Mer läsning

Mer läsning

Nedan hittar du boktips och länkar som handlar om psykisk ohälsa, sorg och självmord.

Facklitteratur

Agerberg, Miki: Ut ur mörkret, Norstedts, 1998

Arborelius Elisabeth: Att vägra ge upp – att leva med återkommande depressioner, Norlén & Slottner 2014

Beck-Friis, J: Den nakna skammen – Grund för depression eller väg till ömsesidighet, Natur och kultur, 2009

Beskow, Jan, Palm, Astrid Beskow, Ehnvall Anna: Viktigt i mötet med suicidala människor, Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma, Studentlitteratur, 2013

Beskow, Jan: Suicidalitetens språk, Studentlitteratur, 2005

Beskow, Jan: Självmord och självmordsprevention, Studentlitteratur 2000

Beskow, Jan: Självmord som frihet och tvång, sfph, 1994

Bohm, J: Du borde vara här – min brors självmord, LL 2011

Bornstein, Kate: Hej grymma värld: 101 alternativ till självmord för tonåringar, knäppskallar och andra utbölingar, Karneval förlag, 2011

Botond, Agnes: Kulturell psykologi, Studentlitteratur 2017

Björklund L: Modet att ingenting göra – en bok om det svåra mötet, Libris 2003

Chesterson, Ken: När en förälder plötsligt försvinner: att hjälpa barn genom trauma och sorg, Insidan, 2011

Colgrave, Bloomfield och McWilliams: Våga vilja leva vidare efter en svår förlust, Duvan 2009

Cronström-Beskow, Solveig: Samtal om självmord, 1991

Dyregrov K, Plyhm E, Diserud G: Efter självmordet: vägen vidare, Gothia 2012

Ellis, Thomas E: Choosing to live – How to defeat suicid through cognitive therapy, 1996

Falk, B: Att vara där du är – samtal med människor i kris. Verbum 2005

Familjen Larsson, Livet efter självmordet, Recito Förlag

Frankl, Viktor: Viljan till mening, Natur och kultur, 2003

Furman, Ben, Någonstans finns glädjen – för dem som lider av depression och deras anhöriga, Natur och Kultur, 2001

Grollman, Earl: Självmord, 2000

Gut, Emmy: Den sunda depressionen, 1990

Gyllenswärd Göran & Polfeldt Lotta: Aldrig i livet – När någon i familjen tagit sitt liv. Ungdomar berättar, Rädda Barnen, 2001

Hagman, S: När pappa tog sitt liv: Om att gå vidare när det ofattbara händer, Santérus förlag, 2007

Holm, Stefan L. Den onödigaste döden och konsten att älska, Verbum 2006

Jamison, Kay Redfield: Mörkret faller snabbt: till självmordets förståelse, Studentlitteratur, 2005

Jarrick, Arne: Hamlets fråga – En svensk självmordshistoria, Studentlitteratur, 2000

Johansson Solveig, Bron blev inte slutet, Artemi 2006

Kramer Peter D, Aldrig depression, Natur och Kultur, 2006

Kübler-Ross, Elisabeth: Döden är livsviktig, Natur och kultur, 2003

Kåver Anna & Nilsonne, Åsa: Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning, Natur och kultur 2002

Lindberg, Carolina: Tonår med autism och asperger, Natur och kultur 2016

Lindberg, Carlberg Söderlund, Lindberg, Valsö: Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!, Gothia 2014

Lovanger, Kristine & Beskow, Jan: Finns bredvid mig, 1998

Minati, Pia: Vem som helst men inte Magdalena, Idus förlag 2016

Nilsson, Gitte & Bodell, Niklas: På liv och död: historien om Micke Dubois, 2006

Nyberg, Ullakarin: Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord, Natur och kultur 2013

Odén, Birgitta: Den frivilliga döden: samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv, Cura, 1998

Rosengren Ludmilla: Livet är nu! Verktyg för enklare vardag, Vulkan 2013

Runeson Bo, Salander Renberg Elinor, Westin Åsa, Wearn Magda: Den suicidnära patienten: Värdering och hantering av suicidrisk, 2012, Studentlitteratur

Sjöqvist Suzanne: Du är hos mig ändå – Ungdomar och barn om att mista en förälder, W & W, 2005

Skogberg, Alfred: När någon tar sitt liv Tragedierna vi kan förhindra, Ordfront 2012

Söndergaard Per: Självmordsförsök hos unga Vad ligger bakom och hur kan vi hjälp? Gothia 2009

Tegern, Gunilla: Ungdomens tankar och tal om självmord, Studentlitteratur, 2003

Tilli, Paula: Att vara vuxen med Aspergers syndrom : om identitet, relationer och vardagen, Gothia 2015

Vagnhammar, Ringskog Susanne, Wasserman, Danuta, Första hjälpen vid självmordsrisk, Studentlitteratur, 2011

Wallroth, P och Åkerlund, S: Hål i huden. Flickor som skär sig. Föreningen Psykisk Hälsa, Monografi 46, 2002

Wasserman, Danuta: Depression – en vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter, Natur och kultur, 1998, 2000, 2003

Wasserman, Danuta: An unnecessary death, 2001

Wistrand, Marianne: Självmordsförsök, 1986

Vråle, Gry Bruland: Möte med den självmordsnära människan, 1995

Vråle, Gry Bruland: Vård av självmordsnära patienter, 2003

Zandrén-Wigren Margaretha, Björk Peter mfl: Tröstebok, Columbus förlag 2009

Åkerman, Sofia: För att överleva – om självskadebeteende, Natur och Kultur, 2009

Öst, Lars-Göran: KBT Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin, Natur och kultur, 2006

Skönlitteratur

Alvtegen, Karin: Fjärliseffekten, 2013

Axelsson, Majgull: Moderspassionen, 2011

Carol Oates, Joyce: Fallen, 2005

Ehn, Billy: Frånvaron, 1996

Hansson, Mats: Svart Kaffe, Vulkan förlag, 2015, Diktsamling om sorg efter ett självmord

Heberlein, Ann: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, Svante Weyler förlag, 2008

Mazetti Katarina: Det är slut mellan Gud och mig, 1995

Rådström, Niklas: En handfull regn, Bonniers 2007

Öström, Mia: Vakuum, Lilla Piratförlaget 2017

Barnböcker (död och sorg)

Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm: Adjö herr Muffin, Bonnier Carlsen, 2009

Ulf Stark och Stina Wirsén: En stjärna vid namn Ajax, Bonnier Carlsen, 2007

Ulf Stark och Anna Höglund: Min syster är en ängel, Alfabeta 2001

Patty Pajak Zowczak och Anna Pajak: Kära döden, Parabellum Nord, 2014

Mi Tyler: Mammas liv, Barnboksförlaget Nimmi, 2014

Kitty Crowther: Lilla Döden hälsar på, Berghs, 2012

Astrid Lindgren: Bröderna Lejonhjärta, Rabén och Sjögren, 2004

Astrid Lindgren: Mio min Mio, Rabén och Sjögren, 2011

Länkar

NASP: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Karolinska institutet

SPES: Suicidprevention och Efterlevandes stöd

Suicidprevention i väst

Råd om vård – om Självmord (1177)