Artikelförteckning Psykisk Hälsa 1990-1999

Tidningen Mind hette förr Tidskriften Psykisk Hälsa och har sina anor så långt tillbaka som 1960, då första numret gavs ut. Ibland får vi förfrågningar om äldre artiklar. Här nedan kan du leta i våra innehållsförteckningar. Vill du beställa en artikel? Mejla till [email protected], ange artikelnamn, författare, årtal och nummer. Vi scannar gärna in artikeln åt dig, men det kan ta ett par veckor innan du får den, då detta utförs av våra volontärer.

 

1990:1

Aktuellt – omslagen samt sid 82-84

Tankarna i din hjärna/Maj Ödman och David H Ingvar

Systematic Therapy with an Individual – ”The Independent” Daughter/Olga Silverstein

Den tredje verkligheten – om Gaetano Benedettis psykoterapeutiska arbete med schizofrena/
Staffan Lindén

Handledarutbildning inom psykiatrisk verksamhet: en tvärfacklig modell/Sigrun Júliúsdóttir och
Kristin Gústafsdóttir

Spädbarnsobservationer – en viktig källa till kunskap/Willemo Nilsson och Majlis Winberg

Om Lacans spegelstadie och om spegelbilderna i den andres pupiller/Andriette Bågenholm

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1990:2

Aktuellt – omslagen

Viktigt meddelande

Att lära ut psykoterapeutisk kunskap/Clarence Crafoord

Tankarna i din hjärna II/maj Ödman och David H Ingvar

Ehtel Spector Person: manligt-kvinnligt-mänskligt/Eggert Nielsen

Identitetsdansen/Gunilla Fredelius

En metod för orienterande samtal med kvinnor som utsatts för sexuella utnyttjanden i barndomer/
Eva Hedlund, Marianne Granö och Karin Mattsson

Vandrande konflikter i par- och familjerelationer/Lennart Lindgren

Den empiriska spädbarnsforskningen och margaret Mahlers teori om separation-individuation/
David N. Clinton

Är psykopati ett beroendetillstånd?/Jonas Hartelius

Psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker eller ”Tinker, tailor…”/James R. Samec

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1990:3

Aktuellt sid 244 samt omslagen

Ericastiftelsen – idébakgrund och tillkomsthistoria/Åsa Bergenheim

Nic Waal-traditionen i norsk barnpsykiatri/Kjell Reichenberg

Casanova – en studie i livslögn/Grazia Monzardo

Drifter eller objektrelationer: Vad gör det i praktiken?/Patricia Tudor-Sandahl

Om symboliseringsförmåga och dialog i psykoterapihandledning/Kristina Broström och
Britt Wiberg

Olga Silversteins unika terapeutiska röst – och kvinnornas projekt/Eggert Nielsen

Föräldrabehandling terapi eller ”trolleri”: eller föräldrabehandling på vems villkor?/
Ann Mari Orrenius

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1990:4

Aktuellt – sid 323 och 324 samt omslagen

Erfarenheter av handledningsuppdrag: Är jag konsult, handledare eller klok gubbe i allmänhet?/
Olov Dahlin

Ericastiftelsen – hur det fortsatte…/Åsa Bergenheim

Psykoterapi – ett ämne som andra/Göran Persson

Knappast ett ämne som andra. Svar till Göran Persson/Clarence Crafoord

Bion om psykoser/Hans Kaatari

Bland lejon, spöken och monster eller en studie av förskolebarns drömmar/Malin Alfvén och
Gösta Alfvén

JohnBowlby in memoriam/Emmy Gut

Recensioner

Nya böcker till Sfph´s bibliotek

1991:1

Aktuellt – omslagssidorna samt sid 103

Kvinnlighet – en teorigenomgång med terapeutiska implikationer (del1)/Ann-Christin Agerberg

Från arkaisk moderskropp till symbolisk ordning – om Stabat Mater, Julia Kristeva i urval/
Iréne Matthis

Vägledning elleer överblick?/Palle Villemoes

Särskildhet och intrapsykiska gränsproblem i handledningssituationen/Dina Ståhlström

Provrörsbefruktning – en hjälp för barnlösa?/Ewa Wiorek

Neuroleptikabehandling: ideologi eller vetenskap?/Hedi Bel habib

Alfons Åberg och mansrollen/Jonas Åberg

Psykoterapeutrollen ur ett psykologiskt perspektiv/Hans Gordon

Replik angående ”Tankarna i din hjärna” i PH 1 och 2/90/Jennifer Bullington och Gunnar Karlsson

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1991:2

Aktuellt – omslagssidorna samt sid 192

Vad gör psykologer och kuratorer i skolan?/Barbro Goldinger

Ivan Boszormenyi-Nagy, den osynliga lojaliteten och den contextuella familjeterapin/Eggert Nielsen

Avmekaniseringen av västerländskt tänkande/E H Auerwald

Martti Siirala – Sjukdomens mening som tilltal ur ”bräckan i muren”/Staffan Lindén

Rispan som blev en ros/Judith Beerman Zeligson och Chava Savosnick

Försök vid en mentalvårdsbyrå i Helsingfors med familje- och nätverkscentrerad verksamhet vid kriser/Paula Korkala och Vuokko Malinen

Kvinnlighet – en teorigenomgång med terapeutiska implikationer (del 2)/Ann-Christin Agerberg

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1991:3

Aktuellt – omslagssidorna samt sid 288

Sfph´s historia 1931-1991/Janet Gardell

Kvinnlighet – en teorigenomgång med terapeutiska implikationer (del 3, fortsättning från PH 1 och 2/91)Ann-Christin Agerberg

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1991:4

Aktuellt – omslagssidorna samt sid 366

Nej till tidig skolstart/Barbro Goldinger och Lisa Hellblom

Törnekrona – nu eller i evigheten? Helig och nutida anorexi i objektrelationsperspektiv/
Cajsa Lindholm

Den schizofrena patientens dilemma – ett mänskligt, gemensamt dilemma/Staffan Lindén

Svensk psykoterapiforskning inför fin de siècle och ett nytt millennium/Andrzej Werbart

Kvinnlighet – en teorigenomgång med terapeutiska implikationer (del 4, fortsättning från PH1, 2 och 3/91)/Ann-Christin Agerberg

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1992:1

Aktuellt – omslagssidorna samt sid 80

Robert Emde – resan från barndom till vuxen/Eggert Nielsen

Om den etniska identiteten/Tor-Björn Hägglund

Den gruppanalytiska gruppens terapeutiska potential/Hanna Danefjäll

Identitetsutveckling och gruppsykoterapi. Kliniske erfaringer/Randolf Alnaes

Perversionens jämviktstillstånd – ett sätt för kvinnor att fungera i grupp/Kerstin Wentz

Syskonskap – en relation som varar tills döden skiljer oss åt/Andriette Bågenholm

Elaine Siegel – en syntes av danspsykoterapi och psykoanalytisk terapi/Erna Grönlund

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

1992:2

Aktuellt – omslagens sidor samt sid 159

Scandinavian lectures hösten 1992

Att dricka eller inte dricka. Några tankar om den existentiella dimensionen i psykoterapi med alkoholmissbrukare/Ulf Åkerström

Vårdpersonal – särskilt kvinnor – döljer sitt missbruk/Gerd Celsing-Frenning

Psykoterapi och alkohol/Birgitta Nordman

När ett par blir föräldrar – en fråga om olikhet/Christopher Clulow

Erotiska fantasier vid sexuell dysfunktion/Karin Olsson och Lillemor Rosenqvist

Projektiv identifikation och litet till… – Ett försök att beskriva ett specifikt och vanligt fenomen i team som arbetar med tidigt störda och psykotiska patienter/Sverker Belin

Kreativa ungdomar och jantelagen/Björn Rosendal

Att arbeta med tolk i kontinuerligt psykosocialt behandlingsarbete/Marika Lindbom-Jakobson

1992:3

Ett kompendium om självpsykologin/Bjarni Arngrimsson

Flyktingkrisen i teori, praktik och behandling/Roy Enesten och Bertil Larsson

Helhet eller livsfragment för andra generationen invandrare/Hedi Fried

Att leka med tanken – om mellanområdet i konsultationen/Gunilla Guvå

Mammor till incestoffer – erfarenheter från en gruppsykoterapi/Gunilla Lundmark och Elisabeth Sandler

Kvinnlighet – slutreplik/Ann-Christin Agerberg

Recensioner

Nya böcker till sfph´s bibliotek

Aktuellt

1992:4

En appell för den dynamiska psykoterapins plats inom den psykiatriska vårdens vardag/Imre Szecsödy

Något om min väninna – Monolog framförd vid Beckombergs Sjukhus 60-årsjubileum/Hans Gentzel

Ramarna i psykoterapi och handledning – hinder och möjligheter/Caroline Hardell

Konsten att stå ut med att inte förstå eller handledning i psykospsykoterapi/Karin Danielsson

Om etnisk identitet – en tvärvetenskaplig/Gösta Bågenholm

Fokus på tidig utveckling: Robert Emde på besök i Stockholm/Pia Risholm-Mothander

Om det tysta i talet och tystnadens tal/Babis Carabeidis

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

Aktuellt – omslagets andra, tredje och fjärde sida

1993:1

Sektorpsykiater: ”Höger – vänster – om, lediga”/Filipe Costa

Om hur pojkars könsidentitet danas/Jari Sinkkonen

Kapten Nemo, körsbärsträdet och psykoanalysen. Om övergångsobjekt och mystik hos S Delblanc och PO Enquist

Parallellprocesser i handledning och psykoterapi/Tomas Wånge Gustafsson
Musikpsykoterapi-tankar kring musikens psykoterapeutiska möjligheter/Urban Yman

Är erferenheten från Soteria något som kan upprepas?/Mats Hamreby och Ian Sjöstedt

Den psykoanalytiskt orienterade psykoterapins ramar och institutionen/Marika Lindbom Jakobson och Lena Lindgren

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1993:2

En psykoanalys, flera psykoanalyser/Rolf Sandell

Psykoanalys och dynamisk psykoterapi, en praktik – eller två?/Alf Nilsson

Socialtjänsten, barnpsykiatrin och de små barnen/Gunvor Andersson

Reflexioner kring och erfarenheter från psykoterapi med schizofrena – den ädla konsren att hålla käft/Kent Nilsson

Systemteori och systemtänkande i förändringsarbete/Bill Petitt och Hardy Olson

Personligt porträtt/Ulla Risling

Recension

Nya böcker till sfph´s bibliotek

1993:3

Introduktion till Daniel Sterns teorier om barnets utveckling/Christer Sjödin

Ondskans struktur/Annika Nordin

Extraktiv introjektion i handledning/Olov Dahlin

Karaktärsstörningar – Psykoanalytisk diagnostik och terapi/Roland Berg

Flyktingens och invandrarens inre och yttre värld – en referensram för psykoterapeutiska samtal/
Binnie Kristal-Andersson

Konsten att bli en riktig författare på tre dagar/Ludvig Börne alias Löb Baruch

Kreativisten/Ruth Myklebust

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1993:4

Kommentar till ”De kontroversiella diskussionerna”/Anne Hayman

Familjeterapi med en anorektisk patient. Den senaste utvecklingen av vår metodologiska terapi./
Mara Selvini Palazzoli

Psykoterapiforskning inför 2000-talet: om förändringens natur/Andrzej Werbart

Psykoterapiforskning inför 2000-talet: Psykoterapiforskningens kris och hur man kanske kan häva den/Rolf Sandell

Villa Vårgården – ett av många behandlingshem som offras på ”effektiviseringens” altare?/Sven-O Ohlsson

Recensioner

Nya böcker till sfphs´s bibliotek

1994:1

Utvecklingen under vuxenlivet. ”Den andra individuationen”/Anne-Marie Orrrenius

Utflyttning till en ny verklighet?/Lars Fredén och Tommy Svensson

Den intellektuella känslan/Lars-Erik Berg

Miljöterapi + Familjeterapi = Sant. Ett försök att synliggöra familjen på en ungdomsinstitution/
Roland Berg och Björn Holmberg

Förövarens psykologi – med utgångspunkt från filmen ”Music Box” av Costa Gavras/Marika Lindbom-Jakobson och Lena Lindgren

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

Årsregister för Psykisk Hälsa 1993 – mittuppslaget

1994:2

Vedergällningens drivkrafter. Fortsatta tankar om hämnden/Ludvig Igra

Posttraumatisk stress/Hartmut Apitzsch
Psykoterapi med traumatioserade flyktingar/Kjerstin Almqvist

Äktenskap över gränserna; nationella, etniska och religiösa olikheter i förhållandet. Rapport av en arbetsgrupp inom International Union of Family Organizations/Christopher Clulow

Om partnervalet och dess konsekvenser. Reflektioner med utgångspunkt från en prosadiskt ”Att vara gift med en ängel” av Artur Lundkvist/Gullvi Sandin

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1994:3

Forskningsfärd i schizofrenin/Yrjö O. Alanen

Etik och ansvar i psykoterapihandledning/Christina Olmås Ahlin

Avundsjuka och ensamhet – en jämförelse mellan Klein och Winnicott/Inga-Britt Karlsson

Oidipuskomplexet i psykosen/Hans Kaatari

Delade fantasier och den psykoterapeutiska strukturen i kortvarig parpsykoterapi/Christopher Clulow, Barbara Dearnley och Fredrick Balfour

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

Scandinavian Lecture

1994:4

Erfarenheter av psykoterapi med äldre/Marie-Ann Kugelberg

Personlighetsstörningar hos äldre – hur förstår vi dem och hur behandlar vi dem/Irma Asplund

Det normala och det sjukliga åldrandet i själen/Agneta Engström

Studenter i kris – tre samtal – Studenthälsans i Stockholm modell/Eva Helgö, Malin Eklund, Beatrice Sandberg och Sonia Arvidsson

Psykoterapeutisk kultur – en förutsättning för kvalitet i barnpsykiatriskt arbete/Marianne Engelse Frick

Symfonin som en inre resa. Mahler i psykologiskt perspektiv/Inga-Stina Westman

Placeboeffektens psykodynamik i den medicinska behandlingen/Kristina Szybek

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Stöd åt förlustdrabbade – kurs VT 95

1995:1

Sfph’s kansli flyttar

Årsmötesförhandlingar den 15 maj

Psykiatrireformen – Byråkratins lekstuga/Filipe Costa

Att följa upp och utvärdera resultat av psykoterapi/Rolf Sandell

Erik H. Erikson död/Gunilla Nilsson och Thomas Silfving

Kvinnans lott i mannens värld – Fattigdom och familjeterapi/Imelda McCarthy

Kan dynamisk psykoterapi användas vid autism?/Margareta Färnstrand

Tre personer på den yttre scenen. En intervjuundersökning om hur par upplever kontakten hos familjerådgivaren/Lisbeth Browald

Reflektioner över korttidsterapier med äldre utifrån James Manns synsätt/Margareta Wide

Kollektiv motöverföring i miljöterapi/Hans Lidman

Recensioner

Nya böcker till sfph’s bibliotek

1995:2

Adoption

I: Adoptionen – ett drama för tre parter. Om dramats tematik. II: Med adoptionen som början av livet – konsekvenser för vuxenblivande och för moderskap. Om livshistoriens betydelse./ Lotta Landerholm

Mot självständighet: Några tankar kring psykoanalytisk handledning/Patrick J. Casement

Gruppanalytisk psykoterapi inför sekelskiftet/Hans Gordon

Miljöterapins framtid: Att lära av erfarenheter på ett behandlingshem/Andrzej Werbart
Barn som utnyttjas sexuellt och deras mammor – Hur kan vi hjälpa dem?/Karin Persson-Lindberg och Britta persson

Rätten att förbli tyst – om att handleda personal med särskild tystnadsplikt/Jacob Carlander

En kongress om schizofreni/Hans Hartelius

Recensioner

Nya böcker till sfph´s bibliotek

1995:3

Aktuellt: omslagen samt sid 285

Mot alla odds/Emmy E. Werner

Att bekräftas genom att ses och höras/Tom Andersen

Hur sociala och ekonomiska kriser påverkar familjens situation i Afrika/Nancy Hafkin

Miljöterapiutbildningen i Stockholms län – en tjugoårig arbetsgivarutbildning/Elsmari Bergin

Äktenskapet – parförhållandet. Hur blir relationen bra och varaktig?/Anne-Marie Furhoff och Lilly
Olsson

Utvärdering av 37 genomförda korttidsterapier i psykiatrisk öppenvård vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna/Dag Rasmussen

Maskrosbarn och transport av kärlek/Lisbet Palmgren

Recensioner

Nya böcker till sfph´s bibliotek

Stöd åt förlustdrabbade, kurs i Stockholm VT 96

1995:4

Aktuellt – omslagen samt sid 384

Finns det någon ny utopi i sikte?/Christer Sjödin

Erich Fromms två stämmor: förkunnare och analytiker/Michael Maccoby

Brustna sinnen (ur Barnens Dagblad 1915)/I. Jundell

Lärdomar och problem från en enhet för förstagångsinsjuknade psykospatienter/Alain Topor
Sexualitet i ett mångkulturellt samhälle utifrån ett religiöst perspektiv/Lillemor Rosenqvist

Sabine Spielrein – En bortglömd pionjär/Rolf Thorén

Ungdomspsykoterapi och ungdomsrådgivning – några terapeutiska möjligheter och svårigheter/
Hans Lidman

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1996:1

Aktuellt sid 81 samt omslagen

Redaktionens förord

Sammanhang och mening – Jordmån för ett självständigt liv/Jan Beskow

”Det finns bruk för alla” – En process för att skapa jordmån för ett gott liv/Sture Höggrund, Stig Karlsson och Conny Hante

Ansvar, mening och sammanhang i en sekulariserad tid/Owe Wikström

Meningsfullt sammanhang – en skyddsfaktor för hälsa/Kristoffer Konarski

Sammanhang och mening ur självmordsperspektiv/Jan Beskow

Slutord om ”Sammanhang och mening”/Jan Beskow

Psykoterapi med psykosomatiska patienter/Helena Samuelsson

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

1996:2

Aktuellt – omslagen samt sid 186

Psykoterapiramen och etik/Hans Kaatari

Familjeterapeutiska aspekter på begreppen borderline och narcissism/Torleif Hoas

Tidlig samspill og speiling – En introduktion till Winnicotts tenkning om den begynnende selvutvecklingen/Gerd Abrahamsen

Några reflektioner om den psykoanalytiska processen utifrån Stern och Meltzer/Christer Sjödin

Det affektiva och symboliseringsprocessen/Tor-Erik Söderholm

Tankar om terapeutiskt arbete med misshandlade kvinnor/Marianne Peterstrand-Nilsson

”Att skiljas är att dö en smula”/Hans Gentzel

Hartmut Apitzsch – exilens teoretiker och psykoterapeut/Magnus Ringborg

Recension

Nya böcker till biblioteket

Aktuellt

1996:3

Aktuellt omslagen samt sid 283

Förord till ”Tavistocknumret”/Eggert Nielsen

Från tältsängar för analys till stolar för professorer/Mats Hamreby

Tavistocks historiska roll/Nick Temple

Polemik och smärta: Att finna sin uppgift/Julian Lousada

Att tänka kreativt inom kontexten/Anton Obholzer

Engagemang i psykoterapiarbete/Joanne Silove

Att tänka på trauma/Caroline Garland

1996:4

Nyheter se mittuppslaget

Goda exempel på psykisk hälsa för kvinnor

Besök av Vamik Volkan, konfliktforskare

Aktuellt omslagen samt sid 379

Om detta nummer, begreppet trauma ur olika aspekter/Lars Odefors

Korset/Vedat Güzel

Det goda, det onda, det friska: Om människosyn och moralitet i ett tvärkulturellt perspektiv/Marita
Eastmond
Flyktingskapet – ett angrepp mot identiteten/Enrique Bustos

Med fokus på behandlaren – incest och sexuella övergrepp väcker känslor/Karin Simon Jonsson

Att möta personer med posttraumatiska stresstillstånd/Nils-Gustaf Eriksson och Per Sandberg

Recension

Nya böcker till biblioteket

Nytt i videoteket

Ny folderserie

1997:1

Bildserie ”Änglar”/Christer Themptander

Om kropp och språk vid utvecklingsstörning och autism/Gunilla Hallerstedt

Enskede Skarpnäck – en avvecklingsstrategi för psykiatrisk slutenvård/Filipe Costa och Lars-Christer Hydén

De psykodynamiska terapiernas vetenskapliga stöd/Rolf Sandell

Att slå en brygga mellan jagpsykologi och kleiniansk analys/David Titelman

Alfhild Tamm – en skolpsykiatrisk pionjär/P A Rydelius och Kjell Öhrberg

Medfödd ordblindhet och därmed besläktade rubbningar hos barn/Alfhild Tamm

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

Nytt i videoteket

Aktuellt

Föräldratelefonen

1997:2

Teckningar/Louise Yourstone

Ett projekt för kollegial granskning i fyra läkarmottagningar inriktade på psykoanalys och psykoterapi/Christer Sjödin

Den transkulturella psykoterapin utifrån kommunikationsforskningens perspektiv/Krassimira Nikolova

Jag skulle vilja vara dessa fält. Om återförening med och förgörelse av naturen/Gunnar Ekman

Blod och hallonsaft. Överjaget i handledningen/Dinah Ståhlström Nierenburg

Om psykoterapi med suicidagerande ungdomar/Hans Lidman

Aktivitetsgrupp med utagerande pojkar. Något för AT-tjänstgörande doktor att syssla med/
Marie-Louise Engquist och Thomas Andersson

Recensioner

Nya böcker till biblioteket

Good Practice in Mental Health of Women

Aktuellt

1997:3

Höstens föreläsningar

Bilder/Christer Themptander

Don´t worry – be rational!/Eggert Nielsen

Sexuella övergrepp ur ett förståelseperspektiv på förövaren/Donald Campbell

Den långa mognaden – konsten att bli deltidspappa/Thomas Johansson

Affekter – modulering och transformation/Christer Sjödin

Psykoanalytisk syn på autism – ett svek/Gunilla Gerland

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

1997:4

Konferens om förändring

Illustration/Ulla Wennberg

Av nöd och lust – varför utsätter man sig idag för risk att smittas med hiv/Per Linder och Margareta Strandberg

Som en resa tillbaka – genom telefonintervjuer ett år efteråt/Irene Olsson

En bra man reder sig själv – myndigheter, marginalisering och stolthet/Thomas Johansson

Empati och altruism/Hans Hartelius

Kommentar till Gunilla Gerlands artikel om autism/Anders Leissner

Melankoli – ett vackert ord och ett fruktansvärt tillstånd/Suzanna Lundblad

Riksdagsmotioner i höst/Hans Knodd

Recension

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

1998:1

Människans värde i en tid av förändring

Bildserie: Personligt/Christer Themptander

Korttidsterapi på en psykiatrisk mottagning/Herdis Brändström och Guna-Maria Haabma

Syskon till psykotiska personer. Reaktioner och nätverkspåverkan/Marie-Louise Engquist

Människans affektsystem härlett av Silvan Tomkins – dess betydelse för psykoterapin/Alf Nilsson

Psykisk Hälsa 1997, artikelförteckning

Mord och inga visor: Om psykoanalys och bibeltolkning. Del I/Jakob Carlander

Psykoanalytiskt synsätt på autism. Svar på Anders Leissner frågor/Gunilla Gerland

Recensioner

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

I marginalen. Om Internet/Ola Lindgren

1998:2

Illustrationer, torrnål/Ulla Wennberg

Mord och inga visor. Om psykoanalys och bibeltolkning. Del II/Jakob Carlander

Familjerekonstruktion för inspiration och utveckling. Det eviga familjesystemet och hur vi i grunden är ganska lika/Ragnveig Brodd

Ont i kroppen – ont i själen. Behovet av privata förklaringssystem vid upplevd ohälsa/Sonja Levander och Andrzej Werbart

Den sokratiska dialogen i kulturhistoriskt perspektiv/Giacomo d´Elia

Det meningsgivande samtalet. Några tankar om tänkandet/Christer Sjödin

Vad gör skolan åt de aggressiva barnen när de ändå finns där nio år?/Zelma Fors

Recensioner

Riksdagen. Vad hände med höstens motioner?/Hans Knodt

Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

1998:3

Illustrationer/Madeleine Wiklund

Nytt från sfph

Höstens aktiviteter

Multipel personlighet – realitet eller fiktion/Marta Cullberg Weston

Att återupprätta dialogen. Hur bemöter vi den utagerande klientens behov/Monika Bogren

Den vertikala processen i handledning/Claes Törnqvist

Psykoterapeutisk basutbildning som gemensam grund i psykiatriskt vardagsarbete/Peter Hugo

Nomaden som utgångspunkt för en betraktelse över skönheten i psykoterapi/Hans Kaatari

Föräldrabehandledning vid parallell barnterapi/Marianne Engelse Frick

Riksdagen/Hans Knodt

Recensioner
Nya böcker i biblioteket

Aktuellt

1998:4

Nytt från sfph

Bildserie ”Ingenting är omöjligt”/Christer Themptander

Terapi av multipel personlighet – en komplex historia/Marta Cullberg Weston

Dagens verklighet vad gäller på kallad multipel personlighet/Åke L Möller

Telefonjourer – en växande verksamhet/Christina Österberg

Tidig psykisk utveckling och omvårdnad av gravt dementa/Maria Nyborg

Samverkansklasser – anknytningspedagogik på PBU/Maj-Britt Höckert Notini

Om det obetydligas betydelse – återhämtning från svåra psykiska störningar/Alain Topor

En diskussion om utveckling och stagnation utifrån Eugene O´Neills pjäs ”Lång dags färd mot natt”/Christer Sjödin

Psykoterapimottagningen – ett projekt för behandling och kunskapsutveckling/Ola Lindgren

Nya böcker i biblioteket. Nytt i videoteket

Aktuellt

1999:1

Våren 1999

Bilder/Lars Eriksson

Multipel pesonlighet revisited/Marta Cullberg Weston

Självmordsförsök bland unga – ett högt pris för att få sitt hjälpbehov uppmärksammat/Marie Abou Touma

Anknytningsproblem och Förintelsetraumats överföring mellan generationerna. Slutsatser av barnpsykoanalys/Peter Fonagy

Utvecklingsstörning och objektrelationsutveckling/Marianne Hessel

Psykiatrisk diagnostik – vetenskap eller självgratulerande skoj?/Lars Sjödahl
Recensioner

Nya böcker till biblioteket. Nytt i videoteket

Aktuellt

Föräldratelefonen

1999:2

Bilder /Ulla Wennberg

Hysteri i ett övergångsområde – idoldyrkan i adolescensen/Charlotta Björklind

Freuds mor – den oidipala fadern?/Ewa Enger

Personlighetsstörningar i kognitivt och psykodynamiskt perspektiv/Billy Larsson

Se dig själv. Icke visuell kommunikation, en ansats till problemformulering/Kjell Palén

Psykiatri – demokrati eller förtryck?/Björn Philips

Om hypokondrisk dödsrädsla och perversion i psykoterapi/hans Kaatari

Recensioner

Nya böcker till biblioteket. Nytt i videoteket

Aktuellt

1999:3

Bilder/Linda Schubert

Våldets psykologi – några reflektioner/Joachim Volckerts

Ungdomars upplevelse av psykoterapi – klientens perspektiv/Åsa Gustavsson, Marianne Hansson Scherman och Katarina Westesson

Att vara flyktingförälder. En balansakt mellan kulturer/Karin Dahlberg och Marianne Nyqvist

Terapeuters tankar och förberedelser inför sjukdom och död/Anne Hylén och Birgitta Willén

Läkekonst och subjektivitet/Christer Sjödin

Intervju med Torey Hayden/Elisabeht Cleve

Nytt i biblioteket
Aktuellt

1999:4

Bildserie ”Personligt kontaktannonser”/Christer Themptander

Nya böcker

Runa över Ranveig Brodd

Samtal och stöd – mottagning för människor i kris/Elisabeth Sjöstedt

Erfarenheter av landstingsanordnad psykoterapiutbildning/Mats Hamreby

Depression – ett förhållningssätt till livet eller en kärleksgåva till den/det frånvarande/Inger Thurfjell, Britt Wiberg och Harriet Lefvert

Dubbeldiagnos: Psykos och missbruk. En svårlöst behandlingsparadox/Björn Vikström

Avund och kontroll i den sammanblandade sexualiteten/Kristian Aleman

Recensioner

Nytt i biblioteket

Aktuellt

Stöd psykoanalysen