Drömmarnas hus, en verksamhet med barn- och ungdomskultur i Rosengård i Malmö. Här kan du läsa mer om Drömmarnas Hus.
  • 2016 delades priset ut till Martin Göthberg, lärare i Mora, som skrivit avhandlingen ”Pimpa Texten”. Här kan du läsa om Martin Göthberg och här kan du ladda ner hans avhandling.

 

Styrelse och kontakt

Styrelsen i Ester Bomans Stiftelse:

Mona Danielson, ordförande, f d departementsråd

Anders Boman, leg läkare, sjukhuschef, St Eriks Ögonsjukhus

Fiffi Boman, skolläkare, Malmö stad

Kent Hägglund, teaterpedagog

Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef Haninge kommun, ordförande för Mind

Ulla Forsbeck Olsson, psykolog, BUP-divisionen Stockholms län, styrelseledamot i Mind

Adjungerad: Karin Schulz, generalsekreterare, Mind

För att kontakta styrelsen i Ester Bomans Stiftelse, mejla [email protected]